Tạo một bản trình bày trong PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng PowerPoint để nhanh chóng và dễ dàng tạo một bản trình bày. PowerPoint cũng sẽ cung cấp nhiều tính năng mà bạn có thể dùng để tinh chỉnh và cải thiện công việc của bạn.

Ghi chú: Để biết thông tin về PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2016, hãy xem các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày PowerPoint.

Sau đây là một khung hoạt động của nhiệm vụ, bao gồm mô tả của từng nhiệm vụ với siêu kết nối vào mỗi quy trình mà bạn có thể dùng để xây dựng bản trình bày của bạn. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của bản trình bày, bạn có thể không cần thực hiện tất cả các thủ tục được tham chiếu trong bài viết này. Mặc dù bạn có thể thực hiện các quy trình trong bất kỳ chuỗi, thứ tự hiển thị dưới đây được đề xuất.

Nối kết đến bài viết trợ giúp

Bài viết này trình bày:

Làm quen với PowerPoint workspace

Xem qua nhanh về cách làm việc trong một cửa sổ PowerPoint

Đặt tên và lưu bản trình bày của bạn

Thủ tục trên làm thế nào để đặt tên và lưu bản trình bày của bạn

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu

Thủ tục về cách thêm, sắp xếp lại hoặc xóa các trang chiếu trong bản trình bày của bạn

Thêm văn bản vào một trang chiếu

Thủ tục trên làm thế nào để:

 • Thêm văn bản vào hộp văn bản

 • Thêm văn bản là một phần của hình dạng

 • Thêm văn bản được nối kết của một hình dạng

Áp dụng mẫu cho bản trình bày

Thủ tục trên làm thế nào để:

 • Áp dụng một mẫu được dựng sẵn vào PowerPoint

 • Áp dụng mẫu đó là do bạn tạo và sau đó được lưu vào máy tính của bạn

 • Tải xuống mẫu PowerPoint miễn phí từ Office.com hoặc một trang Web của bên thứ ba, và áp dụng cho bản trình bày của bạn

  Mẹo: Áp dụng một mẫu trước khi thực hiện có thể tiết kiệm thời gian của bạn.

Áp dụng một chủ đề để thêm màu và kiểu cho bản trình bày của bạn

Thủ tục về cách thêm màu, và định dạng và áp dụng hiệu ứng cho văn bản và các thành phần trong bản trình bày

Mẹo: Nếu bạn đã áp dụng một mẫu trước khi thực hiện, bạn có thể nhất sẽ không muốn thay đổi màu chủ đề, phông và kiểu.

Chèn ảnh

Thủ tục về cách thêm ảnh hoặc hình ảnh

Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Thủ tục về cách thêm, thay đổi và xóa nhiều hình dạng khác nhau

Chèn ảnh chụp màn hình hoặc hình cắt từ màn hình

Thủ tục trên làm thế nào để chèn một ảnh chụp màn hình và nội dung khác

Tạo đồ họa SmartArt

Thủ tục trên làm thế nào để tạo hình minh họa chất lượng trình thiết kế với chỉ một vài lần bấm chuột

Thêm số trang chiếu, số trang, hoặc ngày và thời gian

Thủ tục về cách thêm trang chiếu số, số trang, hoặc ngày và thời gian trang chiếu, trang ghi chú và bản phân phát

Tạo một siêu kết nối

Thủ tục trên làm thế nào để:

 • Tạo một siêu kết nối đến một trang chiếu trong cùng bản trình bày

 • Tạo một siêu kết nối đến một trang chiếu trong bản trình bày khác

 • Tạo một siêu kết nối đến một trang hoặc tệp trên Web

 • Tạo một siêu kết nối đến một địa chỉ email

 • Tạo siêu kết nối đến tệp mới

Cung cấp và phân phối bản trình bày của bạn

Cung cấp các nối kết đến các thủ tục để nhiều phương pháp khác nhau mà bạn có thể trình bày hoặc phân phối bản trình bày

Xem riêng ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày trên nhiều màn hình

Làm thế nào để xem bản trình bày và loa của bạn ghi chú trên một máy tính (máy tính xách tay, ví dụ), trong khi trình bày kèm ghi chú khán giả của bạn trên một màn hình khác (dự kiến trên một màn hình lớn hơn, ví dụ), và làm thế nào để thiết lập dạng xem diễn giả

In trang chiếu của bạn hoặc bản phân phát

Thủ tục trên làm thế nào để:

 • Đặt Kích cỡ trang chiếu, hướng trang và số trang chiếu bắt đầu

 • Đặt tùy chọn in và sau đó in trang chiếu hoặc bản phân phát của bạn

 • Lưu thiết đặt in của bạn

Tạo và in trang ghi chú

Thủ tục trên làm thế nào để:

 • Tạo trang ghi chú

 • Tạo thêm nhiều khoảng trống cho ghi chú của bạn

 • Thêm hình hoặc định dạng cho tất cả các trang ghi chú

 • Hiển thị trang ghi chú trên một trang Web

 • In trang ghi chú kèm hình thu nhỏ của bản chiếu

 • In trang ghi chú không kèm hình thu nhỏ của bản chiếu

In trang chiếu của bạn

Tổng quan về in trong PowerPoint, và thủ tục trên làm thế nào để đặt kích cỡ trang chiếu và hướng để in, và làm thế nào để in trang chiếu của bạn

Bạn muốn làm gì?

