Tạo một cuộc gọi điện thoại hệ thống xếp hàng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàng đợi gọi hệ thống điện thoại bao gồm lời chào được dùng khi ai đó gọi vào số điện thoại cho tổ chức của bạn, khả năng tự động đưa các cuộc gọi ở chế độ giữ, và tìm kiếm cho đại diện cuộc gọi sẵn có tiếp theo để xử lý cuộc gọi trong khi những người gọi nghe âm nhạc ở chế độ giữ. Bạn có thể tạo một cuộc gọi một hoặc nhiều hàng đợi cho tổ chức của bạn.

Hàng đợi gọi hệ thống điện thoại có thể cung cấp:

 • Một lời chào tổ chức.

 • Nhạc trong khi mọi người đang chờ giữ.

 • Chuyển hướng cuộc gọi để gọi các đại diện trong danh sách phân phối hỗ trợ thư và nhóm bảo mật.

 • Thực hiện các thiết đặt cho cuộc gọi hàng đợi kích cỡ tối đa, hết thời gian chờ và tùy chọn xử lý cuộc gọi.

Khi ai đó gọi vào số điện thoại là thiết lập lập với một hàng đợi cuộc gọi, họ sẽ nghe lời chào đầu tiên (nếu bất kỳ thiết lập), và sau đó, họ sẽ được đặt trong truy và đợi đại diện cuộc gọi sẵn có tiếp theo. Người gọi sẽ nghe âm nhạc trong khi chúng giữ lại đang chờ, và các cuộc gọi này sẽ được cung cấp để đại diện cuộc gọi theo cách Đầu tiên trong, đầu tiên xuất (FIFO).

Tất cả các cuộc gọi đang chờ trong thành hàng sẽ được phân cách dùng một phương thức định tuyến tổng đài:

 • Cuộc gọi đầu tiên trong hàng đợi sẽ tất cả cuộc gọi đại diện đổ chuông đồng thời.

  Ghi chú: Sẽ không được gọi là đại diện cuộc gọi ai đang ngoại tuyến hoặc có thiết đặt hiện diện của họ không làm phiền.

 • Chỉ có một đến thông báo cuộc gọi (cho cuộc gọi ở đầu truy) tại một thời gian sẽ được gửi đến đại diện cuộc gọi.

 • Sau khi một đại diện cuộc gọi chấp nhận cuộc gọi, cuộc gọi đến tiếp theo trong truy sẽ bắt đầu cuộc gọi đại diện đổ chuông.

Để bắt đầu sử dụng hàng đợi cuộc gọi, điều quan trọng là cần nhớ một vài điều:

 • Tổ chức của bạn phải có (tối thiểu) một giấy phép Enterprise E3 cộng với Hệ thống điện thoại hoặc một giấy phép Enterprise E5. Số lượng giấy phép người dùng Hệ thống điện thoại được gán tác động số dịch vụ số có sẵn dùng cho cuộc gọi hàng đợi. Số lượng hàng đợi cuộc gọi, bạn có thể có được phụ thuộc vào số Điện thoại hệ thốngHội thảo âm thanh giấy phép được gán trong tổ chức của bạn. Để tìm hiểu thêm về cấp phép, đi ở đây.

  Ghi chú: Để chuyển hướng cuộc gọi đến mọi người trong tổ chức của bạn đang trực tuyến, họ phải có một giấy phép Hệ thống điện thoại và được bật Enterprise Voice hoặc có Office 365 gọi gói. Hãy xem Gán Skype for Business giấy phép. Để cho phép chúng Enterprise Voice, bạn có thể sử dụng Windows PowerShell. Ví dụ chạy: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Để tìm hiểu thêm về gọi các gói Office 365, hãy xem gọi các gói Office 365 là gì?gọi gói dành cho Office 365

  Ghi chú: Người dùng lưu trữ tại chỗ bằng cách dùng Skype cho Business Server 2015 hoặc Lync Server 2013 và 2010 không được hỗ trợ dưới dạng một hàng đợi gọi đại diện.

