Tạo hiệu ứng hoạt hình cho đồ họa SmartArt của bạn

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để cung cấp bổ sung nhấn mạnh hoặc hiển thị thông tin của bạn trong giai đoạn, bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình cho đồ họa SmartArt của bạn hoặc vào một hình dạng riêng lẻ trong đồ họa SmartArt của bạn. Ví dụ, bạn có thể hiển thị hình bay vào nhanh chóng từ một bên của màn hình của bạn hoặc chậm rõ dần.

Thêm hiệu ứng hoạt hình

Để hiệu ứng hoạt hình đồ họa SmartArt, hãy vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình, hãy bấm hiệu ứng hoạt hìnhvà trong nhóm hoạt hình , bấm kiểu hoạt hình bạn muốn. Bấm Thêm Nút Xem thêm để xem thêm lựa chọn. (Để loại bỏ hiệu ứng hoạt hình, chỉ cần bấm không có.)

Thêm nút vào tab Hoạt hình

Sau khi đã thêm hoạt hình, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng riêng lẻ.

 1. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , bấm Tùy chọn hiệu ứng, sau đó bấm Từng cái một.

  Nút Tùy chọn Hiệu ứng trong nhóm Hoạt hình

 2. Trong nhóm Hoạt hình nâng cao , bấm Ngăn hoạt hình.

  Ngăn Hoạt hình

 3. Trong danh sách Ngăn Hoạt hình, hãy bấm hình V mở rộng Hình V mở rộng để hiển thị tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt của bạn.

 4. Chọn tất cả các hình dạng mà bạn không muốn hiệu ứng hoạt hình, (giữ phím CTRL và sau đó bấm mỗi hình dạng tương), sau đó bấm không có trong nhóm hoạt hình . (Điều này sẽ loại bỏ hiệu ứng hoạt hình khỏi hình dạng. Chưa loại bỏ hình từ đồ họa SmartArt của bạn.)

  Tùy chọn cho không dùng hoạt hình (Không áp dụng) trong nhóm Hoạt hình

 5. Đối với mỗi hình dạng còn lại, hãy bấm chuột phải vào hình dạng trong Ngăn Hoạt hình, rồi chọn tùy chọn hoạt hình bạn muốn.

Mẹo: Dùng bộ vẽ hoạt hình (trên tab hoạt hình trong nhóm Hoạt hình nâng cao ) để nhanh chóng sao chép hiệu ứng hoạt hình từ một đồ họa SmartArt khác.

 1. Đến đồ họa SmartArt với hoạt hình bạn muốn đảo ngược.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Nút Công cụ khởi động Hộp thoại trên ribbon .

  Công cụ khởi động hộp thoại trên tab Hoạt hình

 3. Bấm vào tab Hoạt hình SmartArt , sau đó chọn hộp kiểm đảo ngược thứ tự .

  Một phần tab Hoạt hình SmartArt hiển thị hộp kiểm Đảo ngược Thứ tự

Bạn có thể chỉnh sửa thêm hoạt hình bằng cách dùng tùy chọn hiệu ứng.

Quan trọng: Một số hiệu ứng không sẵn dùng cho đồ họa SmartArt lại có sẵn cho hình dạng. Để áp dụng các hiệu ứng đó cho SmartArt, hãy bấm phải chuột vào nó, rồi bấm Chuyển đổi sang Hình dạng.

 1. Đến đồ họa SmartArt với hoạt hình bạn muốn điều chỉnh.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

  Ngăn Hoạt hình

 3. Trong danh sách Ngăn Hoạt hình, bấm mũi tên ở bên phải hoạt hình bạn muốn thay đổi, rồi bấm Tùy chọn Hiệu ứng.

  Menu thả xuống hiện Tùy chọn Hiệu ứng

 4. Trong hộp thoại, trên tab Hoạt hình SmartArt, trong danh sách Nhóm Đồ họa, chọn một trong các tùy chọn sau:

  Tùy chọn

  Mô tả

  Như Một Đối tượng

  Tạo hiệu ứng hoạt hình cho cả đồ họa SmartArt thành một đối tượng hay ảnh lớn.

  Tất cả cùng Một lúc

  Tạo hiệu ứng hoạt hình cho từng hình dạng riêng lẻ cùng lúc. Sự khác nhau giữa hoạt hình này và Như một đối tượng rõ nhất ở dạng hoạt hình xoay hay lớn lên. Với Tất cả cùng một lúc, mỗi hình dạng xoay hay lớn lên riêng lẻ. Với Như một đối tượng, cả đồ họa SmartArt sẽ xoay hoặc lớn lên.

  Từng Cái một

  Tạo hiệu ứng hoạt hình cho từng hình dạng một cách riêng lẻ, hình này xong thì đến hình khác.

