Tạo một liên hệ Outlook trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo một liên hệ Outlook mới từ bên trong Microsoft Office OneNote 2007, ngay cả khi Microsoft Office Outlook 2007 đóng. Liên hệ mới sẽ được thêm vào liên hệ của bạn vào lần sau khi bạn mở Outlook.

  1. Nếu bạn muốn bao gồm một phần ghi chú của bạn trong phần nội dung của liên hệ Outlook, hãy làm như sau:

    • Để bao gồm văn bản, hãy chọn văn bản.

    • Để bao gồm toàn bộ nội dung của một bộ chứa ghi chú, hãy đặt điểm chèn trong bộ chứa ghi chú.

  2. Trên menu công cụ , trỏ tới Tạo khoản mục trong Outlook, sau đó bấm Tạo liên hệ Outlook.

  3. Trong cửa sổ Outlook liên hệ , hãy nhập thông tin bạn muốn, sau đó bấm lưu và đóng trên thanh công cụ chuẩn .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×