Làm quen với PowerPoint workspace

Đặt tên và lưu bản trình bày của bạn

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu

Thêm và định dạng văn bản

Áp dụng một diện mạo phù hợp hơn cho bản trình bày của bạn

Thêm clip art, đồ họa SmartArt, và đối tượng khác

Thêm siêu kết nối

Kiểm tra chính tả và xem trước bản trình bày của bạn

Tìm hiểu về cách chuẩn bị để chuyển tải bản trình bày của bạn

Có lẽ bạn cần để tạo bản trình bày PowerPoint bằng cách kết thúc vào ngày, nhưng bạn vẫn chưa tạo một trước. Hoặc có lẽ bạn đã tạo bản trình bày PowerPoint nhiều thời gian trước, nhưng bạn không nhớ làm thế nào.

Bài viết này là nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm hiểu (hoặc việc phải nhớ) cách sử dụng PowerPoint. Theo phần cuối của bài viết này, bạn sẽ có một bản trình bày PowerPoint mới, và một nền tảng đặc của kiến thức và tin cậy về cách sử dụng Office PowerPoint 2007.

 • Bạn có thể thấy hữu ích để in bài viết này trước khi bạn bắt đầu làm việc, sao cho bạn không cần phải chuyển đổi giữa các bài viết trên màn hình và cửa sổ PowerPoint. Để in bài viết này, hãy nhấn CTRL + P.

Làm quen với PowerPoint workspace

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Nếu Office PowerPoint 2007 chưa chạy, lưu và đóng bất kỳ mở bản trình bày, và sau đó thoát và khởi động lại PowerPoint 2007.

  Tìm các nối kết đến thông tin về cách lưu bản trình bày trong phần Xem thêm .

 • Nếu Office PowerPoint 2007 chưa chạy, bắt đầu ngay.

Khi bạn khởi động PowerPoint, nó sẽ mở ra trong dạng xem được gọi là dạng xem thường, nơi bạn tạo và làm việc trên các trang chiếu.

Không gian làm việc khi PowerPoint được khởi động lần đầu tiên

1. Trong ngăn Bản chiếu, bạn có thể làm việc trực tiếp trên mỗi bản chiếu.

2. chấm chấm viền xác định chỗ dành sẵn, nơi bạn có thể nhập văn bản hoặc chèn ảnh, biểu đồ và các đối tượng khác.

3 tab bản chiếu . Hiển thị một phiên bản hình thu nhỏ mỗi trang chiếu kích cỡ đầy đủ Hiển thị trong ngăn trang chiếu . Sau khi bạn thêm trang chiếu khác, bạn có thể bấm hình thu nhỏ trên tab trang chiếu để làm cho bản chiếu xuất hiện trong ngăn trang chiếu . Hoặc bạn có thể kéo hình thu nhỏ để sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa các trang chiếu trên tab trang chiếu .

4. trong ngăn ghi chú , bạn có thể nhập ghi chú về trang chiếu hiện tại. Bạn có thể tay xuất ghi chú của bạn với khán giả của bạn hoặc tham chiếu ghi chú của bạn trong dạng xem diễn giả khi bạn trình bày.

Ghi chú: Theo mặc định, Office PowerPoint 2007 áp dụng vào bản trình bày trống mẫu, được xuất hiện trong hình minh họa trước đó, để bản trình bày mới. Bản trình bày trống là đơn giản nhất và chung nhất trong các mẫu trong Office PowerPoint 2007. Bản trình bày trống là một mẫu tốt để sử dụng khi bạn khởi động lần đầu làm việc với PowerPoint vì nó là đơn giản và có thể được điều chỉnh để nhiều bản trình bày kiểu. Để tạo bản trình bày mới dựa trên mẫu bản trình bày trống, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm mới, bấm trống và gần đây bên dưới mẫuvà sau đó bấm đúp vào trống Bản trình bày dưới trống và gần đây.

