Tạo mục lục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tạo một bảng mục lục dễ cập nhật, trước tiên hãy áp dụng các kiểu dáng đầu đề – ví dụ như Đầu đề 1 và Đầu đề 2 – cho văn bản bạn muốn đưa vào mục lục. Để biết thông tin về các kiểu đầu đề, xin xem Thêm một đầu đề.

Đầu đề 1

Word tìm các đầu đề đó và sử dụng chúng để xây dựng mục lục và có thể cập nhật mục lục bất kỳ khi nào bạn thay đổi văn bản đầu đề, trình tự hay cấp.

  1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường là ở gần phần đầu tài liệu.

  2. Bấm Tham chiếu > Mục lục rồi chọn một Bảng Tự động trong bộ sưu tập kiểu.

Menu Mục lục

Nếu bạn chọn Bảng Thủ công thì Word sẽ chèn văn bản chỗ dành sẵn để tạo diện mạo của mục lục. Bảng Thủ công không tự động cập nhật.

Bạn có thể tùy chỉnh cách xuất hiện của mục lục. Ví dụ như, bạn có thể thay đổi phông chữ, số cấp đầu đề cần hiển thị và có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Để tìm hiểu cách thực hiện, xin xem Định dạng mục lục.

Tìm hiểu thêm về mục lục

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×