Tạo một không gian tài liệu từ bên trong tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Robert bogue Bằng Robert Bogue
Bộ hướng dẫn SharePoint Shepherd dành cho người dùng cuối, cuốn sách 18 của tôi, chứa các hướng dẫn từng bước để giúp người dùng cuối thực hiện các tác vụ phổ biến 116 với SharePoint. Một Microsoft Office SharePoint Server MVP, tôi đã làm việc với SharePoint kể từ ngày "Tahoe" trong 2000. Các phiên bản công ty sách này, bao gồm phiên bản với screencasts nhiệm vụ, có thể được cấp phép. Tôi làm việc và nói quốc tế từ cơ sở nhà của tôi trong Indianapolis, Indiana.

Một trong những lợi lớn nhất của việc sử dụng Microsoft Office SharePoint Server 2007 là khả năng cộng tác trên tài liệu bằng cách sử dụng không gian tài liệu. Chẳng hạn như không gian cuộc họp, một không gian tài liệu xây dựng một cơ sở hạ tầng trên trang nhóm nơi người dùng có thể thảo luận, đóng góp, và sửa bất kỳ tài liệu. Office SharePoint Server 2007 chặt chẽ cũng được tích hợp với Hệ thống Microsoft Office 2007. Bạn có thể dùng nhiều Bản phát hành Office 2007 chương trình để tạo một không gian tài liệu. Trong "Tạo một tài liệu không gian làm việc trong Office," Rob cho bạn cách thực hiện.

Bài viết này là một phần trích dẫn từ bộ hướng dẫn SharePoint Shepherd dành cho người dùng cuối bằng Robert Bogue. Bấm vào hình ảnh dưới đây để tìm hiểu cách mua cuốn sách này. bìa hướng dẫn sharepoint shepherd dành cho người dùng cuốiBài viết khác theo tác giả này

Microsoft Office SharePoint Server 2007


Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×