Tạo một trang con mới bằng một ngôn ngữ khác

Tạo một trang con mới bằng một ngôn ngữ khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, các trang và các tuyển tập trang xuất hiện bằng ngôn ngữ mà sản phẩm đã được thiết lập. Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ mà bạn muốn có cho giao diện của người dùng trang web. Nếu người quản trị tuyển tập trang cài đặt ngôn ngữ thay thế, bạn có thể tạo các trang con bằng các ngôn ngữ khác so với ngôn ngữ mặc định. Ví dụ, nếu ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, bạn vẫn có thể tạo được các trang con bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Hindi.

Trước hết, hãy chắc chắn rằng bạn ở đúng vị trí trên trang web mà bạn muốn tạo trang con mới. Hãy đảm bảo là bạn có quyền ít nhất là tương đương với quyền của nhóm các Nhà thiết kế trên trang đó.

  1. Bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Nội dung trang web.

  2. Trên trang Nội dung Trang web, bấm trang con mới.

Ghi chú:  Nếu trang con mới không xuất hiện trên trang Nội dung Trang web, bạn không có quyền tạo trang con. Hãy tham khảo ý kiến của người quản trị về việc thay đổi quyền của bạn, nếu cần.

  1. Nhập Tiêu đề và tên URL cho trang web đó rồi chọn một mẫu.

  2. Trong phần Lựa chọn Mẫu, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn tạo trên trang web đó, sử dụng menu thả xuống. Bạn cũng có thể thay đổi thiết đặt dẫn hướng và quyền cho trang web trên trang này.

Ghi chú:  Nếu người quản trị tuyển tập trang của bạn chưa thiết lập hỗ trợ đa ngôn ngữ thì sẽ không có ngôn ngữ thay thế nào xuất hiện trong menu thả xuống.

  1. Khi các thiết đặt ban đầu đạt yêu cầu, hãy bấm Tạo.

SharePoint giúp tạo trang con mới với giao diện người dùng bằng ngôn ngữ mặc định mà bạn đã chọn.

Nếu bạn muốn phát hành bằng nhiều ngôn ngữ trên cùng một trang, hãy xem phần Tạo trang web đa ngôn ngữ. Để hiểu rõ hơn về tính năng Giao diện Người dùng Đa Ngôn ngữ (MUI) và các trang web đa ngôn ngữ, hãy xem phần Giới thiệu các tính năng đa ngôn ngữ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×