Tạo một chính sách quản lý thông tin cho một tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin quản lý chính sách cho phép bạn để kiểm soát việc ai có thể truy nhập thông tin tổ chức của bạn, họ có thể làm gì với nó, và khoảng thời gian để giữ lại nó. Chính sách có thể giúp bắt buộc tuân thủ với những quy luật pháp và chính phủ hoặc quy trình kinh doanh nội bộ. Là người quản trị, bạn có thể thiết lập chính sách để kiểm soát cách để theo dõi tài liệu, trong ai có quyền truy nhập vào tài liệu, và khoảng thời gian để giữ lại các tài liệu.

Chính sách mỗi thiết lập một bộ quy tắc cho một kiểu nội dung. Mỗi quy tắc trong một chính sách là một tính năng chính sách. Ví dụ, một tính năng chính sách quản lý thông tin có thể xác định khoảng thời gian một kiểu nội dung sẽ giữ lại. Chính sách có thể được thực hiện theo nhiều cách:

  • Bằng cách tạo một mẫu chính sách và sau đó liên kết mẫu với một tuyển tập trang, kiểu nội dung, thư viện tài liệu hoặc danh sách

  • Bằng cách kết hợp các tính năng chính sách riêng lẻ với một kiểu nội dung, thư viện hoặc danh sách

Tạo một chính sách quản lý thông tin cho một tuyển tập trang

  1. Trên trang tuyển tập trang chủ, bấm hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  2. Trên trang thiết đặt trang, trong danh sách Quản trị tuyển tập trang , bấm chính sách tuyển tập trang.

  3. Trên trang chính sách tuyển tập trang, hãy bấm tạo.

  4. Nhập tên và mô tả cho chính sách, và sau đó viết một câu lệnh chính sách ngắn gọn giải thích cho người dùng chính sách dành cho. Một câu lệnh chính sách có thể là lên đến 512 ký tự.

  5. Sử dụng thông tin trong chủ đề đặt cấu hình tính năng của chính sách quản lý thông tin để thiết lập các tính năng bạn muốn liên kết với chính sách.

  6. Bấm OK để quay lại trang chính sách tuyển tập trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×