Sau khi bạn mở mẫu bản trình bày trống, chỉ một phần nhỏ trong ngăn ghi chú được hiển thị. Để nhìn thấy một phần lớn hơn của ngăn ghi chú để bạn có thêm chỗ để nhập vào nó, hãy làm như sau:

 1. Trỏ tới viền trên cùng của ngăn ghi chú .

 2. Khi con trỏ chuyển thành một Thanh phân tách ngang , hãy kéo viền để tạo sự thêm chỗ trống cho ghi chú diễn giả của bạn, như minh họa trong hình minh họa sau đây.

Không gian làm việc với ngăn Ghi chú đã đổi cỡ

Lưu ý rằng trang chiếu trong ngăn trang chiếu hình sẽ đổi cỡ tự động cho phù hợp với không gian sẵn dùng.

Gần phía trên cùng của màn hình là ba nút mà bạn có thể thấy hữu ích:

 • Hoàn tác Ảnh nút , mà hoàn tác thay đổi cuối cùng của bạn. (Để xem một Mẹo Màn hình về những hành động sẽ được hoàn tác, đặt con trỏ trên nút. Để xem menu các thay đổi gần đây cũng có thể hoàn tác, hãy bấm vào mũi tên ở bên phải của hoàn tác Ảnh Nút .) Bạn cũng có thể hoàn tác một thay đổi bằng cách nhấn CTRL + Z.

 • Làm lại Ảnh nút hoặc lặp lại Ảnh nút , hãy lặp lại hoặc làm lại thay đổi cuối cùng của bạn, tùy thuộc vào hành động mà bạn vừa thực hiện. (Để xem Mẹo màn hình về những hành động sẽ được lặp lại hoặc làm lại, đặt con trỏ trên nút.) Bạn cũng có thể lặp lại hoặc làm lại một thay đổi bằng cách nhấn CTRL + Y.

 • Trợ giúp Microsoft Office PowerPoint Ảnh nút , giúp mở ngăn Trợ giúp PowerPoint . Bạn cũng có thể mở Trợ giúp bằng cách nhấn F1.

Xem thêm

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Đặt tên và lưu bản trình bày của bạn

Như với bất kỳ chương trình phần mềm, nó là một ý kiến hay tên và lưu bản trình bày của bạn ngay lập tức và sau đó để lưu các thay đổi thường trong khi bạn làm việc:

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến Lưu như, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với bản trình bày có thể mở chỉ trong Office PowerPoint 2007, bấm Bản trình bày PowerPoint.

  • Đối với bản trình bày có thể mở trong Office PowerPoint 2007 hoặc các phiên bản trước của PowerPoint, bấm Bản trình bày PowerPoint 97-2003.

   Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn không thể dùng bất kỳ tính năng mới trong Office PowerPoint 2007.

 2. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu trong , hãy chọn thư mục hoặc vị trí khác mà bạn muốn lưu bản trình bày của bạn.

 3. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho bản trình bày của bạn, hoặc không nhập gì cả để chấp nhận tên tệp mặc định, sau đó bấm lưu.

Từ nay về sau, bạn có thể nhấn CTRL + S hoặc bấm lưu Ảnh nút gần phía trên cùng của màn hình để lưu bản trình bày nhanh chóng ở bất kỳ lúc nào.

Xem thêm

Lưu một tệp

Thêm, sắp xếp lại và xóa bỏ các bản chiếu

Bản chiếu đơn lẻ được cung cấp tự động trong bản trình bày có hai chỗ dành sẵn, một định dạng cho tiêu đề và các định dạng cho một tiêu đề phụ. Sắp xếp chỗ dành sẵn trên một trang chiếu được gọi là một bố trí. Office PowerPoint 2007 cung cấp các kiểu chỗ dành sẵn, chẳng hạn như những ảnh và đồ họa SmartArt.

Khi bạn thêm một bản chiếu vào bản trình bày, bạn có thể làm như sau để chọn một bố trí cho trang chiếu mới đồng thời:

 1. Trên tab bản chiếu , bấm ngay bên dưới bản chiếu đơn lẻ đã xuất hiện trên đó.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Trang chiếu mới.

  Con trỏ dừng tại mũi tên bên cạnh nút Trang chiếu Mới

  Bộ sưu tập xuất hiện, Hiển thị hình thu nhỏ của bố trí trang chiếu khác nhau sẵn có.

  Bộ sưu tập các bố trí trang chiếu sẵn có

  1. tên xác định nội dung mà mỗi bố trí được thiết kế cho.

  2. các chỗ dành sẵn Hiển thị biểu tượng màu có thể bao gồm văn bản, nhưng bạn cũng có thể bấm vào biểu tượng để tự động chèn đối tượng, bao gồm đồ họa SmartArt và clip art.

