Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không tạo cơ sở dữ liệu, khi bạn đã cài đặt trước tiên Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới, hoặc chọn khác hiện có.

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy menu Business Contact Manager trong Outlook, Business Contact Manager cho Outlook không kích hoạt hoặc cài đặt. Hãy xem khắc phục sự cố cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 cần thêm trợ giúp.

 2. Trên trang tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Tạo cơ sở dữ liệu mới

   Chọn tùy chọn này để thiết lập một cơ sở dữ liệu mới. Tên cơ sở dữ liệu, theo mặc định MSSmallBusiness, được tự động tạo cho cơ sở dữ liệu mới của bạn, hoặc bạn có thể nhập một cái tên khác.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng lại một tên cơ sở dữ liệu đã tồn tại trên máy tính của bạn.

  • Chọn cơ sở dữ liệu hiện có

   Chọn tùy chọn này để kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có.

   1. Nhập vị trí của cơ sở dữ liệu vào trường tên máy tính . Vị trí này có thể là tên của máy tính cục bộ của bạn hoặc tên của máy tính khác.

    Lưu ý: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác, người sở hữu cơ sở dữ liệu của máy tính từ xa phải cấp cho bạn quyền để kết nối.

   2. Bấm Kết nối.

   3. Chọn tên cơ sở dữ liệu trong danh sách thả xuống.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhập một Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc từ vị trí khác. Để biết thêm thông tin về việc nhập cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, hãy xem nhập và xuất dữ liệu nghiệp vụ trong Business Contact Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×