  Mức độ cùng Một lúc

  Tạo hiệu ứng hoạt hình cho tất cả các hình dạng ở cùng mức cùng một lúc. Ví dụ: nếu bạn có ba hình dạng với văn bản Mức 1 và ba hình dạng với văn bản Mức 2, thì các hình dạng Mức 1 được tạo hoạt hình cùng nhau trước, rồi đến các hình dạng Mức 2 được tạo hoạt hình cùng nhau.

  Mức độ Từng Cái một

  Tạo hiệu ứng hoạt hình cho mỗi hình dạng trong cùng mức theo từng hình trước khi thực hiện cho hình dạng trong mức tiếp theo. Ví dụ: nếu bạn có bốn hình dạng với văn bản Mức 1 và ba hình dạng với văn bản Mức 2 thì mỗi hình dạng của Mức 1 sẽ được tạo hiệu ứng hoạt hình lần lượt, trước khi tạo hiệu ứng hoạt hình cho lần lượt từng hình của ba hình dạng Mức 2.

Lưu ý: 

 • Hoạt hình Tất cả cùng một lúc hoạt động khác với hoạt hình Như một đối tượng. Ví dụ: nếu bạn chọn tùy chọn Tất cả cùng một lúc và hoạt hình Bay Vào, hình dạng có khoảng cách bay lớn hơn sẽ bay với tốc độ nhanh hơn, để tất cả các hình dạng sẽ đến đích của chúng cùng một lúc. Nếu bạn chọn cùng một hoạt hình này và tùy chọn Như một đối tượng, tất cả các hình dạng sẽ bay ở cùng một tốc độ.

 • Nếu bạn chọn bất kỳ hoạt hình nào trừ Như một đối tượng, nền của đồ họa SmartArt sẽ hiện trên bản chiếu của bạn. Bạn không thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho nền. Vì thế, nếu nó làm rối loạn bản chiếu của bạn, hãy thử đặt tô màu và đường kẻ của đồ họa SmartArt thành Không áp dụng.

 1. Đi đến đồ họa SmartArt với hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

  Ngăn Hoạt hình

 3. Trong danh sách Ngăn hoạt hình , bấm vào mũi tên ở bên phải của hoạt hình bạn muốn thay đổi, sau đó bấm loại bỏ.

Để quyết định hoạt hình nào phù hợp nhất, xem thông tin trong ngăn văn bản đồ họa SmartArt, vì hầu hết các hiệu ứng hoạt hình bắt đầu với dấu đầu dòng trên cùng trong ngăn văn bản và di chuyển xuống từ đó. Ngoài ra, bạn có thể phát hoạt hình trong thứ tự đảo ngược (hãy xem phần "Đảo ngược thứ tự của hiệu ứng hoạt hình" ở trên). Nếu bạn không thể nhìn thấy ngăn văn bản, hãy bấm Ngăn văn bản trong nhóm Tạo đồ họa trên tab Thiết kế công cụ SmartArt .

Hoạt hình sẽ có sẵn tùy theo bố trí đồ họa SmartArt của bạn, nhưng bạn luôn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho tất cả các hình dạng cùng một lúc hay từng hình dạng một lần.

Hoạt hình bạn áp dụng cho đồ họa SmartArt sẽ khác với hoạt hình bạn có thể áp dụng cho hình dạng, văn bản hay WordArt theo các cách sau:

 • Đường kết nối giữa các hình dạng luôn liên kết với hình dạng thứ hai và không được tạo hiệu ứng hoạt hình riêng lẻ.

 • Nếu bạn áp dụng hoạt hình cho hình dạng trong đồ họa SmartArt, hoạt hình sẽ phát theo thứ tự hình dạng xuất hiện. Chỉ có thể đảo ngược thứ tự ở dạng toàn bộ.

  Ví dụ:     Nếu bạn có sáu hình dạng và mỗi hình chứa một chữ cái từ A đến F, bạn có thể phát hoạt hình từ A đến F hoặc F đến A. Bạn không thể phát hoạt hình không theo thứ tự, ví dụ như A đến C rồi F đến D. nhưng bạn có thể tạo nhiều bản chiếu để mô phỏng thứ tự này. Trong ví dụ này, bạn có thể tạo một bản chiếu, trong đó, tạo hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng A đến C và bản chiếu thứ hai tạo hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng từ F đến D.

 • Khi bạn chuyển bố trí đồ họa SmartArt thì bất kỳ hoạt hình nào mà bạn thêm vào sẽ được chuyển sang bố trí mới.

