Tạo hoặc xóa danh sách tùy chỉnh để sắp xếp và điền dữ liệu

Tạo hoặc xóa danh sách tùy chỉnh để sắp xếp và điền dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng danh sách tùy chỉnh để sắp xếp hoặc điền theo thứ tự do người dùng xác định. Excel cung cấp các danh sách ngày trong tuần và tháng trong năm tích hợp sẵn, tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về danh sách tùy chỉnh

Tạo danh sách tùy chỉnh

Xóa danh sách tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm về danh sách tùy chỉnh

Để tìm hiểu về danh sách tùy chỉnh, thật hữu ích khi thấy cách danh sách đó hoạt động và cách danh sách đó được lưu trữ trên máy tính.

So sánh danh sách tích hợp sẵn và tùy chỉnh

Excel cung cấp các danh sách tùy chỉnh ngày trong tuần và tháng trong năm tích hợp sẵn sau đây.

Danh sách tích hợp sẵn

CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7

Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy

Thg1, Thg2, Thg3, Thg4, Thg5, Thg6, Thg7, Thg8, Thg9, Thg10, Thg11, Thg12

Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai

Ghi chú: Bạn không thể chỉnh sửa hay xóa danh sách tích hợp sẵn.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình, đồng thời sử dụng danh sách đó để sắp xếp hoặc điền. Ví dụ: nếu bạn muốn sắp xếp hay điền vào danh sách sau đây, bạn cần tạo một danh sách tùy chỉnh vì không có trình tự tự nhiên.

Danh sách tùy chỉnh

Cao, Trung bình, Thấp

Lớn, Trung bình và Nhỏ

Bắc, Nam, Đông và Tây

Giám đốc Bán hàng Cấp cao, Giám đốc Bán hàng Khu vực, Giám đốc Bán hàng Bộ phận và Đại diện Bán hàng

Bạn có thể dựa vào danh sách tùy chỉnh trên dải ô hoặc bạn có thể nhập danh sách vào hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh.

Ghi chú: Một danh sách tùy chỉnh chỉ có thể bao gồm văn bản hoặc văn bản kết hợp với số. Đối với văn bản tùy chỉnh chỉ bao gồm các số, như 0 đến 100, trước tiên bạn phải tạo danh sách số được định dạng là văn bản.

Tạo danh sách tùy chỉnh

Có hai cách để tạo danh sách tùy chỉnh. Nếu danh sách tùy chỉnh ngắn, bạn có thể nhập giá trị trực tiếp vào hộp thoại. Nếu danh sách tùy chỉnh dài, bạn có thể nhập từ dải ô.

Tạo danh sách tùy chỉnh bằng cách nhập giá trị    

 1. Đối với Excel 2010 trở lên, bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Tổng quát > Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 2. Đối với Excel 2007, bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn Excel > Phổ biến >Tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel > Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, bấm DANH SÁCH MỚI, rồi nhập các mục nhập vào hộp Mục nhập danh sách, bắt đầu với mục nhập đầu tiên.

  Nhấn ENTER sau mỗi mục nhập.

 4. Khi danh sách đã hoàn tất, bấm Thêm.

  Thêm các mục danh sách tùy chỉnh theo cách thủ công bằng cách nhập các mục đó vào hộp thoại Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh rồi nhấn Thêm

  Các mục trong danh sách bạn đã chọn được thêm vào hộp Danh sách Tùy chỉnh.

 5. Bấm OK hai lần.

Tạo một danh sách tùy chỉnh từ dải ô    

 1. Trong dải ô, nhập những giá trị bạn muốn sắp xếp hoặc điền, theo thứ tự bạn muốn, từ trên xuống dưới. Chọn dải ô bạn vừa nhập và làm theo hướng dẫn trước đó để hiển thị hộp thoại Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 2. Trong hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, xác minh rằng tham chiếu ô của danh sách các mục bạn đã chọn được hiển thị trong hộp Nhập danh sách từ ô, rồi bấm Nhập.

 3. Các mục trong danh sách bạn đã chọn được thêm vào hộp Danh sách Tùy chỉnh.

  Hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh từ Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Tổng quát > Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh. Đối với Excel 2007, bấm Nút Office > Tùy chọn Excel > Phổ biến > Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.
 4. Bấm OK hai lần.

Ghi chú:  Bạn chỉ có thể tạo danh sách tùy chỉnh dựa trên một giá trị (văn bản, số và ngày hoặc giờ). Bạn không thể tạo danh sách tùy chỉnh dựa trên một định dạng (màu ô, màu phông chữ và biểu tượng).

Đầu Trang

Xóa danh sách tùy chỉnh

 1. Làm theo hướng dẫn trước đó để hiển thị hộp thoại Chỉnh sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 2. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, chọn danh sách bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa.

Cách lưu trữ danh sách tùy chỉnh

Sau khi bạn tạo danh sách tùy chỉnh, danh sách tùy chỉnh đó sẽ được thêm vào đăng ký của máy tính, vì vậy, danh sách tùy chỉnh đó sẽ sẵn dùng trong các sổ làm việc khác. Nếu bạn sử dụng danh sách tùy chỉnh khi sắp xếp dữ liệu, danh sách tùy chỉnh cũng sẽ được lưu với sổ làm việc để có thể sử dụng trên máy tính khác, kể cả máy chủ nơi sổ làm việc của bạn có thể được phát hành tới Excel Services và bạn muốn dựa trên danh sách tùy chỉnh để sắp xếp.

Tuy nhiên, nếu bạn mở sổ làm việc trên một máy tính hoặc máy chủ khác, bạn sẽ không nhìn thấy danh sách tùy chỉnh được lưu trữ trong tệp sổ làm việc ở hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh sẵn dùng từ Tùy chọn Excel, chỉ từ cột Thứ tự của hộp thoại Sắp xếp. Danh sách tùy chỉnh được lưu trữ trong tệp sổ làm việc cũng không sẵn dùng ngay lập tức cho lệnh Điền.

Nếu muốn, bạn có thể thêm danh sách tùy chỉnh được lưu trữ trong tệp sổ làm việc vào đăng ký của máy tính hoặc máy chủ khác, đồng thời, làm cho danh sách tùy chỉnh sẵn dùng từ hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh trong Tùy chọn Excel. Từ hộp thoại Sắp xếp, bên dưới cột Thứ tự, chọn Danh sách Tùy chỉnh để hiển thị hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, chọn danh sách tùy chỉnh, rồi bấm Thêm.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo danh sách ngày tuần tự

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×