Tạo một bảng mục lục cho nhiều tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tạo một bảng mục lục kết hợp các đầu đề từ nhiều tài liệu, bạn có thể dùng trường RD (tài liệu tham chiếu).

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Xác nhận rằng mỗi tài liệu có kiểu đầu đề hoặc mức đại cương được áp dụng cho các mục nhập mà bạn muốn xuất hiện trong bảng mục lục.

 • Nếu có thể đặt từng tài liệu cùng một thư mục, sao cho bạn có thể sao chép và dán phần đường dẫn tệp.

Tạo bảng mục lục

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn đặt bảng mục lục, và bấm vào nơi bạn muốn chèn bảng mục lục.

 2. Trên tab tham chiếu , trong nhóm Bảng mục lục , hãy bấm Bảng mục lục.

  Văn bản Thay thế

 3. Một bảng mục lục trong bộ sưu tập, hãy bấm hoặc bấm Chèn bảng mục lục, bấm Tùy chọn bạn muốn và sau đó bấm OK.

 4. Nếu bạn thấy lỗi cho biết không có bảng mục nhập nội dung được tìm thấy, lỗi đó sẽ được khắc phục sau khi bạn thêm các trường RD.

 5. Nhấn ALT + F9 để xem mã trường mục LỤC.

 6. Nhấn ENTER để bắt đầu một dòng mới.

 7. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

  nhóm văn bản

 8. Trong danh sách tên trường , bấm RD.

 9. Trong hộp tên tệp hoặc URL , nhập đường dẫn tệp cùng tên cho tài liệu mà bạn muốn bao gồm, và sau đó bấm OK.

Lưu ý: Nếu bạn muốn nhập mã RD thay vì dùng hộp thoại trường, hãy nhấn CTRL + F9, sau đó trong dấu ngoặc ({}), nhập đường dẫn của bạn, bằng cách dùng dấu chéo ngược kép và RD . Ví dụ, nhập RD C:\\Manual\File1.docx.

 1. Lặp lại bước 7-10 cho mỗi tài liệu mà bạn muốn đưa vào.

 2. Nhấn ALT + F9 để ẩn các mã trường và hiển thị kết quả trường.

 3. Nhấn F9 để cập nhật bảng mục lục.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×