Tạo một tập hợp đã đặt tên trong một PivotTable OLAP

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn làm việc với một xử lý phân tích trực tuyến OLAP PivotTable trong Excel, bạn có thể tạo tập hợp đã đặt tên, một tính năng linh hoạt mà bạn có thể dùng để:

 • Nhóm các tập hợp chung của mục mà bạn có thể dùng lại, ngay cả khi những tập hợp không có trong dữ liệu.

 • Kết hợp các mục từ cấu trúc phân cấp khác nhau theo cách mà không có thể xảy ra trong phiên bản trước của Excel, thường được gọi là báo cáo không đối xứng.

 • Tạo một tập hợp đã đặt tên bằng cách sử dụng tùy chỉnh đa chiều biểu thức (MDX), một ngôn ngữ truy vấn cho cơ sở dữ liệu OLAP cung cấp cú pháp tính toán tương tự như công thức của trang tính.

Nếu bạn không quen thuộc với ngôn ngữ truy vấn biểu thức đa chiều (MDX), bạn có thể tạo một tập hợp đã đặt tên dựa trên các mục trong hàng hoặc cột pivottable của bạn. Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ truy vấn MDX, hãy xem Truy vấn dữ liệu đa chiều.

Nếu bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ truy vấn MDX, bạn có thể dùng MDX để tạo hoặc sửa đổi một tập hợp đã đặt tên.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một tập hợp đã đặt tên dựa trên các mục hàng hoặc cột

Dùng MDX để tạo một tập hợp đã đặt tên

Sửa hoặc xóa bỏ một tập hợp đã đặt tên

Tạo một tập hợp đã đặt tên dựa trên các mục hàng hoặc cột

 1. Bấm vào PivotTable OLAP mà bạn muốn tạo một tập hợp đã đặt tên.

Điều này sẽ hiển thị công Cụ PivotTable, thêm một tùy chọn và tab thiết kế .

 1. Trên tab tùy chọn , trong nhóm phép tính , hãy bấm vào trường, mục, & tập hợp, sau đó bấm Tạo tập hợp dựa trên các mục hàng hoặc Tạo tập hợp dựa trên các mục cột.

Công cụ PivotTable: nhóm Tính toán trên tab Tùy chọn

Hộp thoại Thiết đặt mới được hiển thị. Nếu cần thiết, bạn có thể đổi kích cỡ hộp thoại này bằng cách kéo núm điều khiển đổi cỡ ở góc dưới bên phải của hộp thoại.

 1. Trong hộp đặt tên , nhập tên mà bạn muốn dùng cho tập hợp.

 2. Để xác định các hàng mà bạn muốn bao gồm trong tập hợp đã đặt tên, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để loại bỏ một hàng từ danh sách các mục, bấm khu vực ở bên trái của hàng bạn muốn chọn, sau đó bấm Xóa hàng.

  • Để thêm một hàng mới vào danh sách các mục, bấm vào khu vực ở bên trái của hàng dưới đây mà bạn muốn thêm hàng mới, sau đó bấm Thêm hàng.

  • Để tạo một bản sao của một mục, bấm vào khu vực ở bên trái của hàng bạn muốn sao chép, sau đó bấm Sao hàng.

  • Để di chuyển một mục vào vị trí khác, bấm vào khu vực ở bên trái của hàng bạn muốn di chuyển và sau đó dùng các mũi tên lênxuống để di chuyển nó tới vị trí thích hợp.

 3. Theo mặc định, các mục từ mức khác nhau sẽ được hiển thị trong trường riêng biệt trong cấu trúc phân cấp, và tập hợp đã đặt tên thay thế các trường hiện tại trong khu vực hàng hoặc cột.

  • Để hiển thị các mục trong cùng một trường như các mục khác, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị các mục từ các cấp độ khác nhau trong trường riêng biệt .

  • Để giữ cho các trường hiện tại được hiển thị trong khu vực hàng hoặc cột, hãy xóa hộp kiểm thay thế các trường hiện tại trong vùng hàng với tập mới hoặc thay thế các trường hiện tại trong vùng cột bằng bộ mới . Đặt sẽ không xuất hiện trong PivotTable khi bạn bấm OK, nhưng nó sẽ không sẵn dùng trong Danh sách trường PivotTable.

