Tạo hiệu ứng hoạt hình văn bản hay đối tượng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt văn bản, ảnh, hình dạng, bảng, Đồ họa SmartArt, và các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint để trao cho họ hiệu ứng hình ảnh, bao gồm cửa vào, thoát khỏi, thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc, và thậm chí chuyển động. Xây dựng bản trình bày trang chiếu hiệu dấu đầu dòng hoặc thậm chí sản xuất ghi.

Hiệu ứng hoạt hình là một cách tuyệt vời để nhấn mạnh một điểm, điều khiển dòng thông tin và tăng trình xem lãi. Bạn có thể áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu riêng lẻ, trang chiếu cáihoặc bố trí trang chiếu tùy chỉnh.

PowerPoint 2013
4:05

Để biết thông tin liên quan, hãy xem thực hiện từ một dòng mỗi lần xuất hiện.

(Trong PowerPoint, hiệu ứng hoạt hình sẽ không giống như chuyển tiếp. Chuyển tiếp hiệu thay đổi trang chiếu một cách để tiếp theo. Để thêm một chuyển tiếp, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu.)

Áp dụng hiệu ứng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản trên trang chiếu mà bạn muốn thêm hoạt ảnh.

  Đối "đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất kỳ đối tượng ở trên một trang chiếu, chẳng hạn như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Điều khiển đổi cỡ xuất hiện quanh đối tượng khi bạn chọn nó trên trang chiếu. (Với mục đích hoạt hình, một đoạn văn bản bên trong hộp văn bản cũng là một đối tượng, nhưng nó sẽ không có đổi cỡ núm điều khiển khi bạn chọn nó; thay vào đó vào hộp toàn bộ văn bản có núm điều khiển đổi cỡ.)

 2. Trên tab hoạt hình của ruy-băng, bấm Thêm hoạt hình, rồi chọn hiệu ứng hoạt hình.

  Thêm hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  Để bảo đảm bảo rằng hiệu ứng hoạt hình phát khi bạn trình bày trình chiếu của bạn, hãy đảm bảo rằng khi bạn quay lại trình chiếu > thiết lập chiếu hình hộp hiện không có hiệu ứng hoạt hình bị xóa. Nếu hộp này được chọn, hiệu ứng hoạt hình sẽ hiển thị khi bạn xem trước trình chiếu của bạn, nhưng không khi bạn trình bày đó.

Để áp dụng thêm các hiệu ứng hoạt hình khác cho cùng một đối tượng, hãy xem Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, hoặc để thêm đường di chuyển, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình đường di chuyển.

Một số hiệu ứng đi vào và thoát khỏi (chẳng hạn như lật, thả và ROI) và một số hiệu ứng nhấn mạnh (chẳng hạn như cọ màu và hình sóng) sẵn dùng chỉ dành cho đối tượng có chứa văn bản. Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng hoạt hình mà không sẵn dùng vì lý do này, hãy thử thêm ký tự bên trong đối tượng của bạn.

Thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình

Tốc độ của hiệu ứng được xác định bởi thiết đặt thời gian thực hiện .

 1. Trên trang chiếu, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab hoạt hình , bên dưới tùy chọn thời gian , trong hộp thời lượng , hãy nhập số giây bạn muốn hiệu ứng hoạt hình cuối cùng.

  Tùy chọn thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu:.01 giây. Bạn có thể nhập một khoảng thời gian hoặc dùng lên hoặc xuống mũi tên để chọn một giá trị tiêu chuẩn tăng dần.)

Thay đổi cách bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

 1. Trên trang chiếu, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab hoạt hình , bên dưới tùy chọn thời gian , mở danh sách bắt đầu và chọn một trong các tùy chọn ba mô tả dưới đây:

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Chọn

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Bấm chuột

  Lúc cùng với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một bấm khởi động hai hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình cùng một lúc.)

  Với trước đó

  Ngay sau hiệu ứng hoạt hình trước đó trong kết thúc danh sách phát. (Không bấm bổ sung được yêu cầu để làm cho hiệu ứng hoạt hình này bắt đầu.)

