Tạo một biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ Nhiều mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một biểu mẫu nhiều mục, còn gọi là biểu mẫu liên tục cho phép bạn hiển thị thông tin từ nhiều bản ghi cùng một lúc. Dữ liệu được sắp xếp theo hàng và cột (tương tự như một biểu dữ liệu) và nhiều bản ghi được hiển thị cùng một lúc. Tuy nhiên, bởi vì là biểu mẫu, nó có thêm các tùy chọn tùy chỉnh hơn là với một biểu dữ liệu. Bạn có thể thêm các tính năng như các yếu tố đồ họa, nút và các điều khiển khác.

Tạo một biểu mẫu có nhiều mục

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm vào bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn trong biểu mẫu.

  2. Trên tab Tạo, trong nhóm Biểu mẫu, bấm Nhiều Mục. Nếu Nhiều Mục không sẵn dùng, bấm Thêm Biểu mẫu và sau đó bấm Nhiều Mục.

    Access tạo biểu mẫu và hiển thị nó trong dạng xem Bố trí. Trong dạng xem Bố trí, bạn có thể thực hiện các thay đổi thiết kế đối với biểu mẫu trong khi nó đang hiển thị dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của hộp văn bản để vừa với dữ liệu.

  3. Để bắt đầu sử dụng biểu mẫu, hãy chuyển sang dạng xem Biểu mẫu.

    • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Dạng xem, hãy bấm Dạng xem rồi bấm Dạng xem Biểu mẫu.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×