 4. Bấm OK để tạo tập hợp đã đặt tên.

  Lưu ý: 

  • Để hoàn tác hành động tất cả sau khi đóng hộp thoại, hãy bấm hoàn tác trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

  • Bạn không thể áp dụng bất kỳ kiểu lọc để tập đã đặt tên.

Đầu Trang

Dùng MDX để tạo một tập hợp đã đặt tên

Quan trọng: Khi bạn dùng MDX để tạo một tập hợp đã đặt tên hoặc sửa đổi định nghĩa MDX của một tập hợp đã đặt tên hiện có, sửa đổi bất kỳ bổ sung có thể chỉ được thực hiện bằng cách dùng MDX.

 1. Bấm vào PivotTable OLAP mà bạn muốn tạo tùy chỉnh có tên là tập hợp.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm phép tính , hãy bấm vào trường, mục, & tập hợp, sau đó bấm Quản lý tập hợp.

Công cụ PivotTable: nhóm Tính toán trên tab Tùy chọn

Hộp thoại Trình quản lý thiết đặt được hiển thị. Nếu cần thiết, bạn có thể đổi kích cỡ hộp thoại này bằng cách kéo núm điều khiển đổi cỡ ở góc dưới bên phải của hộp thoại.

 1. Bấm mới, sau đó bấm tạo tập hợp bằng MDX.

 2. Trong hộp đặt tên , nhập tên mà bạn muốn dùng cho tập hợp.

 3. Để đặt định nghĩa MDX cho tập hợp đã đặt tên, hãy thực hiện như sau:

  • Trong hộp đặt định nghĩa , hãy nhập hoặc dán một định nghĩa MDX đã sao chép.

  • Trên tab trường và mục , chọn mục nhập danh sách trường mà bạn muốn đưa vào, sau đó bấm chèn.

   Bạn cũng có thể kéo một mục nhập danh sách trường vào hộp đặt định nghĩa , hoặc bấm đúp vào một mục nhập danh sách trường.

   Mục nhập danh sách trường sẵn dùng

   Mục nhập danh sách trường

   Ví dụ về MDX được tạo ra bằng cách dùng cube Adventure Works

   Kích thước

   [Sản phẩm]

   Cấu trúc phân cấp thuộc tính (bao gồm tất cả thành viên)

   [Sản phẩm]. [Thể loại]

   Mức cấu trúc phân cấp thuộc tính (không bao gồm tất cả thành viên)

   [Sản phẩm]. [Thể loại]. [Thể loại]

   Các thành viên từ cấu trúc phân cấp thuộc tính

   [Sản phẩm]. [Thể loại] .& [4]

   Cấu trúc phân cấp người dùng

   [Sản phẩm]. [Thể loại sản phẩm]

   Mức cấu trúc phân cấp người dùng

   [Sản phẩm]. [Thể loại sản phẩm]. [Thể loại]

   Các thành viên từ cấu trúc phân cấp người dùng

   [Sản phẩm]. [Thể loại sản phẩm]. [Thể loại] .& [4]

   Thước đo

   [Số đo]. [Internet doanh số]

   Thước đo được tính toán

   [Số đo]. [Internet tỷ lệ mẹ sản phẩm]

   Tập hợp đã đặt tên

   [Cốt lõi nhóm sản phẩm]

   Giá trị KPI

   Rõ giá trị KPI ("sản phẩm lợi nhuận lợi nhuận gộp)

   Mục tiêu KPI

   KPIGoal ("sản phẩm gộp Profit Margin"),

   Trạng thái KPI

   KPIStatus ("sản phẩm gộp Profit Margin")

   Xu hướng KPI

   KPITrend ("sản phẩm gộp Profit Margin")

   Thuộc tính thành viên từ cấu trúc phân cấp người dùng

   [Sản phẩm]. [Thể loại sản phẩm]. Thuộc tính ("lớp học")

   Thuộc tính thành viên từ cấu trúc phân cấp thuộc tính

   [Sản phẩm]. [Sản phẩm]. Properties("Class")

  • Trên tab hàm , chọn một hoặc nhiều hàm từ các hàm MDX sẵn dùng mà bạn muốn dùng, sau đó bấm chèn. Các hàm MDX được hỗ trợ dịch vụ phân tích; họ không bao gồm các hàm VBA.