  Sau khi trước đó

  Tùy chọn bắt đầu cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Thiết lập thời gian giữa các hiệu ứng hoạt hình

Tùy chọn thời gian trễ xác định thời gian thường trước khi bắt đầu một hiệu ứng hoạt hình cụ thể — sau khi bạn bấm vào hoặc sau khi một hiệu ứng hoạt hình trước khi kết thúc.

Thay đổi thứ tự của hiệu ứng hoạt hình trên một trang chiếu

Để sắp xếp lại một tập hợp hiệu ứng hoạt hình trên một trang chiếu:

 1. Mở ngăn hoạt hình: trên tab hoạt hình , trong nhóm Hoạt hình nâng cao , chọn Ngăn hoạt hình.

 2. Trong ngăn hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab hoạt hình của ruy-băng, trong nhóm đặt thời gian , bên dưới Sắp xếp lại hoạt hình chọn một trong các tùy chọn sau:

  Tùy chọn thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint
  • Chọn Di chuyển phần trước để di chuyển hiệu ứng lập một chỗ trong thứ tự của hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển lên để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự của hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần thiết để di chuyển đã chọn hiệu ứng của bạn đến vị trí thích hợp theo thứ tự của hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn hiệu ứng hoạt hình đối tượng (chẳng hạn như một điểm dấu đầu dòng hoặc hình ảnh), một chữ số nhỏ xuất hiện ở bên trái của đối tượng đó. Số này cho biết sự hiện diện của hiệu ứng hoạt hình và vị trí theo trình tự của hoạt hình trên bản chiếu hiện tại.

Để loại bỏ hiệu ứng hoạt hình
 1. Chọn số hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Hiệu ứng hoạt hình minh họa

Đối với video năm phút cho nhiều tính năng hoạt hình, hãy xem đào tạo: thêm hoạt hình vào trang chiếu.

Thêm hoạt hình cho một đối tượng

 1. Hãy chọn đối tượng mà bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  Đối "đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất kỳ đối tượng ở trên một trang chiếu, chẳng hạn như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Điều khiển đổi cỡ xuất hiện quanh đối tượng khi bạn chọn nó trên trang chiếu. (Với mục đích hoạt hình, một đoạn văn bản bên trong hộp văn bản cũng là một đối tượng, nhưng nó sẽ không có đổi cỡ núm điều khiển khi bạn chọn nó; thay vào đó vào hộp toàn bộ văn bản có núm điều khiển đổi cỡ.)

 2. Trên tab hoạt hình của ruy-băng, trong nhóm hoạt hình , bấm nút Ảnh nút khác, sau đó chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn.

  Nhóm Hoạt hình trên tab Hoạt hình.
  • Nếu bạn không nhìn thấy đi vào, thoát, nhấn mạnh hoặc hoạt hình đường dẫn di chuyển ảnh hưởng đến mà bạn muốn, hãy bấm Thêm hiệu ứng đi vào, Hiệu ứng nhấn mạnh hơn, Hiệu ứng thoát khỏi hơnhoặc Thêm đường di chuyển.

  • Một số hiệu ứng đi vào và thoát khỏi (chẳng hạn như lật, thả, và ROI) và một số hiệu ứng nhấn mạnh (chẳng hạn như cọ màu và hình sóng) sẵn dùng chỉ dành cho đối tượng có chứa văn bản. Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng hoạt hình mà không sẵn dùng vì lý do này, hãy thử thêm một khoảng trống bên trong đối tượng của bạn.

  • Sau khi bạn đã áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng hoặc văn bản, các mục hoạt hình được dán nhãn trên trang chiếu với thẻ đánh số không in ra, Hiển thị gần văn bản hoặc đối tượng. Thẻ sẽ xuất hiện trong dạng xem thường khi tab hoạt hình được chọn hoặc ngăn tác vụ hoạt hình được hiển thị.

Thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình

Tốc độ của hiệu ứng được xác định bởi thiết đặt thời gian thực hiện .

