Tạo hoặc loại bỏ nhô lề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn tạo nhô lề? Bạn muốn rũ bỏ những thứ đang làm bạn khó chịu? Bạn đã đến đúng chỗ.

Trong kiểu nhô lề, dòng thứ hai và các dòng tiếp theo của đoạn văn bản được thụt vào so với dòng thứ nhất.

Cách nhanh nhất để thêm hoặc loại bỏ nhô lề là dùng thước trên tab dạng xem . Nếu bạn đang làm việc với danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số, hãy xem điều chỉnh thụt lề trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Thêm nhô lề

  1. Bấm Xem, trong nhóm Hiện, hãy đánh dấu hộp kiểm Thước.

  2. Tô sáng văn bản (ngoại trừ dòng đầu tiên của đoạn văn) bạn muốn thụt lề, sau đó kéo TBD trên thước để vào bên phải dấu thụt đầu dòng treo , ra xa đánh dấu thụt lề dòng đầu tiên ở phía trên nó. Khoảng cách bạn kéo đánh dấu xác định số lượng văn bản được thụt lề.

Xóa nhô lề

  1. Nếu bạn không nhìn thấy thước, hãy bấm Xem, sau đó trong nhóm Hiện, đánh dấu hộp kiểm Thước.

  2. Tô sáng văn bản (ngoại trừ dòng đầu tiên của đoạn văn) được thụt vào, sau đó kéo TBD trên thước để trái dấu thụt đầu dòng treo sao cho nó căn chỉnh với dấu thụt lề dòng đầu tiên ở phía trên nó.

Thêm nhô lề vào danh sách unnumbered

Để thêm nhô lề danh sách unnumbered (ngắn dòng văn bản được phân tách bằng dấu ngắt dòng, chứ không phải là một đoạn văn bản dàn từ dòng), bạn có thể dùng nút Chèn mức danh sách .

  1. Tô sáng văn bản (ngoại trừ dòng đầu tiên của đoạn văn) bạn muốn thụt lề.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm Chèn mức danh sách trong nhóm đoạn văn .

    Tăng thụt lề để tạo dấu đầu dòng con

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×