Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint

Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo thư mục trong danh sách SharePoint là một cách hay để nhóm và quản lý nội dung của bạn, chẳng hạn như các mục hàng tồn kho hoặc nhóm nhân viên bởi bộ phận. Bạn có thể thêm thư mục hầu hết các loại danh sách SharePoint .

Tạo thư mục trong danh sách sẽ bị tắt theo mặc định. Chủ sở hữu danh sách SharePoint hoặc người dùng có quyền thiết kế mới có thể bật dạng xem thư mục mới có thể tạo. Nếu bạn có tối thiểu là chủ sở hữu hoặc quyền thiết kế, bạn có thể đi đến thiết đặt danh sách > thiết đặt nâng cao > thư mục, bấm và sau đó bấm OK.

Cập Nhật vào tháng 1 25, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Lưu ý: Các bước sau đây cho các phiên bản không SharePoint. Nếu người quản trị hoặc công ty của bạn đã tùy chỉnh ứng dụng của bạn, bạn có thể không nhìn thấy các tùy chọn này.

Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint Online

Theo mặc định, bạn hãy dùng lệnh Thư mục mới để tạo một thư mục trong danh sách SharePoint Online . Tạo thư mục lệnh Tuy nhiên có thể không được bật, trừ khi chủ sở hữu danh sách hoặc người quản trị đã làm như vậy.

 1. Đi tới SharePoint trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tên của danh sách trên thanh khởi động nhanh, hoặc bấm Thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt , và bấm nội dung trang, sau đó bấm tiêu đề của danh sách bạn muốn thêm thư mục để.

  Lưu ý: Màn hình của bạn trông khác với này và bạn đang dùng SharePoint Online? Người quản trị của bạn có thể có SharePoint cổ điển trải nghiệm thiết trên thư viện tài liệu. Nếu vậy, hãy xem tạo một thư mục trong một cổ điển SharePoint trải nghiệm danh sách.

  Lưu ý:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong thanh công cụ trên cùng, hãy bấm vào nút + mới , và sau đó chọn thư mục từ danh sách thả xuống.

  + Menu thả xuống mới với thư mục được tô sáng

  Lưu ý: Nếu lệnh thư mục mới + không hiển thị, bạn có thể bật lại với ít nhất quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế. Bấm thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt , bấm thiết đặt danh sách, sau đó bấm thiết đặt nâng cao. Trong phần thư mục , hãy bấm để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

  Lưu ý: Để thay đổi tên thư mục lên trên, hãy bấm vào dấu chấm lửng ... , sau đó bấm sửa. Thay đổi tên thư mục và bấm lưu.

 4. Trong hộp thoại thư mục , nhập tên thư mục trong hộp, sau đó bấm tạo.

  Hộp thoại thư mục với nút tạo được tô sáng

  Bạn có thể hoặc bạn có thể mời mọi người để chia sẻ thư mục.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem sửa và quản lý quyền cho một danh sách SharePoint hoặc thư viện để biết thêm thông tin.

Bạn có thể xem xét dùng SharePoint  dạng xem thay vì thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một danh sách lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để tạo dạng xem, hãy xem tạo dạng xem danh sách tùy chỉnh trong SharePoint Online.

Tạo một thư mục trong danh sách trải nghiệm SharePoint cổ điển

Để tạo một thư mục trong SharePoint trải nghiệm cổ điển, hãy làm theo các bước sau đây

Lưu ý: Nếu lệnh Thư mục mới không sẵn dùng, bạn có thể bật lại nếu bạn có ít nhất quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế. Trên tab Thư viện của ruy-băng, bấm Thiết đặt thư viện, sau đó bấm thiết đặt nâng cao. Trong phần thư mục, hãy đảm bảo chọn tùy chọn để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

 1. Dẫn hướng đến SharePoint trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tên của danh sách trên thanh khởi động nhanh, hoặc bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , và bấm nội dung trang, sau đó bấm tiêu đề của danh sách bạn muốn thêm thư mục để.

  Lưu ý:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong ruy-băng, bấm vào tab mục , và sau đó trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới.

  Ảnh ribbon SharePoint tệp với thư mục mới được tô sáng.

  Lưu ý: Nếu lệnh Thư mục mới không sẵn dùng, bạn có thể bật lại nếu bạn có ít nhất quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế. Trên tab danh sách của ruy-băng, bấm Thiết đặt danh sách, sau đó bấm thiết đặt nâng cao. Trong phần thư mục, hãy đảm bảo chọn tùy chọn để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

  Lưu ý: Để thay đổi tên thư mục lên trên, hãy bấm vào dấu chấm lửng ... , hãy bấm vào dấu chấm lửng ... trong hộp thoại, và sau đó bấm đổi tên. Thay đổi tên thư mục trong hộp tên , sau đó bấm lưu.

 4. Trong hộp thoại tạo thư mục mới , nhập tên thư mục trong hộp tên , sau đó bấm tạo.

  Tạo thư mục cho một hộp thoại thư viện

Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Người sở hữu danh sách SharePoint hoặc người dùng có quyền thiết kế mới có thể xác định xem lệnh Thư mục mới được hiển thị bằng cách thay đổi các thiết đặt nâng cao.

