Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không tạo cơ sở dữ liệu, khi bạn đã cài đặt trước tiên Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới, hoặc chọn khác hiện có.

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy menu Business Contact Manager trong Outlook, Business Contact Manager cho Outlook không kích hoạt hoặc cài đặt. Hãy xem khắc phục sự cố cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 cần thêm trợ giúp.

 2. Trên trang tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Tạo cơ sở dữ liệu mới

   Chọn tùy chọn này để thiết lập một cơ sở dữ liệu mới. Tên cơ sở dữ liệu, theo mặc định MSSmallBusiness, được tự động tạo cho cơ sở dữ liệu mới của bạn, hoặc bạn có thể nhập một cái tên khác.

   Ghi chú: Bạn không thể sử dụng lại một tên cơ sở dữ liệu đã tồn tại trên máy tính của bạn.

  • Chọn cơ sở dữ liệu hiện có

   Chọn tùy chọn này để kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có.

   1. Nhập vị trí của cơ sở dữ liệu vào trường tên máy tính . Vị trí này có thể là tên của máy tính cục bộ của bạn hoặc tên của máy tính khác.

    Ghi chú: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác, người sở hữu cơ sở dữ liệu của máy tính từ xa phải cấp cho bạn quyền để kết nối.

   2. Bấm Kết nối.

   3. Chọn tên cơ sở dữ liệu trong danh sách thả xuống.

Ghi chú: Bạn cũng có thể nhập một Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc từ vị trí khác. Để biết thêm thông tin về việc nhập cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, hãy xem nhập và xuất dữ liệu nghiệp vụ trong Business Contact Manager.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×