 3. Bấm vào bố trí mà bạn muốn cho bản chiếu mới.

  Trang chiếu mới xuất hiện cả hai trên bản chiếu tab, nơi nó được tô sáng khi bản chiếu hiện tại, và trong ngăn trang chiếu . Lặp lại quy trình này cho mỗi trang chiếu mới mà bạn muốn thêm.

  Nếu bạn muốn trang chiếu mới của bạn phải có cùng một bố trí trang chiếu trước đó có, bạn có thể chỉ cần bấm Trang chiếu mới thay vì bấm vào mũi tên kế bên nó.

Xác định số lượng bản chiếu mà bạn cần

Để tính toán số trang chiếu mà bạn cần, thực hiện đại cương của tài liệu mà bạn lập kế hoạch để bao phủ, và sau đó chia các tài liệu vào trang chiếu riêng lẻ. Bạn có thể muốn tối thiểu là:

 • Một trang chiếu tiêu đề chính

 • Một trang chiếu giới thiệu liệt kê các điểm chính hoặc khu vực trong bản trình bày của bạn

 • Một bản chiếu cho mỗi điểm hoặc khu vực được liệt kê trên trang chiếu giới thiệu

 • Một bản chiếu tóm tắt lặp lại danh sách các điểm chính hoặc khu vực trong bản trình bày của bạn

Bằng cách sử dụng cấu trúc cơ bản này, nếu bạn có ba điểm chính hoặc khu vực để trình bày, bạn có thể lập kế hoạch phải có tối thiểu sáu trang chiếu: trang chiếu tiêu đề, một trang chiếu giới thiệu, một trang chiếu đối với mỗi ba điểm chính hoặc vùng, và một bản chiếu tóm tắt.

Bản trình bày sáu trang chiếu đơn giản

Nếu không có số lượng lớn các tài liệu để trình bày trong bất kỳ điểm chính hoặc khu vực của bạn, bạn có thể muốn tạo một subgrouping bản chiếu cho tài liệu đó bằng cách sử dụng cùng một cấu trúc cơ bản phác thảo.

Mẹo: Cân nhắc thời gian mỗi trang chiếu sẽ được hiển thị trên màn hình trong bản trình bày của bạn. Một ước tính chuẩn tốt là từ hai năm phút cho mỗi trang chiếu.

Áp dụng bố trí mới cho một trang chiếu

Để thay đổi bố trí bản chiếu hiện có, hãy làm như sau:

 1. Trên tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn áp dụng bố trí mới.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm bố trí, sau đó bấm vào bố trí mới mà bạn muốn.

  Nếu bạn áp dụng bố trí mà không có đủ dạng chỗ dành sẵn cho nội dung đã tồn tại trên bản chiếu, bên phải, thêm chỗ dành sẵn được tạo tự động để chứa nội dung đó.

Sao chép một trang chiếu

Nếu bạn muốn dùng để tạo hai bản chiếu tương tự như trong nội dung và bố trí, bạn có thể lưu công việc bằng cách tạo một trang chiếu có tất cả các định dạng và nội dung cả hai bản chiếu sẽ chia sẻ và sau đó thực hiện một bản sao của trang chiếu trước khi bạn thêm vào cuối cùng , chạm riêng lẻ vào mỗi.

 1. Trên tab bản chiếu , bấm chuột phải vào trang chiếu mà bạn muốn sao chép, sau đó bấm sao chép trên menu lối tắt.

 2. Vẫn trên tab bản chiếu , bấm chuột phải vào nơi bạn muốn thêm bản sao mới của bản chiếu, sau đó bấm dán trên menu lối tắt.

Bạn cũng có thể chèn một bản sao của bản chiếu từ một bản trình bày vào bản trình bày khác.

Sắp xếp lại thứ tự các bản chiếu

 • Trên tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn di chuyển và sau đó kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm bản chiếu mà bạn muốn di chuyển, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào từng trang chiếu khác mà bạn muốn di chuyển.

Xóa bản chiếu

 • Trên tab bản chiếu , bấm chuột phải vào trang chiếu mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa trang chiếu trên menu lối tắt.

Xem thêm

Tạo và in bản trình bày trong dạng xem Dàn bài

Sao chép và dán các trang chiếu của bạn

Bố trí trang chiếu là gì?

Thêm và định dạng văn bản

Nội dung phổ biến nhất cho các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint là văn bản — trong tiêu đề, đầu đề và danh sách dấu đầu dòng.

 • Để thêm văn bản vào bất kỳ bản chiếu, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thêm văn bản, sau đó nhập hoặc dán văn bản mà bạn muốn thêm.

Định dạng danh sách dấu đầu dòng

Chỗ dành sẵn cho một số tự động định dạng văn bản của bạn dưới dạng danh sách dấu đầu dòng và chỗ dành sẵn khác không. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để chuyển đổi giữa các danh sách dấu đầu dòng và văn bản unbulleted, chọn văn bản, sau đó bấm dấu đầu dòng Ảnh Nút .

