Tạo một danh sách có dấu đầu dòng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để chuyển dòng văn bản thành danh sách dấu đầu dòng, hãy chọn văn bản và sau đó, trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm dấu đầu dòng. Mỗi dòng hoặc đoạn văn bản trở thành một mục đánh dấu đầu dòng.

Tùy chọn Dấu đầu dòng được tô sáng trên tab Nhà.

Bắt đầu với trang trống?

  1. Hãy đặt con trỏ ở nơi bạn muốn có danh sách đánh dấu đầu dòng.

  2. Trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm mũi bên cạnh Dấu đầu dòng.

  3. Chọn kiểu dấu đầu dòng và bắt đầu nhập.

    Thư viện Dấu đầu dòng mở ra từ nút Dấu đầu dòng trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang chủ

  4. Hãy bấm Enter mỗi lần bạn muốn có dấu đầu dòng mới hoặc bấm Enter hai lần để kết thúc danh sách đánh dấu đầu dòng.

Mẹo: 

  • Khi bạn bắt đầu một đoạn văn với dấu sao và dấu cách ( *) hoặc bằng số 1 và dấu chấm (1.), Word sẽ hiển thị nút Tùy chọn tự sửa và bắt đầu xây dựng danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nếu bạn không muốn một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số, bấm vào nút Tùy chọn tự sửa , sau đó bấm Ngừng tự động tạo dấu đầu dòng liệt kê hoặc Ngừng tự động tạo đánh số danh sách.

  • Menu tùy chọn Tự Sửa

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×