Tạo một thông điệp email trùng lặp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để nhanh chóng tạo lại thư để gửi riêng biệt cho người khác, bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím để tạo bản sao thư. Nội dung thư sẽ chứa nội dung đầy đủ của thư gốc và phần đính kèm sẽ được bao gồm, quá. Chỉ địa chỉ thư lặp lại tới người nhận mới và gửi.

Lối tắt này vẫn hoạt động khi trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Nếu thư bạn trả lời hoặc chuyển tiếp có chứa các thư khác, trả lời tất cả trong nội dung thư sẽ được tạo trùng lặp quá.

Lưu ý: Chỉ nội dung của thư bị trùng lặp. Trong tất cả các trường hợp, bạn phải thêm người nhận, trước khi thư có thể được gửi.

  1. Trong thư bạn muốn lặp lại, bấm một lần vào bất kỳ hộp sau đây:

    • Để

    • CC

    • BCC

    • Chủ đề

  2. Nhấn CTRL+F.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×