Tạo một hộp văn bản tìm kiếm một giá trị trong một bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết kế biểu mẫu, bạn có thể muốn hiển thị một giá trị từ bảng hoặc truy vấn không phải là một biểu mẫu của bạn được gắn kết. Ví dụ, giả sử bạn có một biểu mẫu sản phẩm được gắn kết một bảng sản phẩm. Sau khi bạn thiết kế biểu mẫu, Tuy nhiên, bạn quyết định mà bạn muốn biểu mẫu để hiển thị tên của liên hệ nhà cung cấp cho từng sản phẩm — dữ liệu lưu giữ trong một bảng được gọi là nhà cung cấp. Thủ tục sau đây cho bạn biết cách dùng hàm DLookup để hoàn thành các tác vụ này. Bạn có thể thay đổi biểu thức trong bước 6 cho phù hợp với dữ liệu của bạn.

Thêm hộp văn bản

  1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , bấm Hộp văn bản.

  3. Định vị khu vực trong biểu mẫu mà bạn muốn thêm điều khiển, sau đó kéo con trỏ trên biểu mẫu để tạo hộp văn bản.

  4. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, sau đó bấm thuộc tính trên menu lối tắt.

  5. Trong trang thuộc tính, hãy bấm tab tất cả .

  6. Đặt thuộc tính Nguồn điều khiển giá trị sau đây:

    = DLookup("[ContactName]","[Suppliers]","[SupplierID]=" & Forms! Sản phẩm! SupplierID)

  7. Lưu các thay đổi của bạn, và sau đó đóng trang thuộc tính.

Biểu thức này sẽ tìm kiếm trong bảng nhà cung cấp và trả về tên liên hệ của nhà cung cấp ID nhà cung cấp có khớp với giá trị trong điều khiển SupplierID trên biểu mẫu sản phẩm. Lưu ý cách sử dụng toán tử & để xây dựng đối số thứ ba của hàm DLookup (đối số thứ ba là "[SupplierID] =" & biểu mẫu! Sản phẩm! SupplierID). Một lỗi phổ biến mà bạn sẽ tránh cách đặt dấu ngoặc kép xung quanh đối số toàn bộ thay vì xung quanh chỉ văn bản ở trước toán tử & .

Ghi chú: Một cách khác thay vì sử dụng hàm DLookup , bạn có thể tạo một truy vấn bên dưới mới để bao gồm chỉ thông tin bạn cần. Dùng truy vấn thường là thêm có hiệu quả hơn bằng cách dùng hàm.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×