Tạo một lịch trong PowerPoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện một lịch như thế này khi bạn đang trực tuyến được nhanh chóng và dễ dàng.

Mẫu lịch trong PowerPoint Online

Chọn một trong các mẫu lịchcủa chúng tôi và mở nó trong một chương trình Office Online để dễ nhãn của bạn (một số lịch là để chỉnh sửa trong PowerPoint Online, một số trong Word Online, và những người khác làm việc trong Excel Online).

Mẹo: Nếu bạn đã có trong PowerPoint Online, hãy xem tất cả các mẫu lịch bằng cách đi tới tệp > mới, rồi bên dưới hình ảnh mẫu, bấm thêm trên Office.com.
Xem thêm trên Office.com
bạn sẽ xuất hiện trên các mẫu cho PowerPoint. Trong danh sách thể loại, bấm lịch.

Khi bạn làm việc trên lịch, bạn sẽ có thể muốn đổi tên nó.

Chia sẻ lịch của bạn

Khi bạn hoàn tất, in hoặc chia sẻ nó trực tuyến. Bạn có thể làm điều này với lịch vẫn mở trong PowerPoint Online. Không cần phải lưu nó lần đầu tiên (mà đã hoàn tất cho bạn).

In thư

Để in, nhấn Ctrl + P, chờ hộp thoại in, và sau đó bấm vào nối kết để mở một phiên bản PDF lịch của bạn. Từ đây, sử dụng lệnh in PDF chương trình.

Chia sẻ

Để chia sẻ nó trực tuyến, hãy gửi một nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.

  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

    Bấm Lấy Nối kết

  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.

    Nối kết chỉ xem

  4. Bấm Tạo Nối kết.

  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

Mẹo: Nếu bạn có một blog hoặc trang web, bạn có thể nhúng một dạng xem lịch của bạn ở đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×