Tạo một danh sách thả xuống để nhập dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhập dữ liệu được nhanh hơn và chính xác hơn khi bạn hạn chế các giá trị trong một ô để lựa chọn từ danh sách thả xuống.

Danh sách Thả xuống với các giá trị Cao, Trung bình và Thấp

Bắt đầu bằng cách danh sách các mục nhập hợp lệ trên một trang tính, và sắp xếp hoặc sắp xếp lại các mục nhập sao cho chúng xuất hiện trong thứ tự bạn muốn. Sau đó bạn có thể dùng các mục nhập làm nguồn của danh sách thả xuống của dữ liệu. Nếu danh sách không phải là lớn, bạn có thể dễ dàng tham chiếu đến nó và nhập các mục nhập trực tiếp vào công cụ kiểm soát dữ liệu.

 1. Tạo danh sách các mục nhập hợp lệ cho danh sách thả xuống, nhập trên một trang tính trong một cột đơn lẻ hoặc hàng mà không có ô trống.

 2. Chọn các ô mà bạn muốn hạn chế nhập dữ liệu trong.

 3. Trên tab dữ liệu , bên dưới công cụ, bấm xác thực.

  Tab Dữ liệu, nhóm Công cụ

  Ghi chú: Nếu lệnh xác thực không sẵn dùng, có thể được bảo vệ trang tính hoặc sổ làm việc có thể được chia sẻ. Bạn không thể thay đổi thiết đặt xác thực dữ liệu nếu sổ làm việc được chia sẻ hay được bảo vệ trang tính của bạn. Để biết thêm thông tin về bảo vệ sổ làm việc, hãy xem bảo vệ sổ làm việc.

 4. Bấm tab thiết đặt , sau đó trong menu bật lên cho phép , bấm danh sách.

 5. Bấm vào hộp nguồn , sau đó trên trang tính của bạn, chọn danh sách các mục nhập hợp lệ.

  Hộp thoại sẽ thu nhỏ để giúp dễ dàng hơn để xem trang tính.

 6. Nhấn trở lại hoặc bấm nút Bung rộng tùy chọn thiết lập trang bung rộnghộp thoại khôi phục, sau đó bấm OK

  Mẹo: 

  • Bạn cũng có thể nhập giá trị trực tiếp vào hộp nguồn , phân tách bằng dấu phẩy.

  • Để sửa đổi danh sách các mục nhập hợp lệ, chỉ cần thay đổi các giá trị trong danh sách nguồn hoặc sửa phạm vi trong hộp nguồn .

  • Bạn có thể xác định thông báo lỗi của riêng bạn để trả lời không hợp lệ dữ liệu đầu vào. Trên tab dữ liệu , bấm xác thực, sau đó bấm tab Cảnh báo lỗi .

Xem thêm

Áp dụng kiểm soát dữ liệu cho ô

Nhập dữ liệu với biểu mẫu dữ liệu đơn giản hóa

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×