Tạo hoặc lên lịch một cuộc hẹn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cuộc hẹn đang hoạt động mà bạn trong lịch của bạn mà không liên quan đến mời những người khác hoặc giữ chỗ các tài nguyên. Bạn có thể chuyển cuộc hẹn thành cuộc họp bằng cách thêm người dự.

Tạo cuộc hẹn

 1. Từ thư mục lịch của bạn, hãy chọn Cuộc hẹn mới hoặc bấm Ctrl + N. Từ bất kỳ thư mục nào khác, hãy bấm Ctrl + Shift + A.

 2. Nhập Chủ đề, địa điểm, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

 3. Chọn lưu & đóng để lưu cuộc hẹn của bạn.

Lưu ý: theo mặc định, Outlook sẽ bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn vào giờ hoặc đầy nửa giờ. Nếu bạn muốn nhập một thời gian tùy chỉnh, ví dụ 12:22 chiều, bấm vào bắt đầu hoặc kết thúc thời gian trường và nhập trong thời gian chính xác, bạn cần.

 1. Chọn cuộc hẹn mới. Luân phiên, bạn có thể bấm chuột phải vào một khối thời gian trong lưới lịch của bạn và bấm Cuộc hẹn mới, bấm đúp vào bất kỳ chỗ trống của lịch, hoặc dùng lối tắt bàn phím Ctrl + Shift + A.

  Lệnh cuộc hẹn mới trên ruy-băng

 2. Trong hộp chủ đề , nhập mô tả.

 3. Trong hộp Địa điểm, hãy nhập địa điểm.

 4. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

  Mẹo: Bạn có thể nhập những từ và cụm từ cụ thể thay cho ngày tháng trong hộp Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc. Ví dụ, bạn có thể nhập Hôm nay, Hôm qua, Ngày Tết, Hai tuần tính từ ngày mai, Ba ngày trước Tết và hầu hết tên các ngày lễ.

 5. Để hiển thị những người khác của bạn tính khả dụng trong thời gian này, trong nhóm tùy chọn , chọn hộp Hiện như sau đó chọn miễn phí, Làm việc ở nơi khác, do dự, bận hoặc Vắng mặt từ menu thả xuống.

 6. Để thực hiện các cuộc hẹn lặp lại, trong nhóm tùy chọn , hãy chọn lặp lại Ảnh nút . Chọn tần suất (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm) mà đó lặp lại cuộc hẹn, sau đó chọn các tùy chọn cho tần suất. Bấm OK.

  Lưu ý: Khi bạn thêm tính năng lặp lại cho một cuộc hẹn, tab Cuộc hẹn sẽ đổi thành Chuỗi Cuộc hẹn.

 7. Theo mặc định, một lời nhắc xuất hiện 15 phút trước khi thời gian bắt đầu cuộc hẹn. Để thay đổi khi lời nhắc xuất hiện, trong nhóm tùy chọn , chọn mũi tên hộp lời nhắc và sau đó chọn thời gian nhắc mới. Để tắt lời nhắc, hãy chọn không có.

 8. Chọn lưu & đóng.

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi cuộc hẹn thành cuộc họp, hãy chọn Mời người dự từ nhóm người dự trong ruy-băng.

 1. Bấm đúp vào một cuộc hẹn để mở nó. Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin cuộc hẹn.

 2. Chọn lưu & đóng để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn mở cuộc hẹn định kỳ, bạn sẽ có lựa chọn để mở một sự kiện đơn hoặc toàn bộ chuỗi. Nếu bạn bấm chỉ buổi này, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ không áp dụng cho phần còn lại của cuộc hẹn trong chuỗi.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo cuộc hẹn đến một ngày khác mà không cần mở nó.

 1. Mở cuộc hẹn mà bạn muốn thiết đặt để lặp lại.

 2. Trong nhóm tùy chọn , hãy chọn lặp lại Ảnh nút .

 3. Bấm tần suất — hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm — bạn muốn cuộc hẹn lặp lại, sau đó chọn các tùy chọn cho tần suất. Ví dụ, để tạo một cuộc hẹn sẽ xảy ra mỗi 30 ngày, hãy chọn hàng ngày và nhập 30 trong trường mỗi ngày [] .

 4. Chọn lưu & đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×