 • Bạn chỉ có thể gán một số và số điện thoại miễn phí dịch vụ mà bạn có trong Skype for Trung tâm quản trị doanh nghiệp hoặc chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ khác với hệ thống điện thoại gọi hàng đợi. Để lấy và dùng các con số miễn phí dịch vụ, bạn cần phải thiết lập liên lạc ghi. Ngoài ra, nếu bạn muốn truy cuộc gọi để quay số vào một số PSTN (thay vì chuyển cuộc gọi đến người dùng), đi PSTN cuộc gọi được tính hóa đơn cho mỗi phút sử dụng thông tin liên lạc ghi bất kể có cuộc gọi đi là một số điện thoại trong nước hoặc quốc tế. Để thực hiện điều này, hãy xem liên lạc tín dụng thanh toán là gì?thiết lập liên lạc ghi thanh toán.

  Ghi chú: Số điện thoại của người dùng (người đăng ký) không thể được phân công cuộc gọi hàng đợi-chỉ dịch vụ điện thoại hoặc số điện thoại miễn phí có thể được dùng.

 • Khi bạn phân phối các cuộc gọi đến từ một hàng đợi gọi hệ thống điện thoại, các máy khách được hỗ trợ cho đại diện cuộc gọi:

  • Skype for Business trên máy tính khách 2016 (Phiên bản 32 và 64-bit)

  • Máy khách Lync 2013 (Phiên bản 32 và 64-bit)

  • Tất cả IP phone mô hình được hỗ trợ cho Skype for Business Online. Hãy xem bắt điện thoại cho Skype for Business Online.

  • Mac Skype for Business khách (Phiên bản 16.8.196 trở lên)

  • Android Skype for Business khách (Phiên bản 6.16.0.9 trở lên)

  • iPhone Skype for Business khách (Phiên bản 6.16.0 trở lên)

  • iPad Skype for Business khách (Phiên bản 6.16.0 trở lên)

Trước khi bạn có thể tạo và thiết lập hàng đợi cuộc gọi của bạn, bạn sẽ cần nhận hoặc chuyển điện thoại trả tiền hiện có hoặc dịch vụ miễn phí số. Sau khi bạn nhận được số điện thoại hoặc số điện thoại miễn phí dịch vụ, họ sẽ hiển thị trong Skype for Business Trung tâm quản trị > thoại > tab số điện thoạisố kiểu được liệt kê sẽ được liệt kê như dịch vụ – miễn phí. Để lấy số dịch vụ của bạn, hãy xem Nhận Skype for Business dịch vụ số điện thoại hoặc nếu bạn muốn truyền và số dịch vụ hiện có, hãy xem chuyển số điện thoại Skype for Business Online.

Ghi chú: Nếu bạn là bên ngoài Hoa Kỳ, bạn không thể sử dụng Skype for Business Trung tâm quản trị để lấy số dịch vụ. Đi đây thay vào đó để xem cách thực hiện từ bên ngoài Hoa Kỳ

Trong Skype for Business Trung tâm quản trị, hãy bấm định tuyến cuộc gọi > gọi hàng đợi dưới đây, sau đó bấm Thêm mới:

Thiết lập một cuộc gọi xếp hàng.

1

Tên Nhập tên hiển thị mô tả cho truy cuộc gọi. Đây là bắt buộc và có thể chứa tối đa 64 ký tự, bao gồm khoảng trắng.

Tên này sẽ được hiển thị trong thông báo cho cuộc gọi đến.

2

Số điện thoại Chọn dịch vụ điện thoại hoặc số điện thoại miễn phí cho hàng đợi cuộc gọi. Đây là bắt buộc.