 • Để thay đổi kiểu ký tự dấu đầu dòng trong một danh sách dấu đầu dòng, hãy bấm vào mũi tên kế bên dấu đầu dòng Ảnh nút , sau đó bấm vào kiểu dấu đầu dòng mà bạn muốn.

  Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi bằng cách sử dụng công cụ Mini, đây là một tiện dụng, thu nhỏ, thanh công cụ semitransparent trở nên sẵn dùng khi bạn chọn văn bản. Để xem thanh công cụ Mini rõ ràng, đặt con trỏ trên nó. Để sử dụng thanh công cụ Mini, bấm vào bất kỳ các lệnh sẵn dùng.

  Bạn cũng có thể hiển thị thanh công cụ Mini bằng cách bấm chuột phải gán văn bản.

Thay đổi diện mạo của văn bản

Có nhiều cách để thay đổi diện mạo của văn bản trên một trang chiếu, từ các nút cơ bản trên tab nhà để định dạng phông chữ, kiểu, kích cỡ, màu và đoạn văn bản đặc tính đến tùy chọn nâng cao hơn, chẳng hạn như hoạt hình hoặc chuyển đổi thành đồ họa SmartArt .

Thêm ghi chú của diễn giả

Quá nhiều văn bản làm cho một trang chiếu lộn xộn và mất tập trung để khán giả của bạn. Nhưng nếu một số thông tin bạn cần không trên màn hình mà khán giả của bạn nhìn thấy, làm thế nào có thể bạn theo dõi các nó?

Giải pháp để tình trạng này là ghi chú của diễn giả, bạn có thể nhập trong ngăn ghi chú cho mỗi trang chiếu. Ghi chú của diễn giả giúp bạn có thể trình bày của bạn trên màn hình miễn phí quá mức nội dung trong khi bạn vẫn giữ theo dõi của tất cả các thông tin bạn cần trong bản trình bày.

Bạn có thể dễ dàng cắt văn bản quá chi tiết từ ngăn trang chiếu ở bất kỳ lúc nào và sau đó dán văn bản đó trực tiếp vào ngăn ghi chú để bạn vẫn có nó để tham khảo.

Bạn có thể in ghi chú của diễn giả của bạn và sau đó tham chiếu đến chúng trong khi bạn trình bày. Ngoài ra, nếu bạn chạy bản trình bày Office PowerPoint 2007 từ một màn hình (ở một bục, ví dụ) trong khi khán giả xem nó trên một màn hình thứ hai, bạn có thể sử dụng dạng xem của diễn giả để hiển thị các ghi chú chỉ trên màn hình của bạn trong khi bạn đang trình bày.

Xem thêm

Xem riêng, ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày trên nhiều màn hình

Thêm định dạng tài liệu của bạn bằng cách dùng thanh công cụ Mini

Tạo và in trang ghi chú

Thêm văn bản vào một trang chiếu

Áp dụng một diện mạo phù hợp hơn cho bản trình bày của bạn

Cho đến nay, bạn có tập trung vào bố trí và nội dung cơ bản của trang chiếu của bạn. Bây giờ, hãy cân nhắc hoàn toàn hình thức của bản trình bày của bạn. Bạn muốn âm trực quan nào? Những gì diện mạo và cảm nhận sẽ giúp bạn dễ rõ ràng và hấp dẫn hơn để khán giả của mình?

Office PowerPoint 2007 cung cấp nhiều chủ đề thiết kế giúp dễ dàng để thay đổi giao diện tổng thể của bản trình bày của bạn. Chủ đề là một bộ các yếu tố thiết kế cung cấp một hình thức cụ thể, hợp nhất cho tất cả các tài liệu Office của bạn bằng cách dùng kết hợp cụ thể của màu, phông và hiệu ứng.

Office PowerPoint 2007 tự động áp dụng chủ đề Office cho bản trình bày được tạo bằng mẫu bản trình bày trống, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi diện mạo của bản trình bày ở bất kỳ lúc nào bằng cách áp dụng một chủ đề khác.

Cùng một trang chiếu với hai chủ đề được áp dụng

Áp dụng một chủ đề khác vào bản trình bày của bạn

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm chủ đề , bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn áp dụng.

  • Để xem trước diện mạo của bản chiếu hiện tại khi áp dụng chủ đề cụ thể, hãy đặt con trỏ lên hình thu nhỏ của chủ đề đó.

  • Để xem hình thu nhỏ chủ đề bổ sung, hãy bấm vào các mũi tên bên cạnh hàng hình thu nhỏ.

