Tạo một trang web dự án

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang web dự án được dùng để nắm bắt các nhiệm vụ và giao chúng cho những người trong tổ chức của bạn, lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến dự án và theo dõi các sự kiện của nhóm dự án trên lịch chung.

Để tạo một trang web dự án mới:

 1. Trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Nội dung Trang web.

 2. Tại mục Trang web con, hãy bấm vào Trang web con Mới.

 3. Tại mục Tiêu đề và Mô tả, hãy đặt cho trang web dự án mới một Tiêu đề tương ứng với tên của dự án và cung cấp Mô tả tóm tắt về trang web.

 4. Tại mục Địa chỉ Trang Web, hãy cung cấp phần URL sẽ được dùng để truy nhập vào trang web dự án của bạn.

 5. Tại mục Lựa chọn Mẫu, hãy chọn Trang web Dự án.

 6. Tại mục Quyền, hãy chọn để trang web mới dùng cùng các quyền như trang web mẹ hay dùng các quyền riêng của nó.

  Mẹo: Khi bạn thực hiện quyết định này, hãy suy nghĩ về những người có thể truy cập trang web mẹ và việc bạn có muốn những người này cũng có thể xem và/hoặc thay đổi trang web dự án của bạn hay không. Bạn có thể thấy thích hợp hơn khi sử dụng các quyền riêng cho trang web dự án của bạn, nếu thông tin dự án của bạn cần thắt chặt bảo mật hơn.

 7. Tại mục Dẫn hướng, hãy chọn bạn có muốn đưa vào một nối kết đến trang web dự án trên Khởi động Nhanh và/hoặc thanh liên kết trên cùng của trang web mẹ hay không.

 8. Tại mục Kế thừa Dẫn hướng, hãy chọn bạn có muốn dùng thanh liên kết trên cùng từ trang web mẹ trên trang web dự án của bạn hay không.

 9. Bấm Tạo để tạo trang web dự án mới của bạn.

Chỉ có vậy, trang web dự án của bạn được tạo và bạn có thể bắt đầu dùng nó.

Nếu bạn chọn dùng các quyền riêng cho trang web dự án trong Bước 6, ngay lập tức bạn được đưa đến một trang nơi bạn có thể thiết lập ai có thể truy cập vào trang web dự án của bạn và những người này có thể làm gì khi ở trên trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về quá trình này, hãy xem Thiết lập ai có thể xem và thay đổi trang web dự án mới của bạn.

Nếu bạn chọn kế thừa các quyền của trang web mẹ của trang web dự án của bạn, tất cả những ai có quyền truy cập vào trang web mẹ cũng có thể truy cập trang web dự án theo cùng một cách. Ví dụ, những người được thiết lập là khách truy cập vào trang web gốc cũng được thiết lập là khách truy cập trên trang web dự án của bạn.

Bây giờ trang web dự án của bạn được thiết lập, bước tiếp theo của bạn có thể là Thêm nhiệm vụ vào dự án của bạn hoặc Thêm người vào nhóm dự án.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×