Nếu không có bất kỳ trong danh sách, bạn cần có dịch vụ số trước khi bạn có thể tạo hàng đợi gọi này. Để lấy số dịch vụ của bạn, hãy xem Nhận Skype for Business dịch vụ số điện thoại

3

Tên miền Nếu đây là sẵn dùng, chọn tên miền Office 365 mà bạn muốn dùng. Điều này chỉ sẵn dùng nếu bạn có nhiều hơn một tên miền được sử dụng với Office 365. Nếu bạn có nhiều hơn một, bạn phải chọn tên miền từ danh sách.

Ví dụ, bạn có thể có một tên miền như: contoso.com or redmond.contoso.com

Thiết lập một cuộc gọi xếp hàng.

1

Lời chào là tùy chọn. Đây là lời chào được phát cho những người gọi vào cuộc gọi xếp hàng số.

Bạn có thể tải tệp âm thanh (.wav, MP3 hoặc .wma định dạng).

2

Giữ nhạc trong thời gian, bạn cũng có thể dùng mặc định nhạc giữ được cung cấp kèm thành hàng cuộc gọi, hoặc bạn có thể tải tệp âm thanh .wav, mp3 hoặc .wma định dạng để sử dụng làm nhạc tùy chỉnh của bạn ở chế độ giữ.

Thiết lập cuộc gọi hàng đợi.

1

Đại diện cuộc gọi (50 tối đa) có thể:

 • Người dùng trực tuyến với giấy phép Hệ thống điện thoại và được bật Enterprise Voice hoặc có cuộc gọi lập kế hoạch.

  Ghi chú: Để chuyển hướng cuộc gọi đến mọi người trong tổ chức của bạn đang trực tuyến, họ phải có một giấy phép Hệ thống điện thoại và được bật Enterprise Voice hoặc có cuộc gọi lập kế hoạch. Hãy xem Gán Skype for Business giấy phép. Để cho phép chúng Enterprise Voice, bạn có thể sử dụng Windows PowerShell. Ví dụ chạy: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Người dùng trực tuyến với một với giấy phép Hệ thống điện thoại hoặc cuộc gọi lập kế hoạch mà được thêm vào một thư hỗ trợ danh sách phân phối hoặc nhóm bảo mật. Có thể mất đến 30 phút cho một đại diện mới cho các danh sách phân phối hoặc nhóm bảo mật để bắt đầu nhận các cuộc gọi từ một hàng đợi cuộc gọi. Một mới tạo nhóm phân phối danh sách hoặc bảo mật có thể mất đến 48 giờ để trở nên sẵn dùng để dùng với hàng đợi cuộc gọi.

  Ghi chú: Nhóm Office 365 (các nhóm hiện đại) không thể dùng với hàng đợi cuộc gọi.

Ghi chú: Người dùng lưu trữ tại chỗ bằng cách dùng Skype cho Business Server 2015 hoặc Lync Server 2013 và 2010 không được hỗ trợ.

Thiết lập một cuộc gọi xếp hàng.

1

Tối đa các cuộc gọi trong thành hàng Sử dụng để đặt cuộc gọi tối đa mà có thể đợi trong truy cùng một lúc. Mặc định là 50 nhưng nó có thể phạm vi từ 0 đến 200.

Khi đã đạt giới hạn này, cuộc gọi sẽ được xử lý theo cách bạn đã thiết đặt trên thiết đặt khi số cuộc gọi, tối đa đạt dưới đây.

2

Khi số cuộc gọi, tối đa đạt Khi truy cuộc gọi đến đó là kích cỡ tối đa (đặt bằng cách dùng thiết đặt tối đa các cuộc gọi trong truy ), bạn có thể chọn gì sẽ xảy ra với cuộc gọi đến mới.

 • Ngắt kết nối với một tín hiệu bận Cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối.

