Tạo một truy vấn nâng cao (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để tạo truy vấn nâng cao dùng ngôn ngữ công thức Power Query. Ngôn ngữ công thức Power Query cung cấp nhiều công thức được dùng để xây dựng biểu thức phức tạp. Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về công thức Power Query. Để tạo một truy vấn nâng cao, bạn bắt đầu với một truy vấn trống và thêm bước truy vấn có chứa công thức Power Query. Để tìm hiểu thêm về cách sửa bước truy vấn, hãy xem sửa thiết đặt bước truy vấn.

Lưu ý:  Khi bạn chèn hoặc xóa bỏ một bước trung gian trong một truy vấn bạn có thể có khả năng ngắt một truy vấn. Power Query sẽ hiển thị một cảnh báo Chèn Bước khi bạn thử chèn một bước mới.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Truy vấn trống. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Truy vấn trống. Tiếp theo, hãy chọn Trình soạn thảo nâng cao từ ngăn Trình soạn thảo truy vấn .

Đi tới Power Query > lấy dữ liệu ngoài > từ nguồn khác > truy vấn trống. Chọn Trình soạn thảo nâng cao từ ngăn Trình soạn thảo truy vấn .

Tạo truy vấn nâng cao từ đầu

Bạn cũng có thể sửa đổi một truy vấn hiện có, như minh họa trong video sau.

Sửa đổi truy vấn nâng cao Power Query hiện có

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×