Tạo mẫu email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng mẫu email để gửi những thư chứa những thông tin không thường xuyên thay đổi. Hãy soạn và lưu thư ở dạng mẫu, rồi sử dụng lại nó khi bạn muốn. Có thể thêm thông tin mới trước khi gửi mẫu đó như một email.

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm mới , hãy bấm Email mới.

Lối tắt bàn phím     Để tạo một thông điệp email, hãy nhấn CTRL + SHIFT + M.

Trong nội dung thư, nhập nội dung bạn muốn.

  1. Trong cửa sổ thư, hãy bấm tab Tệp.

  2. Bấm Lưu Như.

  3. Trong hộp thoại Lưu Như, trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu Outlook.

  4. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho mẫu của bạn, rồi bấm Lưu.

Theo mặc định, khuôn mẫu được lưu trong các thư mục sau đây:

Windows 7 và Windows Vista   c:\users\tên người dùng\appdata\roaming\microsoft\templates

Windows XP   c:\Documents và settings\ \Localtên người dùng\Application Data\Microsoft\templates

Để biết thêm thông tin về cách gửi email bằng cách dùng một mẫu, hãy xem gửi email dựa trên mẫu.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×