Tạo một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số trong OneNote để dễ dàng hơn khi xem qua các ghi chú của bạn.

Tạo một danh sách có dấu đầu dòng

Dùng định dạng dấu đầu dòng để tạo danh sách ngẫu nhiên vốn không cần phải sử dụng theo thứ tự cụ thể nào (chẳng hạn như danh sách mua đồ tạp phẩm).

 1. Bấm Trang đầu > Dấu đầu dòng.

  Nếu bạn muốn chọn một kiểu đánh dấu đầu dòng cụ thể, hãy bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút và bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm dấu đầu dòng vào trang trong OneNote 2016.

 2. Nhập mục đầu tiên để bắt đầu danh sách, sau đó nhấn ENTER để bắt đầu một dòng mới.

  Lặp lại bước này cho bất kỳ mục danh sách bổ sung nào.

 3. Để kết thúc danh sách, nhấn phím ENTER hai lần.

Mẹo: Để tự động bắt đầu một danh sách có dấu đầu dòng, hãy nhập dấu sao (*) trên một dòng mới trong ghi chú rồi nhấn PHÍM CÁCH. Hoặc bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím tắt CTRL+. (DẤU CHẤM) để bắt đầu một danh sách được đánh dấu đầu dòng.

Tạo một danh sách đánh số

Dùng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự vốn cần phải thực hiện tuần tự (chẳng hạn như bản chỉ đường khi lái xe).

 1. Bấm Nhà > Đánh số.

  Nếu bạn muốn chọn một kiểu chữ số hoặc chữ cái cụ thể, hãy bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút và bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm phần đánh số vào trang trong OneNote 2016.

 2. Nhập mục đầu tiên để bắt đầu danh sách, sau đó nhấn ENTER để bắt đầu một dòng mới.

  Lặp lại bước này cho bất kỳ mục danh sách bổ sung nào.

 3. Để kết thúc danh sách, nhấn phím ENTER hai lần.

Mẹo: Để tự động bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng, hãy nhập 1. trên một dòng mới trong ghi chú của bạn, và sau đó nhấn phím cách. Luân phiên, bạn cũng có thể dùng Ctrl + / (gạch chéo) lối tắt bàn phím để bắt đầu danh sách đánh số.

Tạo một danh sách có dấu đầu dòng

 1. Trên thanh công cụ định dạng , hãy bấm dấu đầu dòng Hình ảnh nút dấu đầu dòng .

 2. Nhập văn bản bạn muốn cho mục đầu tiên trong danh sách, sau đó nhấn ENTER.

  Dấu đầu dòng mới cho danh sách mục tiếp theo sẽ được tạo tự động.

 3. Để kết thúc danh sách dấu đầu dòng và tiếp tục nhập một đoạn văn bản thường xuyên, nhấn ENTER hai lần hoặc nhấn phím BACKSPACE để xóa bỏ dấu đầu dòng cuối cùng trong danh sách.

Mẹo: Để tự động bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng, nhập * (dấu sao), sau đó nhấn phím cách hoặc TAB.

Tạo một danh sách đánh số

 1. Trên thanh công cụ định dạng , bấm đánh số Hình ảnh nút .

 2. Nhập văn bản bạn muốn cho mục đầu tiên trong danh sách, sau đó nhấn ENTER.

  Một số mới cho danh sách mục tiếp theo sẽ được tạo tự động.

 3. Để kết thúc danh sách đánh số và tiếp tục nhập một đoạn văn bản thường xuyên, nhấn ENTER hai lần hoặc nhấn phím BACKSPACE để xóa bỏ số cuối cùng trong danh sách.

Mẹo: Để tự động bắt đầu danh sách đánh số, hãy nhập 1. và sau đó nhấn phím cách hoặc TAB.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×