Tạo một công thức đơn giản

Tạo một công thức đơn giản

Bạn có thể tạo công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các giá trị trong trang tính của mình. Các công thức đơn giản luôn bắt đầu bằng một dấu bằng (=), theo sau là các hằng số có giá trị số và toán tử tính toán như dấu cộng (+), dấu trừ (-), dấu hoa thị(*) hoặc dấu gạch chéo (/).

Ví dụ, khi bạn nhập công thức =5+2*3, Excel sẽ nhân hai số cuối rồi cộng thêm số đầu tiên vào kết quả. Theo thứ tự chuẩn của các phép toán, phép nhân được thực hiện trước phép cộng.

  1. Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức vào đó.

  2. Nhập = (dấu bằng) theo sau là các hằng số và toán tử mà bạn muốn sử dụng trong phép tính.

    Bạn có thể nhập bao nhiêu hằng số và toán tử vào công thức tùy theo nhu cầu, tối đa là 8192 ký tự.

    Mẹo: Thay vì nhập hằng số vào công thức, bạn có thể chọn các ô có chứa giá trị mà bạn muốn dùng và nhập các toán tử trong khi chọn các ô.

  3. Nhấn Enter.

  • Để thêm nhanh các giá trị, bạn có thể dùng AutoSum thay vì nhập công thức một cách thủ công (tabTrang đầu , nhóm Sửa ).

  • Bạn cũng có thể sử dụng các hàm (như hàm SUM) để tính toán các giá trị trong trang tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về công thức.

  • Xa hơn nữa, bạn có thể dùng tên và tham chiếu ô thay cho các giá trị thực trong công thức đơn giản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Dùng tham chiếu ô trong công thứcXác định và dùng tên trong công thức.

Ví dụ:

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

2

5

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=A2+A3

Cộng giá trị trong các ô A1 và A2.

=A2+A3

'=A2-A3

Trừ giá trị trong ô A2 từ giá trị trong A1

=A2-A3

'=A2/A3

Chia giá trị trong ô A1 cho giá trị trong A2

=A2/A3

'=A2*A3

Nhân giá trị trong ô A1 với giá trị trong A2

=A2*A3

'=A2^A3

Lũy thừa giá trị trong ô A1 đến giá trị hàm mũ được xác định trong A2

=A2^A3

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=5+2

Cộng 5 và 2.

=5+2

'=5-2

Trừ 2 từ 5

=5-2

'=5/2

Chia 5 cho 2

=5/2

'=5*2

Nhân 5 với 2

=5*2

'=5^2

5 lũy thừa 2

=5^2

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×