Tạo một biểu mẫu dẫn hướng

Tạo một biểu mẫu dẫn hướng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Truy nhập bao gồm một điều khiển dẫn hướng giúp dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều biểu mẫu và báo cáo trong cơ sở dữ liệu của bạn. Biểu mẫu dẫn hướng là chỉ cần một biểu mẫu có chứa một điều khiển dẫn hướng. Biểu mẫu dẫn hướng là phép cộng tuyệt vời để bất kỳ cơ sở dữ liệu trên máy tính. Bài viết này mô tả cách tạo và sửa đổi biểu mẫu dẫn hướng, và làm thế nào để đặt định dạng và hiển thị tùy chọn.

Ghi chú: Thông tin trong bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access. Hãy xem tạo ứng dụng Access để biết thêm thông tin về cách thiết kế ứng dụng web Access.

Trong bài viết này

Tạo một biểu mẫu dẫn hướng

Thêm một biểu mẫu hoặc báo cáo vào một biểu mẫu dẫn hướng

Chỉnh sửa nhãn ở trên cùng của biểu mẫu dẫn hướng

Chỉnh sửa chú thích của biểu mẫu

Áp dụng một Chủ đề Office lên một cơ sở dữ liệu

Thay đổi màu hoặc hình dạng của một nút dẫn hướng

Thiết đặt biểu mẫu dẫn hướng làm biểu mẫu hiển thị mặc định

Tạo một biểu mẫu dẫn hướng

 1. Mở cơ sở dữ liệu bạn muốn thêm biểu mẫu dẫn hướng vào đó.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Biểu mẫu, bấm Dẫn hướng rồi chọn kiểu biểu mẫu dẫn hướng mà bạn muốn.

  Access tạo biểu mẫu, thêm Điều khiển Dẫn hướng vào mẫu và hiển thị biểu mẫu ở dạng xem Bố trí.

Trên cùng của tài liệu

Thêm một biểu mẫu hoặc báo cáo vào một biểu mẫu dẫn hướng

 1. Nếu Ngăn Dẫn hướng chưa được hiển thị, hãy bấm F11 để hiển thị nó.

 2. Bảo đảm là biểu mẫu dẫn hướng được mở ở Dạng xem Bố trí bằng cách bấm chuột phải lên nó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 3. Kéo biểu mẫu hoặc báo cáo từ Ngăn Dẫn hướng đến nút [Thêm Mới].

  Access tạo nút dẫn hướng mới và hiển thị biểu mẫu hoặc báo cáo trong ngăn đối tượng.

Trên cùng của tài liệu

Chỉnh sửa nhãn ở trên cùng của biểu mẫu dẫn hướng

Khi bạn tạo một biểu mẫu dẫn hướng mới, Access thêm nhãn "Biểu mẫu Dẫn hướng" vào đầu trang biểu mẫu theo mặc định. Để chỉnh sửa nhãn này:

 1. Mở biểu mẫu ở Dạng xem Bố trí bằng cách bấm chuột phải lên nó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Bấm vào nhãn ở đầu trang biểu mẫu một lần để chọn nó và rồi lại đặt con trỏ lên nhãn.

 3. Chỉnh sửa nhãn cho phù hợp với nhu cầu của bạn rồi nhấn ENTER.

Trên cùng của tài liệu

Chỉnh sửa chú thích của biểu mẫu

Chú thích của biểu mẫu là văn bản xuất hiện trên tab tài liệu bên trên biểu mẫu (hoặc trong thanh tiêu đề cửa sổ nếu bạn đã thiết đặt cơ sở dữ liệu hiển thị đối tượng như các cửa sổ chồng lấp). Để chỉnh sửa chú thích biểu mẫu:

 1. Mở biểu mẫu ở Dạng xem Bố trí bằng cách bấm chuột phải lên nó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Bấm chuột phải lên đầu trang gần phía trên của biểu mẫu rồi bấm Thuộc tính Biểu mẫu.

 3. Trong ngăn tác vụ Trang Thuộc tính, trên tab Tất cả, hãy chỉnh sửa thuộc tính Chú thích cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trên cùng của tài liệu

Áp dụng một Chủ đề Office lên một cơ sở dữ liệu

Các Chủ đề Office cho phép nhanh chóng thay đổi tất cả các màu sắc và phông chữ được sử dụng trong một cơ sở dữ liệu. Những chủ đề này áp dụng cho tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, không chỉ đối với một chủ đề bạn hiện đang mở.

 1. Mở bất kỳ biểu mẫu hoặc báo cáo ở Dạng xem Bố trí bằng cách bấm chuột phải lên nó trong Ngăn dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Trên tab Thiết kế, sử dụng các tùy chọn trong nhóm Chủ đề để áp dụng màu và chủ đề phông khác nhau cho cơ sở dữ liệu.

 3. Để chỉ thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến phông chữ, hãy chọn một mục từ bộ sưu tập Màu sắc.

 4. Để chỉ thay đổi phông chữ mà không ảnh hưởng đến màu, chọn một mục từ các bộ sưu tập phông chữ .

 5. Để thay đổi cả màu sắc và phông chữ, chọn một mục từ bộ sưu tập Chủ đề. Trong bộ sưu tập này, bạn có thể di chuột lên mỗi mục để xem bản xem trước trực tiếp của chủ đề rồi bấm vào một chủ đề để áp dụng nó.

Trên cùng của tài liệu

Thay đổi màu hoặc hình dạng của một nút dẫn hướng

Kiểu Nhanh cho phép bạn thay đổi nhanh chóng màu sắc hoặc hình dạng của các nút dẫn hướng. Bạn cũng có thể áp dụng kiểu duy nhất cho mỗi nút hoặc áp dụng cùng một kiểu cho tất cả các nút.

 1. Mở biểu mẫu dẫn hướng ở Dạng xem Bố trí bằng cách bấm chuột phải lên nó trong Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Chọn nút dẫn hướng hoặc nút mà bạn muốn thay đổi.

 3. Sử dụng các lệnh trong nhóm Điều khiển Định dạng để áp dụng kiểu mà bạn muốn.

Trên cùng của tài liệu

Thiết đặt biểu mẫu dẫn hướng làm biểu mẫu hiển thị mặc định

Vì biểu mẫu dẫn hướng thường được sử dụng như một bảng điều khiển hoặc "trang chủ" cho một cơ sở dữ liệu, bạn nên hiển thị nó mỗi khi cơ sở dữ liệu được mở. Ngoài ra, do Ngăn Dẫn hướng Access không sẵn dùng trong một trình duyệt, việc chỉ định một Biểu mẫu Hiển thị Web mặc định là một bước rất quan trọng để tạo một cơ sở dữ liệu Web.

Sử dụng quy trình sau để thiết đặt biểu mẫu dẫn hướng làm biểu mẫu hiển thị mặc định.

 1. Trên tab Tệp, dưới mục Trợ giúp, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Cơ sở dữ liệu Hiện tại.

 3. Để thiết đặt biểu mẫu mặc định được hiển thị khi bạn mở một cơ sở dữ liệu trong Access, dưới mục Tùy chọn Ứng dụng, hãy chọn biểu mẫu từ danh sách Biểu mẫu Hiển thị.

 4. Để thiết đặt biểu mẫu mặc định được hiển thị khi bạn mở một cơ sở dữ liệu trên một máy chủ SharePoint, dưới mục Tùy chọn Ứng dụng, chọn biểu mẫu từ danh sách Biểu mẫu Hiển thị Web.

Trên cùng của tài liệu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×