 1. Đi tới SharePoint trang chứa danh sách mà bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tên của danh sách trên thanh khởi động nhanh, hoặc bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , và bấm nội dung trang, sau đó bấm tiêu đề của danh sách bạn muốn thêm thư mục để.

  Lưu ý:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong ruy-băng, bấm tab tệp , và sau đó trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới.

  Ảnh ribbon SharePoint tệp với thư mục mới được tô sáng.

  Lưu ý: Nếu lệnh Thư mục mới không sẵn dùng, bạn có thể bật lại nếu bạn có ít nhất quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế. Trên tab danh sách của ruy-băng, bấm Thiết đặt danh sách, sau đó bấm thiết đặt nâng cao. Trong phần thư mục, hãy đảm bảo chọn tùy chọn để thực hiện "thư mục mới" lệnh sẵn dùng.

 4. Trong hộp thoại Thư mục mới , hãy nhập tên thư mục trong hộp tên .

  Tạo thư mục cho một hộp thoại thư viện

  Trong SharePoint Server 2016 , bạn có thể hoặc bạn có thể mời mọi người để chia sẻ thư mục.

 5. Bấm tạo hay lưu khi bạn thực hiện xong.

Lưu ý: 

 • Để thay đổi tên thư mục lên trên, hãy bấm vào dấu chấm lửng ... , hãy bấm vào dấu chấm lửng ... trong hộp thoại, và sau đó bấm đổi tên. Thay đổi tên thư mục trong hộp tên .

 • Để nhanh chóng đi tới trang tiếp theo mức cao hơn trong cấu trúc phân cấp thư mục, trong ruy-băng, bấm tab danh sách và sau đó bấm Dẫn hướng lên.

Bạn có thể xem xét dùng SharePoint dạng xem thay vì thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một danh sách lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để tìm hiểu cách tạo dạng xem, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện.

Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint 2010

Theo mặc định, lệnh Thư mục mới không xuất hiện trong danh sách. Người sở hữu danh sách SharePoint hoặc người dùng có quyền thiết kế cho danh sách có thể xác định xem lệnh Thư mục mới được hiển thị bằng cách thay đổi thiết đặt danh sách nâng cao.

 1. Dẫn hướng đến trang SharePoint chứa danh sách mà bạn muốn thêm vào thư mục.

 2. Bấm vào tên của danh sách trên thanh khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, bấm Xem tất cả nội dung trangvà sau đó dưới phần danh sách thích hợp, hãy bấm tên của thư viện.

  Lưu ý:  Người thiết kế có thể sửa đổi đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trong ruy-băng, bên dưới Công cụ danh sách phần, hãy bấm vào tab mục , và sau đó trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới.

  Lưu ý: Nếu bạn có tối thiểu là chủ sở hữu hoặc quyền thiết kế, bạn có thể bật các thư mục cho danh sách. Bấm danh sách trong ruy-băng > Thiết đặt danh sách > thiết đặt nâng cao. Bên dưới Hiển thị "Thư mục mới" lệnh?, bấm . Để thực hiện điều này, bạn cần phải có ít nhất quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế.

 4. Trong hộp thoại Thư mục Mới, hãy nhập tên thư mục trong hộp Tên, sau đó bấm OK.

Bạn có thể xem xét dùng SharePoint  dạng xem thay vì thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một danh sách lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để tìm hiểu cách tạo dạng xem SharePoint , hãy xem tạo, sửa đổi, hoặc xóa dạng xem.

Tạo một thư mục trong danh sách SharePoint Server 2007

Theo mặc định, menu Thư mục mới sẽ không xuất hiện trong danh sách SharePoint trừ khi nó được bật bởi người sở hữu danh sách. Điều này được kích hoạt bằng cách thay đổi thiết đặt danh sách nâng cao.

 1. Nếu danh sách SharePoint chưa được mở, bấm tên của nó trên thanh khởi động nhanh.

 2. Trên mới menu ảnh menu , hãy bấm Thư mục mới.

 3. Hãy làm theo các bước để đặt tên và bấm OK.

Bạn có thể xem xét dùng SharePoint  dạng xem thay vì thư mục, vì chúng bật nội dung được lọc, nhóm và sắp xếp theo nhiều cách. Nếu bạn có một danh sách lớn, kết hợp các dạng xem và thư mục có thể hoạt động tốt nhất. Để tìm hiểu cách tạo dạng xem SharePoint , hãy xem tạo hoặc thay đổi dạng xem.

Bạn đang dùng phiên bản nào của SharePoint?

Nếu bạn không chắc chắn bạn có phiên bản SharePoint , hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?.

Các chủ đề khác trên thư mục và tệp

Di chuyển hoặc sao chép một thư mục, tệp hoặc nối kết trong thư viện tài liệu

Tải các tệp lên thư viện

Tạo một thư mục trong thư viện tài liệu SharePoint

Xóa thư mục từ danh sách SharePoint

Xóa tệp, thư mục hoặc nối kết từ thư viện tài liệu SharePoint

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Có nội dung thiếu không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết điều gì đã được phát hiện thiếu hoặc gây nhầm lẫn ở cuối trang này. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×