 1. Trên trang chiếu, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab hoạt hình , bên dưới tùy chọn thời gian , trong hộp thời lượng , hãy nhập số giây bạn muốn hiệu ứng hoạt hình cuối cùng.

  Tùy chọn thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu:.01 giây. Bạn có thể nhập một khoảng thời gian hoặc dùng lên hoặc xuống mũi tên để chọn một giá trị tiêu chuẩn tăng dần.)

Thay đổi cách bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

 1. Trên trang chiếu, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab hoạt hình , bên dưới tùy chọn thời gian , mở danh sách bắt đầu và chọn một trong các tùy chọn ba mô tả dưới đây:

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Chọn

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Bấm chuột

  Lúc cùng với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một bấm khởi động hai hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình cùng một lúc.)

  Với trước đó

  Ngay sau hiệu ứng hoạt hình trước đó trong kết thúc danh sách phát. (Không bấm bổ sung được yêu cầu để làm cho hiệu ứng hoạt hình này bắt đầu.)

  Sau khi trước đó

  Tùy chọn bắt đầu cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Thiết lập thời gian giữa các hiệu ứng hoạt hình

Tùy chọn thời gian trễ xác định thời gian thường trước khi bắt đầu một hiệu ứng hoạt hình cụ thể — sau khi bạn bấm vào hoặc sau khi một hiệu ứng hoạt hình trước khi kết thúc.

Thay đổi thứ tự của hiệu ứng hoạt hình trên một trang chiếu

Để sắp xếp lại một tập hợp hiệu ứng hoạt hình trên một trang chiếu:

 1. Mở ngăn hoạt hình: trên tab hoạt hình , trong nhóm Hoạt hình nâng cao , chọn Ngăn hoạt hình.

 2. Trong ngăn hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab hoạt hình của ruy-băng, trong nhóm đặt thời gian , bên dưới Sắp xếp lại hoạt hình chọn một trong các tùy chọn sau:

  Tùy chọn thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint
  • Chọn Di chuyển phần trước để di chuyển hiệu ứng lập một chỗ trong thứ tự của hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển lên để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự của hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần thiết để di chuyển đã chọn hiệu ứng của bạn đến vị trí thích hợp theo thứ tự của hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn hiệu ứng hoạt hình đối tượng (chẳng hạn như một điểm dấu đầu dòng hoặc hình ảnh), một chữ số nhỏ xuất hiện ở bên trái của đối tượng đó. Số này cho biết sự hiện diện của hiệu ứng hoạt hình và vị trí theo trình tự của hoạt hình trên bản chiếu hiện tại.

Để loại bỏ hiệu ứng hoạt hình
 1. Chọn số hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm Thêm Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình.

Xem danh sách hiệu ứng hoạt hình hiện trên bản chiếu

Bạn có thể xem danh sách tất cả các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu trong Ngăn hoạt hình. Ngăn hoạt hình cho thấy các thông tin quan trọng về hiệu ứng hoạt hình, chẳng hạn như kiểu hiệu ứng, thứ tự của nhiều hiệu ứng tương ứng với nhau, tên đối tượng bị ảnh hưởng, và khoảng thời gian của hiệu ứng.

Để mở ngăn tác vụ hoạt hình, trên tab hoạt hình , trong nhóm Hoạt hình nâng cao , hãy bấm Ngăn hoạt hình.

Ngăn tác vụ Hoạt hình.

1. trong ngăn tác vụ, số biểu thị thứ tự các hiệu ứng hoạt hình phát. Các số trong ngăn tác vụ tương ứng với không in được đánh số thẻ được hiển thị trên trang chiếu.

2. đường thời gian đại diện cho khoảng thời gian của hiệu ứng.

3. biểu tượng thể hiện kiểu hiệu ứng hoạt hình. Trong ví dụ này, nó là một hiệu ứng .

4. chọn một mục trong danh sách để xem biểu tượng menu (xuống mũi tên), sau đó bấm vào biểu tượng để hiển thị menu.

