Tạo một cuộc họp mới

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tạo một cuộc họp mới:

 1. Trên trang đầu tab, hãy bấm Cuộc họp mới.

 2. Điền vào bất kỳ các tùy chọn cuộc họp hồ sơ trường:

  • Nhập một chủ đề.

  • Nhập vị trí cuộc họp.

  • Nhập chi tiết về cuộc họp trong khu vực văn bản.

  • Thêm danh sách người dựcuộc họp.

  • Thiết lập cuộc họp bắt đầu và kết thúc lần.

  • Nếu cần thiết đặt múi thời gian cụ thể cho cuộc họp.

   Tính năng này cho phép bạn hoặc các thành viên workspace để xem thời gian cuộc họp theo một múi thời gian cụ thể ngoài múi giờ hiện tại.

  • Nếu cần thiết, hãy cuộc họp lặp lại.

 3. Lưu cuộc họp mới.

  • Nếu bạn muốn lưu cuộc họp mới hồ sơ thông tin và sau đó sửa trên tab khác, chẳng hạn như chương trình họp, ghi chú và tóm tắt, hãy nhấn CTRL + S.

   Lưu ý: Lịch sẽ nhắc bạn lưu các thay đổi của bạn nếu bạn bấm vào tab khác mà không lưu.

  • Nếu bạn đã hoàn thành sửa cuộc họp, bấm lưu & đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×