Tạo một chương trình họp trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cung cấp quyền mặc định, bất kỳ phần tử workspace có vai trò là người dự hoặc cao hơn có thể thêm, sửa, di chuyển hoặc xóa bỏ các mục chương trình họp.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một mục lịch công tác

Sửa một mục lịch công tác

Thêm phần đính kèm tệp vào một mục lịch công tác

Di chuyển mục chương trình họp trong danh sách

Thêm một mục lịch công tác

 1. Mở cuộc họp để chỉnh sửa.

  Nếu cuộc họp là một phần của một chuỗi cuộc họp lặp lại, hãy chọn tùy chọn để mở chỉ này lần xuất hiện. Bạn không thể sửa các chương trình làm cho một chuỗi cuộc họp lặp lại toàn bộ cùng một lúc.

 2. Bấm chương trình họp.

 3. Bấm mục mới.

 4. Nhập tiêu đề chủ đề chương trình họp.

 5. Chọn một diễn giả cho mục lịch công tác này từ menu thả xuống.

  Menu thả xuống bao gồm tên của tất cả thành viên trong workspace vào. Tuy nhiên, diễn giả không nhất thiết phải là thành viên workspace. Bạn có thể nhập tên hoặc bấm Tìm… để tìm kiếm liên hệ khác.

 6. Nhập số phút phân bổ cho chương trình họp mục này.

 7. Nhập chi tiết về mục chương trình họp vào hộp văn bản.

 8. Bấm Lưu & Đóng.

  Chương trình họp mục Hiển thị trong danh sách. Bạn có thể di chuyển mục chương trình họp lên hoặc xuống trong danh sách, thêm phần đính kèm tệp vào một mục chương trình họp và chèn mục chương trình họp vào ghi chú cuộc họp hoặc mục tóm tắt.

Đầu trang

Sửa một mục lịch công tác

 1. Bấm đúp vào cuộc họp để mở và sửa.

 2. Bấm vào tab chương trình họp .

 3. Bấm đúp vào chương trình họp mục bạn muốn sửa để mở và sửa.

 4. Thực hiện các chỉnh sửa mà bạn muốn.

 5. Bấm Lưu & Đóng.

Đầu trang

Thêm phần đính kèm tệp vào một mục lịch công tác

Tệp đính kèm vào chương trình họp mục là dạng chỉ đọc. Nói cách khác, nếu bạn mở và sửa tài liệu đính kèm tệp, bạn phải lưu tệp được Cập Nhật vào ổ đĩa dưới dạng tệp mới. Bạn không thể đồng bộ hóa các bản Cập Nhật trong phần đính kèm tệp gốc.

 1. Mở chương trình họp mục để sửa.

 2. Bấm Đính kèm tệp để mở hộp thoại Thêm phần đính kèm .

 3. Chọn một hoặc nhiều tệp và sau đó bấm mở.

  Một phần đính kèm Hiển thị bên dưới ngăn chi tiết và danh sách các tệp đính kèm. Ngoài ra, một biểu tượng tài liệu được đính kèm vào chương trình họp, để cho biết rằng nó bao gồm phần đính kèm mục.

Đầu trang

Di chuyển mục chương trình họp trong danh sách

Để di chuyển một chương trình họp mục trong danh sách, chọn nó và sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×