Ghi chú: 

 • Hiệu ứng xuất hiện trong ngăn tác vụ hoạt hình trong thứ tự mà bạn thêm chúng.

 • Bạn cũng có thể xem các biểu tượng cho biết thời gian bắt đầu cho hiệu ứng hoạt hình tương ứng với các sự kiện khác trên bản chiếu. Để xem các biểu tượng đặt thời gian bắt đầu cho tất cả các hiệu ứng hoạt hình, bấm vào biểu tượng menu bên cạnh hiệu ứng hoạt hình và chọn Ẩn nâng cao đường thời gian.

 • Không có một số kiểu của biểu tượng cho biết thời gian bắt đầu cho hiệu ứng hoạt hình. Lựa chọn bao gồm:

  • Bắt đầu bấm chuột (biểu tượng chuột, minh họa ở đây): hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm chuột.

  • Bắt đầu với trước đó (không có biểu tượng): hiệu ứng hoạt hình bắt đầu phát cùng một lúc với hiệu ứng trước đó trong danh sách. Thiết đặt này kết hợp nhiều hiệu ứng cùng một lúc.

  • Khởi động sau khi trước (biểu tượng đồng hồ): hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ngay lập tức sau khi hiệu ứng trước đó trong danh sách đã hoàn tất việc phát.

Thiết lập tùy chọn hiệu ứng, thời gian, hoặc để các hiệu ứng hoạt hình

 • Để đặt tùy chọn hiệu ứng cho hiệu ứng hoạt hình, trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , bấm vào mũi tên ở bên phải của Tùy chọn hiệu ứng và bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

 • Bạn có thể chỉ định bắt đầu, thời lượng hoặc độ trễ thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trên tab hoạt hình .

  • Để đặt bắt đầu đặt thời gian cho hiệu ứng hoạt hình, trong nhóm đặt thời gian , hãy bấm vào mũi tên ở bên phải của menu bắt đầu và chọn thời gian mà bạn muốn.

  • Để đặt khoảng thời gian của khoảng thời gian hoạt hình sẽ chạy, trong nhóm đặt thời gian , hãy nhập số giây bạn muốn trong hộp thời lượng .

  • Để đặt thời gian trễ trước khi bắt đầu hoạt hình, trong nhóm đặt thời gian , hãy nhập số giây mà bạn muốn trong hộp thời gian trễ .

 • Để sắp xếp lại hoạt hình trong danh sách, trong ngăn tác vụhoạt hình , chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại, và trên tab hoạt hình , trong nhóm đặt thời gian , bên dưới Sắp xếp lại hoạt hình, hãy chọn Di chuyển phần trước để thực hiện hoạt hình xảy ra trước hoạt hình khác trong danh sách hoặc chọn Di chuyển lên để làm cho hiệu ứng hoạt hình xảy ra sau khi hiệu ứng hoạt hình khác trong danh sách.

Kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy làm như sau:

 • Trên tab hoạt hình , trong nhóm xem trước , hãy bấm xem trước.

  nhóm xem trước trên tab hoạt hình.

Hiệu ứng hoạt hình tổng quan

Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng hoạt hình dựng sẵn trong Microsoft Office PowerPoint 2007, hoặc bạn có thể tạo hiệu ứng tùy chỉnh của riêng bạn. Bạn có thể áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho trang chiếu riêng lẻ, trang chiếu cái, hoặc bố trí trang chiếu tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về trang chiếu cái và bố trí tùy chỉnh, hãy xem tạo và tùy chỉnh các trang chiếu cáibố trí trang chiếu là gì?

Áp dụng một hiệu ứng hoạt hình dựng sẵn cho văn bản hoặc đối tượng

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

  Đối "đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất kỳ đối tượng ở trên một trang chiếu, chẳng hạn như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Điều khiển đổi cỡ xuất hiện quanh đối tượng khi bạn chọn nó trên trang chiếu.

 2. Trên tab hoạt hình của ruy-băng, trong nhóm hoạt hình , chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn từ danh sách Animate .