   Các mũi tên để hiển thị chủ đề khác

  • Trừ khi bạn xác định nếu không, Office PowerPoint 2007 áp dụng chủ đề cho toàn bộ bản trình bày. Để thay đổi diện mạo của chỉ đã chọn trang chiếu, trên tab trang chiếu , nhấn và giữ CTRL trong khi bấm từng bản chiếu mà bạn muốn thay đổi. Khi tất cả các trang chiếu, bấm chuột phải vào chủ đề bạn muốn để áp dụng cho chúng, sau đó bấm áp dụng cho trang chiếu đã chọn trên menu lối tắt.

  • Nếu bạn quyết định sau này bạn muốn một chủ đề khác, hãy bấm giao diện đó để áp dụng nó.

Xem thêm

Áp dụng, tùy chỉnh và lưu chủ đề tài liệu trong Word hoặc Excel

Thêm clip art, đồ họa SmartArt, và đối tượng khác

Bạn muốn tạo bản trình bày trực quan hiệu quả nhất có thể xảy ra — và mức độ thường xuyên, một chuỗi các trang chiếu có chứa danh sách chỉ đánh dấu đầu dòng không phải là lựa chọn nhất linh động. Thiếu nhiều trực quan có thể gây ra sự chú ý của khán giả để trôi. Và nhiều loại thông tin không rõ ràng nhất được thể hiện bằng một đoạn văn hoặc danh sách dấu đầu dòng.

Cùng một nội dung trang chiếu kèm theo và không kèm nội dung đồ họa

May mắn, Office PowerPoint 2007 giúp bạn thêm nhiều các loại nội dung âm thanh và trực quan, bao gồm bảng, SmartArt đồ họa, clip art, hình dạng, biểu đồ, nhạc, phim, âm thanh và hiệu ứng hoạt hình. Bạn có thể thêm siêu kết nối, quá — để di chuyển linh hoạt hơn cả hai bên trong bản trình bày của bạn và đến vị trí bên ngoài nó — và bạn có thể thêm bắt mắt chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Phần này giới thiệu chỉ là một vài loại nhất cơ bản của đối tượng và hiệu ứng mà bạn có thể thêm vào trang chiếu của bạn.

Thêm hình mẫu

 1. Bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thêm clip art vào.

  Nếu bạn không chọn chỗ dành sẵn, hoặc nếu bạn chọn chỗ dành sẵn không thể chứa một hình ảnh, clip art được chèn ở giữa trang chiếu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Clip Art.

  Ngăn tác vụ Clip Art sẽ mở ra.

 3. Trong ngăn tác vụ Clip Art , định vị clip art mà bạn muốn, sau đó bấm nó.

  Khi bạn tìm kiếm clip art và ảnh trực tuyến, bạn sẽ được chuyển hướng tới Bing. Bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyềnbộ lọc giấy phép trong Bing có thể giúp bạn chọn hình ảnh nên dùng.

Bạn có thể ngay di chuyển hình mẫu, đổi kích cỡ ảnh, xoay nó, thêm văn bản vào nó và thực hiện các thay đổi.

Chuyển đổi văn bản trang chiếu thành đồ họa SmartArt

Đồ họa SmartArt là biểu thị trực quan của bạn thông tin mà bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Chuyển đổi văn bản của bạn sang một đồ họa SmartArt, đồ họa là một cách nhanh để chuyển đổi các bản chiếu hiện có để chuyên nghiệp thiết kế hình minh họa. Ví dụ, với một cú bấm, bạn có thể chuyển đổi một chương trình họp chiếu thành đồ họa SmartArt.

Trang chiếu Chương trình làm việc PowerPoint đã chuyển đổi

Bạn có thể chọn từ nhiều bố trí dựng sẵn để liên lạc thông báo hoặc ý tưởng của bạn một cách hiệu quả.

Để chuyển đổi văn bản hiện có thành một đồ họa SmartArt:

 1. Bấm vào chỗ dành sẵn chứa văn bản mà bạn muốn chuyển đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm chuyển đổi thành đồ họa SmartArt Ảnh nút .

 3. Trong bộ sưu tập, để xem làm thế nào một đồ họa SmartArt Hiển thị với văn bản của bạn, di con trỏ trên hình thu nhỏ cho đồ họa SmartArt đó. Bộ sưu tập chứa các bố trí cho đồ họa SmartArt hoạt động tốt nhất với danh sách dấu đầu dòng. Để xem toàn bộ tập hợp các bố trí, hãy bấm Thêm đồ họa SmartArt.

  Khi bạn tìm thấy một đồ họa SmartArt mà bạn thích, bấm vào nó để áp dụng cho văn bản.

  Bạn có thể ngay di chuyển đồ họa SmartArt, đổi kích cỡ ảnh, xoay nó, thêm văn bản vào đó, áp dụng một kiểu nhanh khác cho nó và thực hiện các thay đổi.