Thêm hiệu ứng hoạt hình

Quan trọng: Hiệu ứng hoạt hình bổ sung, chẳng hạn như hiệu ứng đi vào Máy chữ màu hoặc hiệu ứng thoát lật được chỉ sẵn dùng cho hình dạng. Hiệu ứng không sẵn có cho đồ họa SmartArt sẽ xuất hiện bị mờ đi. Nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng hoạt hình sẵn có cho SmartArt đồ họa, chuyển đổi đồ họa SmartArt của bạn vào hình dạng riêng biệt, sau đó Thêm hiệu ứng hoạt hình.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn từ danh sách Animate .

  Ảnh tab Hoạt hình

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , chọn bằng nhánh từng người một hoặc theo mức độ từng cái một.

  Ảnh tab Hoạt hình

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

  Ảnh nhóm Hoạt hình

 4. Trong Danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, hãy bấm hình v mở rộng Hình V mở rộng để hiển thị tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt của bạn.

 5. Trong danh sách hoạt hình tùy chỉnh, chọn tất cả các hình dạng mà bạn không muốn hiệu ứng hoạt hình bằng cách nhấn giữ phím CTRL và bấm vào mỗi hình dạng nói.

 6. Bấm loại bỏ. Điều này sẽ loại bỏ hiệu ứng hoạt hình khỏi hình dạng. Chưa loại bỏ hình dạng đó từ đồ họa SmartArt của bạn.

 7. Đối với mỗi hình dạng còn lại, chọn các tùy chọn chính xác hoạt hình mà bạn muốn bằng cách chọn hình dạng trong danh sách hoạt hình tùy chỉnh, và sau đó hoặc bấm chuột phải vào hình dạng hoặc bấm thay đổi.

 8. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn các tùy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn, hãy đóng ngăn hoạt hình tùy chỉnh.

Lưu ý: Hiệu ứng không sẵn có cho đồ họa SmartArt sẽ xuất hiện bị mờ đi. Nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng hoạt hình sẵn có cho đồ họa, chuyển đổi đồ họa SmartArt của bạn vào hình dạng riêng biệt và SmartArt rồi Thêm hiệu ứng hoạt hình.

 1. Bấm đồ họa SmartArt với hoạt hình mà bạn muốn hủy bỏ.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

  Ảnh nhóm Hoạt hình

 3. Bấm chuột phải vào hoạt hình tùy chỉnh trong danh sách Hoạt hình tùy chỉnh , sau đó bấm Tùy chọn hiệu ứng.

 4. Bấm vào tab Hoạt hình SmartArt , sau đó chọn hộp kiểm đảo ngược thứ tự .

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt đồ họa SmartArt của bạn, tùy thuộc vào bố trí mà bạn sử dụng, bạn có thể chỉnh sửa thêm hoạt hình bằng cách dùng các tùy chọn sau đây.

Âm thanh

Mô tả

Như một đối tượng

Hoạt hình được áp dụng như thể toàn bộ đồ họa SmartArt có ảnh lớn hoặc đối tượng.

Tất cả cùng một lúc

Tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt được hoạt hình cùng một lúc. Sự khác biệt giữa này hoạt hình và dưới dạng một đối tượng đặt đáng kể trong hiệu ứng hoạt hình mà các hình dạng xoay hoặc phóng to. Với cùng một lúc, mỗi hình dạng sẽ xoay hoặc mở rộng riêng lẻ. Với như một đối tượng, toàn bộ đồ họa SmartArt sẽ xoay hoặc mở rộng.

Từng cái một

Mỗi hình dạng được hoạt hình riêng lẻ, sau khi một khác.

Theo chi nhánh từng cái một

Tất cả các hình dạng trong cùng một nhánh được hoạt hình cùng một lúc. Hoạt hình này hoạt động tốt với nhánh của sơ đồ tổ chức hoặc một bố trí cấu trúc phân cấp và tương tự với từng cái một.

Theo mức cùng một lúc

Các hình dạng tất cả ở cùng mức được hoạt hình cùng một lúc. Ví dụ, nếu bạn có một bố trí với ba hình có chứa văn bản mức 1 và ba hình có chứa văn bản mức 2, ba hình có chứa văn bản mức 1 là hoạt hình đầu tiên cùng nhau, và sau đó ba hình có chứa văn bản được hoạt hình cùng nhau mức 2.

hình ảnh trong Ngăn Văn bản thể hiện văn bản Mức 1 và Mức 2

Theo cấp độ từng cái một

Các hình dạng trong đồ họa SmartArt được hoạt hình trước tiên theo mức và sau đó riêng lẻ trong cấp. Ví dụ, nếu bạn có một bố trí với bốn hình có chứa văn bản mức 1 và ba hình có chứa văn bản mức 2, mỗi hình dạng bốn có chứa văn bản cấp 1 hoạt hình riêng lẻ đầu tiên, sau đó mỗi ba hình có chứa văn bản mức 2 là animate d riêng lẻ.

