Tạo một bộ thuật ngữ sẵn có cho các tuyển tập site khác trong SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo bộ thuật ngữ trong một tuyển tập site, theo mặc định, chúng không sẵn có cho các tuyển tập site khác trong người thuê. Tuy nhiên, bạn có thể truy nhập vào bộ thuật ngữ cho tuyển tập site mà bạn đã tạo trong tuyển tập site khác. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một bộ thuật ngữ gắn thẻ danh mục trong một tuyển tập site tác giả của một kịch bản phát hành chéo site, bạn có thể cấp quyền truy nhập tuyển tập site phát hành cho bộ thuật ngữ gắn thẻ.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn là thành viên của nhóm Người sở hữu SharePoint trên site có chứa bộ thuật ngữ.

  2. Từ Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , hãy chọn Thiết đặt Trang.

  3. Trên trang Thiết đặt Site, trong phần Quản trị Site, chọn Quản lý kho thuật ngữ.

  4. Trong Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ, chọn nhóm có chứa tất cả các bộ thuật ngữ trong tuyển tập site.
    Nhóm có chứa tất cả các bộ thuật ngữ trong tuyển tập site

  5. Trong phần Truy nhập Tuyển tập Site, nhập URL của tuyển tập site mà bạn muốn cấp quyền truy nhập vào bộ thuật ngữ.

  6. Chọn Lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×