Tạo một chiến dịch tiếp thị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager cho phép bạn đích và theo dõi khách hàng phản hồi đến chiến dịch tiếp thị của bạn. Tạo chiến dịch tiếp thị sử dụng email, in thư trực tiếp, từ xa hoặc tờ bướm in ra. Bạn cũng có thể theo dõi chiến dịch được sử dụng tại hội thảo, hội thảo, hoặc trong khối lượng đa phương tiện, chẳng hạn như chọn một hoặc TV

Trước tiên tạo chiến dịch tiếp thị bằng cách dùng bất kỳ chương trình hoặc phương tiện mà bạn muốn. Sau đó dùng Business Contact Manager cho Outlook để tạo bản ghi chiến dịch. Tùy thuộc vào kiểu chiến dịch, bạn có thể chọn một trong các tài khoản của bạn, liên hệ công việc, hoặc đầu mối là nhận chiến dịch.

Bạn có thể theo dõi hiệu quả chiến bởi cho biết những khách hàng tiềm năng trả lời cho chiến dịch.

Cách thực hiện:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×