Tạo hoặc xóa bảng trong Excel

Tạo hoặc xóa bảng trong Excel

Khi bạn tạo bảng trong một trang tính Excel, bạn không chỉ quản lý và phân tích dữ liệu của mình dễ dàng hơn mà còn có được tính năng lọc, sắp xếp, tô bóng cho hàng với Hàng có Dải băng, cũng như khả năng sử dụng các công thức khác nhau trong một Hàng Tổng.

Ví dụ về dữ liệu được định dạng dưới dạng bảng Excel

Lưu ý: 

 • Bạn không nên nhầm lẫn bảng Excel với bảng dữ liệu là một phần của bộ lệnh Phân tích Nếu-xảy-ra (Công cụ Dữ liệu, trên tab Dữ liệu). Xem Giới thiệu về Phân tích Nếu-xảy-ra để biết thêm thông tin.

 • Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.

Tạo bảng trong kiểu mà bạn muốn

 1. Chọn ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn đưa vào bảng.

 2. Trên tab Trang đầu, bấm vào Kiểu > Định dạng như Bảng >, rồi chọn kiểu bạn muốn từ Thư viện Kiểu của bảng.

  Các lựa chọn trong Thư viện Kiểu Excel cho Định dạng như Bảng
 3. Excel sẽ tự động tô sáng dải dữ liệu cho bảng của bạn, đồng thời địa chỉ dải ô sẽ được liệt kê trong hộp thoại Định dạng như Bảng nhưng bạn vẫn có thể điều chỉnh dải ô nếu cần thiết. Nếu hàng trên cùng của dải ô đã chọn chứa dữ liệu bạn muốn sử dụng làm tiêu đề bảng, hãy chọn hộp Bảng của tôi có tiêu đề. Nếu bạn không chọn hộp Bảng của tôi có tiêu đề, các tiêu đề bảng có tên mặc định như Cột1Cột2 sẽ được thêm vào bảng của bạn, phía trên dữ liệu trong bảng. Bạn có thể sửa đổi tên tiêu đề mặc định bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Bật hoặc tắt tiêu đề trong Excel

  Ví dụ về việc sử dụng tùy chọn Định dạng như Bảng trên tab Trang đầu để tự động chọn dải dữ liệu

  Sau khi bạn bấm OK, Excel sẽ định dạng dải dữ liệu của bạn dưới dạng bảng với kiểu bạn đã chọn.

  Bạn có thể thay đổi kiểu hiện tại bất kỳ lúc nào bằng cách chọn một kiểu mới từ Thư viện Kiểu. Bạn cũng có thể tạo kiểu bảng của riêng mình để sử dụng trong sổ làm việc hiện tại bằng cách chọn Kiểu Bảng Mới trong Thư viện Kiểu. Sau khi bạn tạo kiểu bảng tùy chỉnh, kiểu bảng đó sẽ sẵn dùng cho sổ làm việc hiện tại khi bạn bấm vào Định dạng như Bảng > Tùy chỉnh trong Thư viện Kiểu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Định dạng bảng trong Excel.

 1. Chọn ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn đưa vào bảng.

 2. Bấm Chèn > Bảng.

  Nhóm bảng trên tab Chèn

  Mẹo: Phím tắt : Nhấn Ctrl+T hoặc Ctrl+L.

 3. Với phương pháp này, Excel sẽ hiển thị hộp thoại Tạo Bảng. Nếu hàng trên cùng của dải ô đã chọn có chứa dữ liệu bạn muốn sử dụng làm tiêu đề bảng, hãy chọn hộp Bảng của tôi có tiêu đề.

  Tạo Bảng

  Nếu bạn không chọn hộp Bảng của tôi có tiêu đề, các tiêu đề bảng có tên mặc định như Cột1 và Cột2 sẽ được thêm vào bảng của bạn, phía trên dữ liệu trong bảng. Bạn có thể sửa đổi tên tiêu đề mặc định bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bật hoặc tắt tiêu đề trong Excel

 • Sau khi bạn tạo bảng, Công cụ Bảng sẽ sẵn dùng và tab Thiết kế sẽ hiển thị. Bạn có thể dùng các công cụ trên tab Thiết kế để tùy chỉnh hoặc sửa bảng. Lưu ý rằng chỉ có thể nhìn thấy tab Thiết kế khi chọn một ô trong bảng.

