Tạo một dàn bài tài liệu trong dạng xem Dàn bài

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn có một tài liệu phức tạp để tổ chức, dạng xem Dàn bài (dạng xem > dàn bài) giúp bạn xem và tập trung vào cấu trúc của nó. Bạn có thể sử dụng dạng xem Dàn bài để tạo hoặc sửa các đầu đề, hãy điều chỉnh mức đầu đề, và sắp xếp lại nội dung cho đến khi tất cả mọi thứ đúng vị trí mà bạn muốn.

(Để tạo dàn bài từ đầu thay vì tạo một từ tài liệu hiện có, hãy xem tạo một dàn bài từ đầu.)

Bấm xem > dàn bài. Điều này sẽ tự động tạo đại cương và mở công cụ lập dàn bài .

Hình ảnh hiển thị lệnh Dàn bài trên menu Xem

Nếu tài liệu của bạn có các đầu đề (bất kỳ mức đầu đề nào từ H1-H9), bạn sẽ thấy những đầu đề đó được tổ chức theo mức:

Hình ảnh của một số công cụ Dàn bài trên menu Lập dàn bài với dàn bài mẫu trong văn bản lorem ipsum

Nếu tài liệu của bạn chưa có các đầu đề và đầu đề phụ, toàn bộ dàn bài sẽ xuất hiện như là một danh sách dấu đầu dòng, với mỗi dấu đầu dòng riêng cho mỗi đoạn. Văn bản trong dấu đầu dòng sẽ hiển thị như văn bản nội dung cho tới khi bạn gán đầu đề.

Gán hoặc sửa đầu đề và mức đầu đề và thiết lập cấu trúc tài liệu của bạn, hãy xem Sử dụng dạng xem Dàn bài để quản lý các đầu đề và sắp xếp văn bản.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×