  Hoạt hình dựng sẵn

  Nếu đối tượng đã chọn của bạn là một hộp văn bản, bạn sẽ có hai tùy chọn cho mỗi loại hoạt hình trong danh sách Animate :

  • Tất cả cùng một lúc: hoạt hình xuất hiện cho tất cả văn bản của cùng một lúc.

  • Bằng đoạn văn bản mức 1: hoạt hình xuất hiện của từng tương đối với mỗi đoạn văn bản của hộp văn bản.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

 • Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn loại bỏ hiệu ứng hoạt hình từ.

 • Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , chọn Không có hiệu ứng hoạt hình từ danh sách Animate .

Tạo và áp dụng một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh cho văn bản hoặc đối tượng

Để lấy thêm quyền kiểm soát cách và khi hiệu ứng được áp dụng, bạn có thể tạo và áp dụng một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể đặt văn bản phóng to hoặc thu nhỏ, xoay hoặc shimmer, và bạn có thể thiết hiệu ứng hoạt hình để bạn nghe âm thanh của tán thưởng khi ảnh được tiết lộ. Bạn có thể áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình, để bạn có thể thực hiện một dòng văn bản bay trong có hoặc không có âm thanh, và sau đó thực hiện văn bản xuất hiện. Bạn có thể sử dụng nổi bật, đi vào, hoặc thoát khỏi tùy chọn ngoài đường di chuyển cài sẵn hoặc tùy chỉnh.

Bạn tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong Hoạt hình tùy chỉnh ngăn tác vụ. Ngăn tác vụ Hoạt hình tùy chỉnh Hiển thị thông tin quan trọng về hiệu ứng hoạt hình, bao gồm kiểu hiệu ứng, thứ tự của nhiều hiệu ứng tương ứng với nhau, và một phần của văn bản của hiệu ứng.

ngăn tác vụ hoạt hình tùy chỉnh

1. biểu tượng cho biết thời gian cho hiệu ứng hoạt hình tương ứng với các sự kiện khác trên bản chiếu. Lựa chọn bao gồm:

 • Bắt đầu bấm chuột (biểu tượng chuột, minh họa ở đây): hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Bắt đầu với trước đó (không có biểu tượng): bắt đầu hiệu ứng hoạt hình cùng một lúc như hiệu ứng trước đó trong danh sách bắt đầu phát (tức là một cú bấm thực hiện hai hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình).

 • Khởi động sau khi trước (biểu tượng đồng hồ): hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ngay lập tức sau khi hiệu ứng trước đó trong danh sách đã hoàn tất việc phát (nghĩa là, không bấm bổ sung được yêu cầu để làm cho hiệu ứng hoạt hình tiếp theo bắt đầu).

2. chọn một mục trong danh sách để xem biểu tượng menu (xuống mũi tên), sau đó bấm vào biểu tượng để hiển thị menu.

3. số biểu thị thứ tự các hiệu ứng hoạt hình phát. Số cũng tương ứng với các nhãn được liên kết với các mục hoạt hình trong thường dạng xem với ngăn tác vụ Hoạt hình tùy chỉnh được hiển thị.

4. biểu tượng thể hiện kiểu hiệu ứng hoạt hình. Trong ví dụ này, nó là một hiệu ứng nhấn mạnh .

Hoạt hình mục được ghi chú trên trang chiếu bằng thẻ đánh số không in ra. Thẻ này tương ứng với hiệu ứng trong danh sách Hoạt hình tùy chỉnh , và thẻ được hiển thị bên của văn bản hoặc đối tượng. Thẻ sẽ xuất hiện trong hóa dạng xem với ngăn tác vụ Hoạt hình tùy chỉnh được hiển thị.

Mẹo: Ví dụ từng bước các hiệu ứng hoạt hình phổ biến nhất cho văn bản hoặc đối tượng, hãy xem sử dụng mẫu hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày của bạn.

Để áp dụng một hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong Office PowerPoint 2007, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , hãy bấm Hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh.