  Hình ảnh về tùy chọn Công cụ Bảng trên Dải băng khi một ô trong bảng được chọn

  Trên máy Mac, các tùy chọn bảng sẵn dùng trên tab Bảng trong Dải băng.

 • Sau khi bạn tạo một bảng, bạn sẽ nhìn thấy nút Phân tích Nhanh ảnh nút kế bên nó. Hãy bấm vào nút này để tìm những công cụ có thể giúp bạn phân tích dữ liệu bảng, chẳng hạn như định dạng có điều kiện, biểu đồ thu nhỏ, biểu đồ hoặc công thức.

 • Để thêm hàng, bạn chỉ cần bắt đầu nhập ở vị trí bất kỳ trong hàng trống ngay bên dưới bảng hoặc chọn ô cuối cùng trong hàng cuối cùng của bảng rồi nhấn Tab.

  Trong ví dụ hiển thị ở đây, việc nhấn Tab với ô C4 được chọn sẽ mở rộng bảng đến hàng thứ năm, và di chuyển phần được chọn tới cột đầu tiên trong hàng mới, ô A5.

  Hãy chọn ô cuối và nhấn Tab để thêm một hàng bảng mới

Xóa bảng mà không làm mất dữ liệu hay định dạng bảng

Sau khi tạo bảng, có thể bạn không muốn tiếp tục làm việc với chức năng bảng có trong bảng đó. Hoặc có thể bạn chỉ cần kiểu bảng mà không cần chức năng bảng. Để ngừng làm việc với dữ liệu trong bảng mà không làm mất bất kỳ định dạng kiểu bảng nào bạn đã áp dụng, bạn có thể chuyển đổi bảng đó thành một dải dữ liệu thông thường trên trang tính.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trên bảng.

  Thao tác này sẽ hiển thị tab Công cụ Bảng trên dải băng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, hãy bấm Chuyển đổi sang Phạm vi.

  Ảnh Ribbon Excel

  --HOẶC--

  Bấm chuột phải vào bảng, rồi bấm vào Chuyển đổi sang Khoảng.

  Trên máy Mac, hãy đi đến Bảng > Chuyển đổi sang Khoảng

  Các tính năng bảng sẽ không còn nữa sau khi bạn chuyển đổi bảng về dải ô. Ví dụ: các tiêu đề hàng không còn chứa mũi tên sắp xếp và lọc, đồng thời bất kỳ tham chiếu có cấu trúc nào từng được sử dụng trong các công thức sẽ chuyển thành tham chiếu ô thông thường. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng tham chiếu có cấu trúc trong bảng Excel.

Xóa toàn bộ bảng

 1. Hãy chọn toàn bộ bảng bằng cách chọn bất cứ ô nào trong các ô tiêu đề của nó, sau đó bấm Ctrl+A để chọn tất cả các ô của nó.

 2. Nhấn xóa.

Xóa dữ liệu nhưng giữ lại bảng

Để giữ cấu trúc và định dạng của bảng, nhưng xóa bỏ dữ liệu, bạn hãy làm như sau:

 1. Chọn tất cả các hàng của bảng, ngoại trừ các tiêu đề.

 2. Trên tab Trang đầu, hãy đi đến Chỉnh sửa > Xóa > Xóa Nội dung.

 3. Để xóa tiêu đề, chọn tất cả các ô trong hàng của nó và chọn Xóa > Xóa Nội dung.

Lưu ý: Nếu bạn chọn toàn bộ bảng thì khi bạn sử dụng Xóa > Xóa Nội dung, Excel sẽ xóa tất cả các dữ liệu đã chọn cũng như bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Tổng quan về bảng Excel

Video: Tạo và định dạng bảng Excel

Tính tổng dữ liệu trong bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Chuyển đổi bảng thành dải ô

Sử dụng tham chiếu có cấu trúc với bảng Excel

Các sự cố về tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×