Tạo một thư mục trong thư viện tài liệu

Tạo một thư mục trong thư viện tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo thư mục trong thư viện tài liệu SharePoint cung cấp cho bạn một cách hiệu quả để nhóm và quản lý nội dung của bạn, chẳng hạn như nhóm báo cáo theo năm tài chính hoặc bộ phận. Bạn có thể thêm thư mục hầu hết các loại thư viện SharePoint . Khi bạn thêm một thư mục vào thư viện, mở thư viện chính và làm theo các bước sau đây. Không bắt đầu từ một trang sửa hoặc Web phần chế độ soạn thảo.

Cập Nhật ngày 24 tháng 1, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Ghi chú: Các bước sau đây cho các phiên bản không SharePoint. Nếu người quản trị hoặc công ty của bạn đã tùy chỉnh ứng dụng của bạn, bạn có thể không nhìn thấy các tùy chọn này.

Tạo một thư mục trong SharePoint Online

Bạn sử dụng lệnh + mới để chọn thư mục từ một thả xuống để tạo một thư mục trong SharePoint thư viện tài liệu. Một thư viện chủ sở hữu hoặc người dùng có quyền thiết kế mới có thể đặt hay không, lệnh thư mục được bật hay không.

Thư viện tài liệu SharePoint Online với thư mục được tô sáng

Để lấy SharePoint từ thiết bị di động của bạn, hãy xem dùng thiết bị di động để làm việc với site SharePoint Online.

 1. Đi đến trang SharePoint và mở thư viện tài liệu SharePoint mà bạn muốn tạo một thư mục mới.

 2. Trên thanh menu, hãy bấm + mới , sau đó bấm thư mục.

  Thư mục thư viện tài liệu mới

  Nếu bạn không có thư mục là một tùy chọn trên menu + mới , họ có thể bị tắt. Hãy xem bật thư mục trên trong SharePoint Online

  Ghi chú: Màn hình của bạn trông khác với này và bạn đang dùng SharePoint Online? Người quản trị của bạn có thể có SharePoint cổ điển trải nghiệm thiết trên thư viện tài liệu. Nếu vậy, hãy xem tạo một thư mục trong một cổ điển SharePoint trải nghiệm thư viện dưới đây.

 3. Trong hộp thoại thư mục , nhập tên thư mục trong hộp Tên thư mục và sau đó bấm tạo.

  Tên thư mục thư viện tài liệu mới

  Ghi chú: Để thay đổi tên thư mục lên trên, hãy bấm vào dấu chấm lửng ... , sau đó bấm đổi tên. Thay đổi tên thư mục trong hộp thoại đổi tên , sau đó bấm lưu. Để biết thêm thông tin, hãy xem đổi tên tệp, thư mục, hoặc nối kết trong thư viện tài liệu.

  Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thư mục mới của bạn trong thư viện tài liệu và có thể bắt đầu thêm tệp hoặc tạo thư mục con trong đó. Để thêm một tệp mới, hãy xem tạo tệp mới trong thư viện tài liệu. Để tải lên tệp hiện có, hãy xem tải lên một thư mục hoặc tệp vào thư viện tài liệu.

  Thư mục thư viện tài liệu mới

 4. Nếu bạn không nhìn thấy thư mục mới của bạn trong thư viện, hãy làm mới trình duyệt của bạn.

Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng dạng xem thay cho thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một thư viện lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để biết thêm thông tin trên các dạng xem, hãy xem Video: tạo và sửa các dạng xem công cộng của một danh sách hoặc thư viện.

Bật thư mục trong SharePoint Online

Thư mục trên theo mặc định, nhưng nếu họ đang tắt, và bạn có quyền, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Mở thư viện mà bạn muốn bắt đầu thêm thư mục.

 2. Bấm Thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt sau đó bấm Thiết đặt thư viện.

  Thiết đặt menu với thiết đặt thư viện được chọn

 3. Bấm Thiết đặt nâng cao.

 4. Trong phần thư mục, hãy đảm bảo chọn tùy chọn để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

 5. Bấm OK và dẫn hướng trở lại thư viện của bạn.

Tạo một thư mục trong một thư viện trải nghiệm SharePoint cổ điển

 1. Đi tới trang SharePoint chứa thư viện SharePoint nơi bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tiêu đề của thư viện trên thanh khởi động nhanh để mở nó, hoặc bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung Site, sau đó bấm vào tiêu đề của thư viện bạn muốn thêm thư mục để.

  Ghi chú:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong ruy-băng, bấm tệp, và sau đó trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới.

  Ảnh ribbon SharePoint tệp với thư mục mới được tô sáng.

  Ghi chú: Nếu lệnh Thư mục mới không sẵn dùng, bạn có thể bật lại với quyền thích hợp. Trên tab Thư viện của ruy-băng, bấm Thiết đặt thư viện, sau đó bấm thiết đặt nâng cao. Trong phần thư mục, hãy đảm bảo chọn tùy chọn để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

  Ghi chú: Để thay đổi tên thư mục lên trên, bấm vào dấu chấm lửng ... , bấm vào dấu chấm lửng ... trong hộp thoại, sau đó bấm đổi tên. Thay đổi tên thư mục trong hộp tên , sau đó bấm lưu.

 4. Trong hộp thoại tạo thư mục , nhập tên thư mục trong hộp tên , sau đó bấm tạo.

  Tạo thư mục cho một hộp thoại thư viện

  Bạn có thể hoặc bạn có thể mời mọi người để chia sẻ thư mục.

  Hộp thoại chia sẻ chế độ cổ điển SharePoint Online

  Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Office 365.

Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng dạng xem thay cho thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một thư viện lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để biết thêm thông tin trên các dạng xem, hãy xem Video: tạo và sửa các dạng xem công cộng của một danh sách hoặc thư viện.

Tạo một thư mục trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Theo mặc định vào Thư mục mới lệnh được bật trong thư viện tài liệu SharePoint . Một thư viện chủ sở hữu hoặc người dùng có quyền thiết kế mới có thể đặt hay không, lệnh Thư mục mới được bật hay không.

Thư viện tài liệu SharePoint 2016 với thư mục được tô sáng
 1. Đi tới trang chứa thư viện tài liệu SharePoint nơi bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tiêu đề của thư viện trên thanh khởi động nhanh để mở nó, hoặc bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm nội dung Site, sau đó bấm vào tiêu đề của thư viện bạn muốn thêm thư mục để.

  Ghi chú:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab tệp , và sau đó trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới.

  Ảnh ribbon SharePoint tệp với thư mục mới được tô sáng.

  Ghi chú: Nếu lệnh Thư mục mới không sẵn dùng, bạn có thể bật lại với quyền thích hợp.

  • Trên tab Thư viện của ruy-băng, bấm Thiết đặt thư viện, sau đó bấm thiết đặt nâng cao.

  • Trong phần thư mục, hãy đảm bảo chọn tùy chọn để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

  • Bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Thư mục Mới, hãy nhập tên thư mục vào hộp Tên, sau đó bấm Lưu.

  Bạn có thể hoặc bạn có thể mời mọi người để chia sẻ thư mục.

  Hộp thoại chia sẻ thư mục SharePoint 2016 mới

  Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong SharePoint Server

 5. Bấm tạo khi bạn thực hiện xong.

Ghi chú: 

 • Để thay đổi tên thư mục lên trên, hãy bấm vào dấu chấm lửng ... , hãy bấm vào dấu chấm lửng ... trong hộp thoại, và sau đó bấm đổi tên. Thay đổi tên thư mục trong hộp tên .

  Nếu bạn không nhìn thấy đổi tên, hãy bấm Sửa thuộc tínhvà thay đổi tên trường. Bấm lưu khi làm xong.

 • Để nhanh chóng đi tới trang tiếp theo mức cao hơn trong cấu trúc phân cấp thư mục, trong ruy-băng, bấm tab Thư viện và sau đó bấm Dẫn hướng lên.

Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng dạng xem thay cho thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một thư viện lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để biết thêm thông tin trên các dạng xem, hãy xem Video: tạo và sửa các dạng xem công cộng của một danh sách hoặc thư viện.

Tạo một thư mục trong SharePoint Server 2010

Theo mặc định, lệnh Thư mục mới sẽ xuất hiện trong thư viện tài liệu SharePoint . Một thư viện chủ sở hữu hoặc người dùng có quyền thiết kế cho thư viện có thể đặt hay không, lệnh Thư mục mới được bật hay không.

Thư viện tài liệu SharePoint 2010 với thư mục được tô sáng
 1. Dẫn hướng đến trang chứa thư viện tài liệu SharePoint mà bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tên của thư viện trên thanh khởi động nhanh để mở nó, hoặc bấm Hành động trang, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần công cụ thư viện thích hợp, bấm vào tên của thư viện.

  Ghi chú:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong ruy-băng, trong phần Công cụ thư viện , hãy bấm vào tab tài liệu , và sau đó trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới.

  Ribbon tài liệu SharePoint 2010 với thư mục mới được tô sáng

  Ghi chú: Người tạo thư viện của bạn có thể đã xác định thư mục không được tạo trong thư viện. Nếu đây là trường hợp, lệnh Thư mục mới sẽ không sẵn dùng.

 4. Trong hộp thoại Thư mục Mới, hãy nhập tên thư mục trong hộp Tên, sau đó bấm OK.

  Hộp thoại thư mục mới SharePoint 2010.

  Ghi chú: Để thay đổi tên thư mục lên trên, hãy bấm vào mũi tên xuống trên dòng với thư mục, sau đó bấm Sửa thuộc tính. Thay đổi tên thư mục trong hộp tên .

Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng dạng xem thay cho thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một thư viện lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, sửa đổi, hoặc xóa dạng xem.

Tạo một thư mục trong SharePoint Server 2007

Theo mặc định, menu Thư mục mới xuất hiện trong thư viện SharePoint . Người sở hữu của thư viện có thể xác định xem menu Thư mục mới được bật hay không.

 1. Nếu thư viện tài liệu SharePoint chưa được mở, bấm tên của nó trên thanh khởi động nhanh để mở nó.

 2. Trên menu mới ảnh menu , sau đó bấm Thư mục mới.

 3. Nhập tên thư mục, rồi bấm OK.

Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng dạng xem thay cho thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một thư viện lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo hoặc thay đổi dạng xem.

Bạn đang dùng phiên bản nào của SharePoint?

Nếu bạn không chắc chắn bạn có phiên bản SharePoint , hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?.

Các chủ đề khác trên thư mục và tệp

Di chuyển hoặc sao chép một thư mục, tệp hoặc nối kết trong thư viện tài liệu

Xóa tệp, thư mục hoặc nối kết từ thư viện tài liệu SharePoint

Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint

Xóa thư mục từ danh sách SharePoint

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nó đã bỏ lỡ nội dung? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết những gì được khó hiểu hoặc thất lạc ở cuối trang này. Vui lòng bao gồm Phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành, và trình duyệtcủa bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×