 3. Trong ngăn tác vụ Hoạt hình tùy chỉnh , bấm Thêm hiệu ứng, và sau đó thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Để làm cho văn bản hoặc đối tượng nhập với hiệu ứng, trỏ tới đi vào, sau đó bấm hiệu ứng.

  • Để thêm hiệu ứng, chẳng hạn như một hiệu ứng xoay, văn bản hoặc đối tượng chưa được hiển thị trên bản chiếu, chỉ để nhấn mạnh, sau đó bấm hiệu ứng.

  • Để thêm hiệu ứng văn bản hoặc đối tượng rời khỏi trang chiếu ở một số điểm, trỏ tới thoát, sau đó bấm hiệu ứng.

  • Để thêm một hiệu ứng làm cho văn bản hoặc di chuyển một đối tượng trong một mẫu hình đã xác định, trỏ tới Đường di chuyển, sau đó bấm đường dẫn.

 4. Để xác định cách thức hiệu ứng được áp dụng cho văn bản hoặc đối tượng của bạn, bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong danh sách Hoạt hình tùy chỉnh , sau đó bấm Tùy chọn hiệu ứng trên menu lối tắt.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xác định các thiết đặt cho văn bản, hiệu ứng, thời gian, và các tab Hoạt hình văn bản , hãy bấm Tùy chọn mà bạn muốn dùng để hiệu ứng hoạt hình văn bản.

  • Để xác định các thiết đặt cho một đối tượng, trên tab hiệu ứngđặt thời gian , hãy bấm Tùy chọn mà bạn muốn dùng để hiệu ứng hoạt hình đối tượng.

Hiệu ứng xuất hiện trong danh sách Hoạt hình tùy chỉnh trong thứ tự mà bạn thêm chúng.

Kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy làm như sau:

 • Ở dưới cùng của ngăn tác vụ Hoạt hình tùy chỉnh , bấm phát.

Nhấn 'Phát' để kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Thông tin thêm về văn bản và đối tượng hoạt hình

Có bốn kiểu hiệu ứng hoạt hình khác nhau:

 • Hiệu ứng Đi vào làm cho đối tượng xuất hiện rõ nét dần, bay lên trên trang chiếu từ cạnh hoặc nảy lên vào trong tầm nhìn.

 • Hiệu ứng Thoát ra làm cho đối tượng bay ra khỏi trang chiếu, biến mất khỏi tầm nhìn hoặc di chuyển theo đường xoắn ốc khỏi trang chiếu.

 • Hiệu ứng Nhấn mạnh làm cho đối tượng phóng to hoặc thu nhỏ, thay đổi màu hoặc xoay quanh trung điểm.

 • Bạn có thể dùng Đường Di chuyển để làm cho đối tượng di chuyển lên hay xuống, sang trái hay phải hoặc theo mẫu hình ngôi sao hoặc vòng tròn (ngoài các hiệu ứng khác). Bạn cũng có thể vẽ đường di chuyển của riêng mình.

Bạn có thể dùng bất kỳ hiệu ứng hoạt hình chính, hoặc kết hợp nhiều hiệu ứng. Ví dụ, để thực hiện một dòng văn bản bay vào trong khi nó phát triển, áp dụng một Bay vào hiệu ứng đi vào và một hiệu ứng nhấn mạnh Tăng lên/thu nhỏ cho nó. Bấm Thêm hoạt hình để thêm hiệu ứng và dùng ngăn hoạt hình để đặt hiệu ứng nhấn mạnh xảy ra Với trước đó.

Bộ sưu tập hiệu ứng hoạt hình trên tab Hoạt hình chỉ hiện những hiệu ứng thông dụng nhất. Để có thêm nhiều khả năng hơn nữa, hãy bấm Thêm Hoạt hình, cuộn xuống và bấm Thêm Hiệu ứng Đi vào, Thêm Hiệu ứng Nhấn mạnh, Thêm Hiệu ứng Thoát ra, hoặc Thêm Đường Di chuyển.

Thêm hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Làm cho các từ xuất hiện một dòng mỗi lần trong PowerPoint

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×