Mặc dù đặc biệt là dễ dàng để tạo đồ họa SmartArt cho văn bản hiện có, bạn cũng có thể làm việc theo cách khác xung quanh, trước tiên chèn đồ họa SmartArt mà bạn muốn, sau đó thêm văn bản để nó:

 1. Bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thêm một đồ họa SmartArt để.

  Nếu bạn không chọn chỗ dành sẵn, hoặc nếu bạn chọn chỗ dành sẵn không thể chứa một hình ảnh, đồ họa SmartArt được chèn ở giữa trang chiếu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

 3. Trong hộp thoại chọn đồ họa SmartArt , trong ngăn ngoài cùng bên trái, bấm vào loại đồ họa SmartArt mà bạn muốn.

 4. Trong ngăn Trung tâm, định vị và bấm vào bố trí mà bạn muốn và sau đó bấm OK.

  Để xem trước bất kỳ bố trí, hãy bấm bố trí đó. Bản xem trước sẽ xuất hiện trong ngăn ngoài cùng bên phải.

Thêm một chuyển tiếp trang chiếu

Chuyển tiếp trang chiếu là hiệu ứng hoạt hình giống như xảy ra khi bạn di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo. Office PowerPoint 2007 cung cấp nhiều kiểu của trang chiếu chuyển tiếp, bao gồm chuẩn chuyển dần, tan, cắt và khăn tay, cũng như không bình thường thêm chuyển tiếp như bánh xe và checkerboards.

 • Trên tab hoạt hình , trong nhóm chuyển tiếp sang trang chiếu này , hãy bấm chuyển tiếp mà bạn muốn.

  • Để xem trước trang chiếu hiện tại trông như thế nào với chuyển tiếp cụ thể được áp dụng, đặt con trỏ trên hình thu nhỏ của chuyển tiếp đó.

  • Để xem hình thu nhỏ của bổ sung chuyển tiếp, hãy bấm vào các mũi tên bên cạnh hàng hình thu nhỏ.

   Các mũi tên để hiển thị hiệu ứng chuyển tiếp khác

  • Nếu bạn quyết định sau này bạn muốn chuyển tiếp khác nhau, hãy bấm chuyển tiếp đó để áp dụng nó.

Bạn có thể chọn các tùy chọn khác trong nhóm chuyển tiếp sang trang chiếu này để điều khiển tốc độ chuyển tiếp, để thêm âm thanh và áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày.

Xem thêm

Áp dụng hoặc thay đổi kiểu nhanh cho hình

Tìm hiểu thêm về đồ họa SmartArt

Thêm chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hình dạng

Thêm bảng vào một trang chiếu

Thêm siêu kết nối

Bạn có thể dùng siêu kết nối để di chuyển từ một trang chiếu khác, mạng hoặc vị trí trên Internet hoặc thậm chí đến một tệp hoặc chương trình hoàn toàn.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn bấm để kích hoạt siêu kết nối.

  Ngoài ra, bạn có thể chọn một đối tượng (một phần của hình mẫu, ví dụ, hoặc đồ họa SmartArt).

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 3. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối , hãy bấm vào nút thích hợp trong hộp Vị trí của tôi cho đích của nối kết của bạn (tức là vào vị trí nơi sẽ đưa bạn nối kết).

  Để đi đến các trang chiếu khác trong bản trình bày của bạn, ví dụ, hãy bấm chỗ trong tài liệu này.

 4. Tìm và bấm vào vị trí đích, thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn trong hộp văn bản để hiển thịđịa chỉ , sau đó bấm OK.

Xem thêm

Tạo hoặc chỉnh sửa một siêu kết nối

Kiểm tra chính tả và xem trước bản trình bày của bạn

Khi tất cả trang chiếu của bạn trông giống như bạn muốn họ, có hai thêm các bước để kết thúc bản trình bày của bạn.

Kiểm tra chính tả trong bản trình bày của bạn

Ngay cả khi bộ kiểm tra chính tả được bật tự động trong Office PowerPoint 2007, nó vẫn là nên kiểm tra chính tả lại sau khi bạn kết thúc làm việc trên bản trình bày của bạn:

 1. Nhấn CTRL + HOME để di chuyển lên trên cùng của bản trình bày của bạn.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Soát lỗi, bấm Kiểm tra chính tả.

  Nếu Office PowerPoint 2007 tìm thấy lỗi chính tả, nó sẽ hiển thị hộp thoại, và đầu tiên từ sai chính tả được tìm thấy bởi trình soát chính tả được chọn. Bạn chỉ rõ cách bạn muốn để giải quyết lỗi mà chương trình tìm thấy. Sau khi bạn giải quyết mỗi từ viết sai chính tả, chương trình sẽ chọn kế tiếp và tiếp tục.

