Tạo một lịch bằng cách dùng mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel bao gồm các mẫu lịch được cài đặt trên máy tính của bạn. Trong bộ sưu tập sổ làm việc Excel, bạn có thể duyệt qua các mẫu và tạo tài liệu mới dựa trên bất kỳ một của chúng.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm kiếm các mẫu lịch trực tuyến. Mẫu đã tải xuống được đặt trong thư mục tạm thời trên máy tính của bạn. Bạn có thể muốn lưu một mẫu vào một vị trí khác nhau ngay lập tức sao cho bạn có thể dễ dàng tìm lại nó lại sau đó. Để nhanh chóng tìm tất cả các mẫu lịch sẵn dùng trên Office.com hoặc trên máy tính của bạn, trong bộ sưu tập sổ làm việc Excel tìm kiếm hộp Trường Tìm kiếm Mẫu , nhập lịch.

Bạn có thể dễ dàng áp dụng diện mạo của riêng bạn vào lịch. Mẫu lịch được định dạng bằng cách dùng chủ đề cho phép bạn áp dụng phông chữ, màu và đồ họa định dạng hiệu ứng trong toàn bộ sổ làm việc với một cú bấm chuột. Trên trang đầu tab, dưới chủ đề, hãy chọn từ nhiều chủ đề dựng sẵn có trong bộ sưu tập chủ đề hoặc tìm thấy các tùy chọn để thay đổi chỉ phông chủ đề hoặc màu chủ đề.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tạo một trang đơn hàng năm lịch

Quan trọng: Công thức tồn tại trong tất cả các ô, bao gồm các ô trống xuất hiện. Các công thức cho phép lịch tự động Cập Nhật. Nếu bạn theo cách thủ công thay đổi dữ liệu trong các ô, lịch sẽ không còn có thể tự động Cập Nhật.

 1. Trên menu tệp , bấm mới từ mẫu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bên dưới mẫu, bấm Quản lý thời gian.

 3. Bấm đúp vào mẫu Trang lịch .

  Excel mở trang tính mới dựa trên mẫu trang đơn hàng năm lịch.

 4. Bấm vào ô Hiển thị năm, và trong danh sách bật lên xuất hiện, hãy chọn năm mà bạn muốn.

  Khi bạn thực hiện một vùng chọn, trang tính lịch tự động Cập Nhật.

  Ghi chú: Để thay đổi các năm sẵn dùng trong danh sách đó, hãy sửa dữ liệu trên trang tính danh sách tra cứu.

 5. Lưu sổ làm việc.

Tạo một lịch tháng nhiều tờ

Tờ nhiều lịch sổ làm việc chứa tháng mười hai trong một sổ làm việc, tạo thuận tiện để lập kế hoạch cá nhân hoặc để tham chiếu đến ngày cho bất kỳ năm nào. Bạn có thể thêm nội dung tùy chỉnh của bạn trong các ô cao hơn bên dưới mỗi ô ngày.

Quan trọng: Công thức tồn tại trong tất cả các ô Hiển thị ngày, cũng như trong các ô trong hàng ngày sẽ xuất hiện trống. Các công thức cho phép lịch tự động Cập Nhật. Nếu bạn theo cách thủ công thay đổi dữ liệu trong các ô, lịch sẽ không còn có thể tự động Cập Nhật.

 1. Trên menu tệp , bấm mới từ mẫu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bên dưới mẫu, bấm Quản lý thời gian.

 3. Bấm đúp vào mẫu Trang nhiều lịch .

  Excel sẽ mở ra một sổ làm việc mới dựa trên nhiều trang tính mẫu lịch tháng.

 4. Bấm vào ô K1, và trong danh sách bật lên xuất hiện, hãy chọn năm lịch mà bạn muốn.

  Khi bạn thực hiện một vùng chọn, các trang tính lịch cho tất cả các tháng trong sổ làm việc tự động Cập Nhật.

  Ghi chú: Để thay đổi các năm sẵn dùng trong danh sách đó, hãy sửa dữ liệu trên trang tính danh sách tra cứu.

 5. Bấm vào ô bất kỳ cao hơn trong lịch, chẳng hạn như ô đầu tiên sẵn dùng cao hơn mà bạn thấy "Văn bản mẫu", và thêm thông tin của bạn.

  Ghi chú: Nếu bạn thay đổi năm lịch có chứa thông tin tùy chỉnh, thông tin tùy chỉnh tồn tại trong lịch không thay đổi vị trí ô khi thay đổi ngày tháng.

 6. Lưu sổ làm việc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×