Tạo một bảng phép nhân

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn trợ giúp của bạn gái hiểu rõ hơn toán học khái niệm bằng tự động tạo một bảng nhân. Bạn có thể sử dụng một hai biến số bảng dữ liệu.

 1. Thiết lập một trang tính với cấu trúc sau đây.

  Ví dụ

  Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

  Làm thế nào để sao chép ví dụ

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

A

1

1

= A1 * A2

 1. Nhập một hàng của giá trị từ B3 ở bên phải, ví dụ, 1 đến 10.

 2. Nhập một cột giá trị từ A4 xuống, ví dụ, 1 đến 10.

 3. Chọn tất cả các ô trong phạm vi ngoại trừ ô A1 và ô A2.

 4. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, bấm phân tích What-If và sau đó bấm Bảng Dữ liệu.

 5. Trong hộp ô nhập hàng , hãy nhập A1.

 6. Trong hộp ô nhập cột , hãy nhập A2.

 7. Bấm OK.

 8. Hoặc bạn có thể, bạn có thể cố định các bảng dữ liệu bằng cách chuyển đổi kết quả giá trị của họ.

  Làm thế nào để sao chép giá trị

  1. Chọn tất cả các giá trị kết quả trong bảng dữ liệu.

  2. Bấm sao chép Ảnh nút , sau đó chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

  3. Bấm vào mũi tên kế bên dán Ảnh nút , sau đó bấm giá trị.

   Lưu ý: Do các giá trị kết quả trong một mảng, bạn phải chuyển đổi tất cả các giá trị kết quả giá trị hằng số.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×