   Đối số hàm được đặt ở bên trong hình v ký tự (<< >>). Bạn có thể thay thế các đối số chỗ dành sẵn bằng cách bấm chúng, rồi nhập hợp lệ có tên mà bạn muốn dùng.

   Ví dụ về các hàm MDX

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Thiết»)
   Tổng hợp(«Thiết» [, «Biểu thức số»])
   «Mức».ALLMEMBERS
   «Cấu trúc phân cấp».ALLMEMBERS
   Tổ tiên («thành viên» «Mức»)
   tổ tiên(«thành viên», «Khoảng cách»)
   tổ tiên(«thành viên», «Khoảng cách»)
   tổ tiên(«thành viên», «Cấp»)
   trước(«thành viên»)
   Trung bình («Thiết» [, «Biểu thức số»])
   trục(«biểu thức số»)
   BOTTOMNCOUNT(«Thiết», «Đếm» [, «Biểu thức số»])
   BOTTOMPERCENT(«Thiết», «Tỷ lệ phần trăm», «số Biểu thức»)
   BOTTOMSUM(«Đặt», «Giá trị», «Biểu thức số»)...

 4. Để kiểm tra định nghĩa MDX mới, hãy bấm Kiểm tra MDX.

 5. Theo mặc định, các mục từ mức khác nhau sẽ được hiển thị trong trường riêng biệt trong cấu trúc phân cấp và trường được sắp xếp thứ tự và mục trùng lặp sẽ tự động bị loại bỏ (vì HIERARCHIZE và riêng biệt được thêm vào bộ) và tập hợp đã đặt tên thay thế các trường hiện tại trong khu vực hàng hoặc cột.

  • Để hiển thị các mục trong cùng một trường như các mục khác, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị các mục từ các cấp độ khác nhau trong trường riêng biệt .

  • Để thay đổi cấu trúc phân cấp mặc định và giữ các mục trùng lặp, hãy xóa hộp kiểm tự động xếp thứ tự và loại bỏ trùng lặp khỏi tập hợp .

  • Để giữ cho các trường hiện tại được hiển thị trong khu vực hàng hoặc cột, hãy xóa hộp kiểm thay thế các trường hiện tại trong vùng hàng với tập mới hoặc thay thế các trường hiện tại trong vùng cột bằng bộ mới . Đặt sẽ không xuất hiện trong PivotTable khi bạn bấm OK, nhưng nó sẽ không sẵn dùng trong Danh sách trường PivotTable.

 6. Nếu bạn đang kết nối tới khối dịch vụ phân tích SQL Server 2008, một tập hợp đã đặt tên động được tạo theo mặc định. Điều này có tên là thiết lập tự động tính toán lại với mọi Cập Nhật.

  • Để ngăn không cho tập hợp đã đặt tên được tính toán lại với mọi Cập Nhật, xóa hộp kiểm tính toán lại các tập hợp với mọi Cập Nhật .

 7. Bấm OK để tạo tập hợp đã đặt tên.

  Lưu ý: 

  • Để hoàn tác hành động tất cả sau khi đóng hộp thoại, hãy bấm hoàn tác trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

  • Bạn không thể áp dụng bất kỳ kiểu lọc để tập đã đặt tên.

Đầu Trang

Sửa hoặc xóa bỏ một tập hợp đã đặt tên

 1. Bấm vào PivotTable OLAP có chứa tập hợp đã đặt tên mà bạn muốn sửa hoặc xóa bỏ.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm phép tính , hãy bấm vào trường, mục, & tập hợp, sau đó bấm Quản lý tập hợp.

Công cụ PivotTable: nhóm Tính toán trên tab Tùy chọn

Hộp thoại Trình quản lý thiết đặt được hiển thị. Nếu cần thiết, bạn có thể đổi kích cỡ hộp thoại này bằng cách kéo núm điều khiển đổi cỡ ở góc dưới bên phải của hộp thoại.

 1. Chọn thiết đặt mà bạn muốn sửa hoặc xóa bỏ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sửa được chọn có tên là thiết lập, bấm sửa, và sau đó thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

  • Để xóa bỏ được chọn có tên là thiết lập, bấm xóa bỏ, và sau đó bấm để xác nhận.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×