Tạo một biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ Nhiều mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Biểu mẫu nhiều mục, đôi khi được gọi là biểu mẫu liên tục, cho phép bạn hiển thị thông tin từ nhiều bản ghi tại một thời điểm. Biểu mẫu nhiều mục có thể giống như biểu dữ liệu khi bạn lần đầu tiên tạo nó, như minh họa trong hình minh họa sau đây:

Biểu mẫu nhiều mục

Dữ liệu được sắp xếp trong hàng và cột, và nhiều bản ghi được hiển thị cùng một lúc. Tuy nhiên, vì biểu mẫu, không có thêm tùy chọn tùy chỉnh hơn với biểu dữ liệu. Bạn có thể thêm các tính năng chẳng hạn như thành phần đồ họa, nút và các điều khiển khác.

Tạo một biểu mẫu có nhiều mục

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm vào bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn trong biểu mẫu.

  2. Trên tab tạo , trong nhóm biểu mẫu , bấm Nhiều mục. Ảnh nút

    Access tạo biểu mẫu và hiển thị trong dạng xem bố trí. Trong dạng xem bố trí, bạn có thể thực hiện thay đổi thiết kế vào biểu mẫu trong khi nó hiển thị dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của hộp văn bản cho phù hợp với dữ liệu. Để biết thêm thông tin về dạng xem biểu mẫu, hãy xem bài viết dạng xem nào tôi nên sử dụng: dạng xem bố trí hoặc dạng xem thiết kế?.

  3. Để bắt đầu làm việc với các biểu mẫu, hãy chuyển sang dạng xem biểu mẫu:

    • Trên trang đầu tab, trong nhóm dạng xem , bấm dạng xem, sau đó bấm Dạng xem biểu mẫu Ảnh nút .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×