 • Chuyển tiếp đến Khi bạn chọn điều này, bạn sẽ có những tùy chọn:

  • Người trong công ty của bạn Người dùng trực tuyến với giấy phép Hệ thống điện thoại và được bật Enterprise Voice hoặc có cuộc gọi lập kế hoạch. Bạn có thể thiết lập nó để người gọi có thể được gửi đến thư thoại. Để thực hiện điều này, hãy chọn một người trong công ty của bạn và người này sẽ của họ chuyển tiếp cuộc gọi trực tiếp tới thư thoại.

   Ghi chú: Người dùng lưu trữ tại chỗ bằng cách dùng Skype cho Business Server 2015 và Lync Server 2013 và 2010 không được hỗ trợ.

  • Gọi xếp hàng Bạn phải tạo một cuộc gọi xếp hàng nhưng sau khi bạn thực hiện, sau đó bạn có thể chọn xếp hàng cuộc gọi đó.

  • Tổng đài tự động Bạn phải tạo một tổng đài tự động, nhưng sau khi bạn thực hiện, sau đó bạn có thể chọn tổng đài tự động đó. Hãy xem thiết lập một tổng đài tự động hệ thống điện thoại.

3

Khoảng thời gian cuộc gọi có thể đợi thành hàng Bạn cũng có thể quyết định thời gian một cuộc gọi có thể giữ trong truy trước khi nó hết thời gian chờ và cần được chuyển hướng hoặc ngắt kết nối. Nơi nó sẽ được chuyển hướng dựa trên cách bạn đặt các thiết đặt khi cuộc gọi thời gian chờ . Bạn có thể đặt thời gian từ 0 đến 45 phút.

4

Khi cuộc gọi thời gian chờ Khi cuộc gọi đến giới hạn bạn thiết lập thiết đặt khoảng thời gian cuộc gọi có thể đợi trong hàng đợi , bạn có thể chọn điều gì xảy ra vào cuộc gọi này:

 • Ngắt kết nối Cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối.

 • Chuyển tiếp đến Khi bạn chọn điều này, bạn sẽ có những tùy chọn:

  • Người trong công ty của bạn Người dùng trực tuyến với giấy phép Hệ thống điện thoại và được bật Enterprise Voice hoặc có gọi gói. Bạn có thể thiết lập nó để người gọi có thể được gửi đến thư thoại. Để thực hiện điều này, hãy chọn một người trong công ty của bạn và người này sẽ của họ chuyển tiếp cuộc gọi trực tiếp tới thư thoại.

   Ghi chú: Người dùng lưu trữ tại chỗ bằng cách dùng Skype cho Business Server 2015 và Lync Server 2013 và 2010 không được hỗ trợ.

  • Gọi xếp hàng Bạn phải tạo một cuộc gọi xếp hàng, nhưng sau khi bạn thực hiện, sau đó bạn có thể chọn xếp hàng cuộc gọi đó.

  • Tổng đài tự động Bạn phải tạo một tổng đài tự động, nhưng sau khi bạn thực hiện, sau đó bạn có thể chọn tổng đài tự động đó. Hãy xem thiết lập một tổng đài tự động hệ thống điện thoại.

Thay đổi của người dùng nhận dạng là một hàng đợi gọi số điện thoại

Bạn có thể bảo vệ căn cước của người dùng bằng cách thay đổi của họ nhận dạng cho các cuộc gọi đi đến một hàng đợi gọi thay vào đó bằng cách tạo một chính sách bằng cách dùng lệnh ghép ngắn New-CallingLineIdentity .

Để thực hiện điều này chạy:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Sau đó áp dụng chính sách cho người dùng bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Grant-CallingLineIdentity . Để thực hiện điều này chạy:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Bạn có thể lấy thêm thông tin về cách thực hiện thay đổi thiết đặt ID người gọi trong tổ chức của bạn ở đây.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Bạn cũng có thể sử dụng Windows PowerShell để tạo và thiết lập cuộc gọi hàng đợi.

Dưới đây là các lệnh ghép ngắn mà bạn cần để quản lý hàng đợi cuộc gọi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×