Xem trước bản trình bày dưới dạng một chiếu hình

Để xem bản trình bày trên màn hình máy tính của bạn chính xác theo cách mà nó sẽ trông để khán giả của bạn khi bạn đang trình bày, hãy làm như sau:

 1. Trên tab trình chiếu , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để bắt đầu với bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày, bấm Từ đầu.

  • Để bắt đầu với trang chiếu hiện đang xuất hiện trong ngăn trang chiếu , bấm Từ trang chiếu hiện tại.

   Bản trình bày sẽ mở ra trong dạng xem chiếu hình.

 2. Bấm để chuyển tới trang chiếu tiếp theo.

  Để trở lại dạng xem thường ở bất kỳ lúc nào, hãy nhấn ESC.

Tất nhiên, bạn có thể cũng xem trước bản trình bày của bạn ở bất kỳ lúc nào trong khi bạn đang tạo nó.

Xem thêm

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Tìm hiểu về cách chuẩn bị để chuyển tải bản trình bày của bạn

Bây giờ mà bản trình bày của bạn đã hoàn tất, bạn làm gì tiếp theo phụ thuộc vào những người sẽ cung cấp cho bản trình bày, cũng như nơi nó sẽ được cung cấp và thiết bị nào sẽ được sử dụng:

 • Bản trình bày sẽ được chạy trên máy tính mà nó đã được tạo ra hoặc trên máy tính khác, hoặc nó sẽ được chuyển qua một CD hoặc vị trí mạng?

 • Nếu bản trình bày được cung cấp live, sẽ bạn hoặc người khác trình bày đó, hoặc nó sẽ tự chạy?

Tùy thuộc vào câu trả lời cho những câu hỏi, bạn có thể cần phải hoàn thành quy trình sau đây trong thứ tự đã cho, theo thứ tự khác nhau hoặc (trong một số trường hợp) không được:

 • Duyệt lại và thời gian    Quan trọng cần rời khỏi đủ thời gian cho ai bản trình bày để đảm bảo rằng nó phù hợp với kích lên lịch (bao gồm thời gian ở cuối cho những câu hỏi, nếu thích hợp) và định đầy đủ. Nó là một ý kiến hay diễn tập bản trình bày trong không gian nơi nó sẽ được cung cấp, sử dụng thiết bị mà sẽ được sử dụng, và tốt trước ít nhất một hoặc hai người. Cách này, diễn giả có thể trở nên cảm thấy thoải mái với các cơ sở và với khán giả trực tiếp — và phản hồi từ người xem đó có thể hữu ích trong xác định bất kỳ thành phần mà bạn cần thay đổi trước khi hiệu suất thực tế.

 • In bản phân phát và ghi chú của diễn giả    Bạn có thể in bản trình bày dưới dạng ghi chú của diễn giả hoặc dưới dạng bản phân phát:

  • Ghi chú của diễn giả Hiển thị một trang chiếu ở đầu mỗi trang được in, cùng với nội dung của ngăn ghi chú cho trang chiếu ở dưới cùng của trang, và có thể được sử dụng diễn giả là một script hoặc dàn bài trong bản trình bày. Họ cũng có thể được phân phối tới người xem, sao cho mỗi thành viên có đầy đủ hơn thông tin từ bản trình bày.

  • Hiển thị bản phân phát một, hai, ba, bốn, sáu hoặc chín bản chiếu trên mỗi trang in ra và dành cho trường hợp mà không mong muốn để bao gồm nội dung ngăn ghi chú trong phân phối tới người xem. (Ba trang chiếu mỗi trang bản bao gồm kẻ khoảng cách mà khán giả có thể viết ghi chú.)

   Bản phân phát và ghi chú của diễn giả

 • Đóng gói cho CD hoặc Web phân phối    Khi bạn dùng đóng gói cho CD tính năng để sao chép bản trình bày PowerPoint xong ra CD, vị trí mạng, hoặc ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn, trình xem PowerPoint Microsoft Office 2007 và bất kỳ tệp nào được nối kết tới bản trình bày của bạn (chẳng hạn như phim hoặc âm thanh ) cũng sẽ được sao chép. Như vậy, tất cả các thành phần của bản trình bày được bao gồm, và những người không có Office PowerPoint 2007 cài đặt trên máy tính của họ vẫn có thể xem bản trình bày.

Nối kết đến thông tin thêm

Sao chép bản trình bày vào CD, mạng hoặc ổ đĩa cục bộ

Duyệt lại và thời gian thực hiện bản trình bày

Tạo bản trình bày tự chạy

Tạo và in trang ghi chú

In trang chiếu PowerPoint và bản phân phát của bạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×