Tạo một lối tắt trên máy tính cho một tệp hoặc chương trình Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo một lối tắt trên máy tính cho chương trình Office

Khi các chương trình Microsoft Office được cài đặt, bạn có lựa chọn để tạo một lối tắt trên máy tính cho các chương trình Office riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu bạn không tạo một lối tắt trên máy tính tại thời điểm mà bạn cài đặt Office sau đó quyết định rằng bạn muốn một lối tắt trên máy tính sau này, bạn có thể dễ dàng tạo một.

  1. Bấm bắt đầu, trỏ tới Tất cả chương trình, trỏ tới Microsoft Officevà sau đó trỏ đến chương trình Microsoft Office mà bạn muốn tạo một lối tắt trên máy tính.

  2. Bấm chuột phải vào tên của chương trình, trỏ tới Gửi đến, sau đó bấm màn hình máy tính (tạo lối tắt).

    Lối tắt cho chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn.

Tạo một lối tắt trên máy tính cho tệp hoặc tài liệu Office

Bạn cũng có thể tạo shortucts trên máy tính cho tệp Office cụ thể hoặc tài liệu.

  1. Bấm bắt đầu, sau đó trỏ đến tài liệu.

  2. Duyệt đến tài liệu hoặc tệp mà bạn muốn tạo một lối tắt trên máy tính.

  3. Bấm chuột phải vào tên của tài liệu, trỏ tới Gửi đến, sau đó bấm màn hình nền (tạo lối tắt).

    Lối tắt cho tài liệu hay tệp xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn.

Cập Nhật lần cuối 03 tháng 11 năm 2014

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×