Tạo một bản trình bày trong PowerPoint Online bằng bộ đọc màn hình

Tạo một bản trình bày trong PowerPoint Online bằng bộ đọc màn hình

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo và chiếu bản trình bày.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Tạo bản trình bày

Để sử dụng PowerPoint Online, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tài khoản Microsoft.

 1. Để khởi động PowerPoint Online, hãy đăng nhập vào site Office 365 của tổ chức của bạn hoặc đi đến Office Online. Nhấn phím Tab để đi tới PowerPoint Online, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm nằm trên tab Mới.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New blank presentation" (Bản trình bày trống mới), rồi nhấn Enter. Một bản trình bày mới sẽ mở ra với một trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp bản trình bày và "Slide Panel" (Ngăn Trang chiếu). (Trong Trình tường thuật, bạn nghe thấy "Editing" (Soạn thảo).)

 3. Để đi đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề trên trang chiếu đầu tiên, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Editing area" (Vùng soạn thảo).

 4. Bắt đầu nhập nội dung của chỗ dành sẵn cho tiêu đề. Nếu bạn muốn định vị lại chỗ dành sẵn trên trang chiếu, sử dụng các phím Mũi tên Lên và Mũi tên Xuống.

 5. Nhấn F2 để lưu nội dung trong chỗ dàng sẵn cho tiêu đề.

 6. Nhấn phím Tab để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo.

Thêm trang chiếu

Giờ thì bạn đã tạo bản trình bày của mình, hãy thêm nhiều trang chiếu như bạn muốn để kể câu chuyện của bạn.

 1. Để di chuyển đến dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn Enter. Nếu tiêu điểm nằm trên một tab khác, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Slide Button" (Nút Trang chiếu Mới), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Trang chiếu Mới sẽ mở ra, đồng thời bạn sẽ nghe thấy tên của bố trí trang chiếu đã chọn.

 3. Nhấn phím Tab để duyệt các bố trí trang chiếu. Để chèn bố trí bạn muốn, nhấn Enter hoặc Alt+Enter.

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến trang chiếu mới để bạn có thể chỉnh sửa, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

  Ghi chú: Để quay lại (phải-qua-trái), nhấn Shift+Tab.

 5. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, nhấn phím Tab. Loại chỗ dành sẵn sẽ được xác định. Nếu đó là chỗ dành sẵn cho văn bản, nhấn Enter để nhập, rồi nhấn F2 sau khi bạn hoàn tất.

 6. Nhấn Ctrl+F6 để di chuyển đến Ngăn Trang chiếu của trang chiếu mới, rồi lặp lại các bước tab đến chỗ dành sẵn, nhấn Enter để nhập, rồi nhấn F2 khi bạn đã hoàn tất trong từng chỗ dành sẵn.

 7. Bản trình bày sẽ được đặt tên chung, chẳng hạn như "Bản_trình_bày_1". Để thay đổi tên đó, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên PowerPoint Online, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến nút Đổi tên Tệp.

 8. Nhấn Enter, nhập tên tệp bạn muốn, rồi nhấn Enter lại lần nữa để lưu tệp đó.

Mẹo thêm trang chiếu

Ghi nhớ các mẹo sau đây khi bạn thêm trang chiếu và nội dung vào bản trình bày.

 • Khi bạn nhấn Ctrl+F6, tiêu điểm sẽ chuyển từ một khu vực trong khung PowerPoint Online bên trong cửa sổ trình duyệt của bạn sang khu vực tiếp theo. Tiêu điểm sẽ luôn di chuyển theo thứ tự sau: Ngăn trang chiếu (khu vực soạn thảo trang chiếu), ngăn Chú thích (nếu mở), ngăn Ghi chú, thanh trạng thái, thanh trên cùng, dải băng và ngăn hình thu nhỏ (một phần của khu vực soạn thảo trang chiếu).

 • Để nhanh chóng thêm một trang chiếu trống mới dựa trên bố trí trang chiếu hiện tại, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi tiêu điểm nằm trên ngăn Hình thu nhỏ. Di chuyển đến trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn Ctrl+M.

 • Để thêm ảnh vào đúng vị trí và kích cỡ phù hợp, hãy sử dụng một trang chiếu dựa trên bố trí trang chiếu được thiết kế cho ảnh, chẳng hạn như Ảnh có Chú thích. Để biết thêm chi tiết, xem mục Chèn ảnh bằng bộ đọc màn hình trong PowerPoint Online.

Đổi tên bản trình bày của bạn

PowerPoint Online sẽ tự động lưu bản trình bày vào OneDrive khi bạn làm việc, bằng cách sử dụng một tên chung, chẳng hạn như Bản_trình_bày_1.pptx. Sau đây là cách đổi tên chung sang tên bạn muốn.

 1. Để di chuyển tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy “File button” (Nút Tệp), rồi nhấn Enter.

 3. Di chuyển đến mục Lưu Dưới dạng, rồi nhấn Enter. Tab Lưu Dưới dạng sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Rename. Rename this file” (Đổi tên. Đổi tên tệp này). Nhấn Enter. Hộp thoại Đổi tên sẽ mở ra.

 5. Trong hộp Nhập tên cho tệp này, nhập tên bạn muốn.

 6. Nhấn Tab để đến nút OK, rồi nhấn Phím cách.

Ghi chú: PowerPoint Online không có nút Lưu. Bản trình bày của bạn sẽ tự động lưu vào OneDrive khi bạn làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu bản trình bày vào thiết bị của mình, xem mục Lưu bản trình bày bằng bộ đọc màn hình trong PowerPoint Online.

Chiếu bản trình bày của bạn

Khi đã đến lúc cần chiếu bản trình bày, đây là cách di chuyển qua bản trình bày, theo từng trang chiếu.

 1. Để di chuyển tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab.

 2. Nhấn phím Tab để đi đến tabXem, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab để đi đến tabTrình Chiếu, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc cho phép cửa sổ bật lên, chọn .

 4. Để đi đến trang chiếu tiếp theo, nhấn N. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn P. (Trong JAWS, để thao tác với N và P, hãy đảm bảo con trỏ ảo đang tắt bằng cách nhấn Insert+Z.)

 5. Nhấn Esc để kết thúc trình chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×