Tạo một bảng trống trong PowerPivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Power Pivot, bạn có thể thêm bảng trống, trống vào mô hình dữ liệu. Bảng trống mà không chứa bất kỳ dữ liệu thực tế có thể là một cách hay để sắp xếp các số đo, làm chúng dễ dàng tìm thấy trong danh sách trường Power View và PivotTable. Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng có tên là đơn vị đo bán hàng có chứa chỉ các số đo tính toán dữ liệu bán hàng. Bạn có thể tạo thước đo trong vùng tính toán vào bảng đơn vị đo doanh thu giống như bạn làm với bất kỳ bảng nào khác. Bạn có thể rồi ẩn cột trống từ công cụ máy khách, lộ chỉ số đo của bạn trong danh sách trường.

Để thêm một bảng trống vào mô hình dữ liệu

  1. Trong Excel, hãy nhấp chuột phải vào một ô trắng trong trang tính hiện có hoặc trang tính mới rồi bấm Sao chép.

  2. Trong Power Pivot, bấm dán hoặc nhấn Cntrl + V để mở hộp thoại dán bản xem trước.

  3. Trong Dán Bản xem trước, trong Tên Bảng, hãy gõ tên bảng.

  4. Để nguyên Dùng hàng đầu tiên như đầu đề cột được chọn, rồi bấm OK.

Bạn sẽ có ngay một bảng mới với một cột đơn không chứa dữ liệu trong đó. Bạn có thể ẩn cột trống mới; nhấp chuột phải vào đầu đề cột, rồi bấm Ẩn khỏi máy khách. Bạn cũng có thể xóa bỏ trang tính Excel trống mà bạn đã sao chép ô trống từ đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×