Lưu ý: 

 • Khi bạn áp dụng cùng một lúc, hiệu ứng hoạt hình một số hoạt động khác so với khi bạn áp dụng như một đối tượng. Ví dụ, với cùng lúc tất cả tùy chọn được áp dụng cho Bay vào hoạt hình, hình có xa hơn bay sẽ bay ở tốc độ nhanh hơn sao cho tất cả các hình dạng đến điểm đích của họ cùng một lúc. Với như một đối tượng được áp dụng, tất cả các phần của đồ họa SmartArt được hoạt hình giống nhau (trong trường hợp Bay trong ví dụ, cùng một độ).

 • Nếu bạn áp dụng bất kỳ hiệu ứng hoạt hình cho đồ họa SmartArt khác như một đối tượng, sau đó bất kỳ ảnh động nào khác bạn áp dụng cho cùng một đồ họa SmartArt đó không thể là một đối tượng. Nhiều hoạt hình được áp dụng cho đồ họa SmartArt phải là tất cả như một đối tượng hoặc tất cả không như một đối tượng.

 • Nếu bạn áp dụng bất kỳ hiệu ứng hoạt hình (ngoại trừ như một đối tượng) cho đồ họa SmartArt, nền cho đồ họa SmartArt luôn luôn hiển thị trên bản chiếu. Nó không phải là các hiệu ứng hoạt hình nền, mặc dù nền có thể không rõ ràng cho bạn nếu nó không có màu tô hoặc dòng được áp dụng cho nó.

 • Nếu bạn áp dụng hiệu ứng hoạt hình, chẳng hạn như Bay vào, cho đồ họa SmartArt của bạn và sau đó xóa hoạt hình cho hình dạng cụ thể, hình dạng mà bạn đã xóa hoạt hình sẽ bắt đầu hiển thị trên bản chiếu.

 • Nếu bạn sao chép một đồ họa SmartArt có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trang chiếu khác, hoạt hình cũng được sao chép.

 1. Bấm đồ họa SmartArt với hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , trong danh sách Animate , hãy bấm Không có hiệu ứng hoạt hình.

  Ảnh nhóm Hoạt hình

Để quyết định hoạt hình nào phù hợp nhất với bố trí cho đồ họa SmartArt của bạn, xem thông tin của bạn trong đồ họa smartart kiểu văn bản ngăn, vì hầu hết các hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ở phía trên cùng của ngăn văn bản và di chuyển xuống. Ngoài ra, bạn có thể phát hoạt hình trong thứ tự đảo ngược (hãy xem phần "Đảo ngược thứ tự của hiệu ứng hoạt hình" ở trên). Nếu ngăn văn bản không hiển thị, bạn có thể Hiển thị nó.

Hoạt hình sẽ có sẵn tùy theo bố trí đồ họa SmartArt của bạn, nhưng bạn luôn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho tất cả các hình dạng cùng một lúc hay từng hình dạng mỗi lần.

Cách tốt nhất để hiệu ứng hoạt hình đồ họa SmartArt của bạn là sử dụng các lựa chọn trong danh sách Animate . Nếu cần thiết, bạn có thể tùy chỉnh hiệu ứng hoạt hình trong Hoạt hình tùy chỉnh ngăn tác vụ.

Hoạt hình mục được ghi chú trên trang chiếu bằng các thẻ đánh số. Các thẻ tương ứng với hiệu ứng hoạt hình trong danh sách Hoạt hình tùy chỉnh , được hiển thị bên của đồ họa SmartArt của bạn, và chỉ xuất hiện trong hóa dạng xem với ngăn tác vụ Hoạt hình tùy chỉnh được hiển thị.

Hoạt hình bạn áp dụng cho đồ họa SmartArt sẽ khác với hoạt hình bạn có thể áp dụng cho hình dạng, văn bản hay WordArt theo các cách sau:

 • Đường kết nối giữa các hình dạng luôn liên kết với hình dạng thứ hai và không được tạo hiệu ứng hoạt hình riêng lẻ.

 • Nếu bạn áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng trong đồ họa SmartArt, phát hoạt hình trong thứ tự các hình xuất hiện. Thứ tự có thể đảo ngược chỉ là toàn bộ. Ví dụ, nếu bạn có sáu hình dạng và mỗi chứa duy nhất một chữ cái A qua F, bạn có thể phát hoạt hình từ A đến F hoặc F đến A. Bạn không thể phát hoạt hình thứ tự, chẳng hạn như A đến C và sau đó F để D. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhiều trang chiếu để mô phỏng thứ tự này. Trong ví dụ này, bạn có thể tạo một trang chiếu hiệu hình A đến C và một trang chiếu thứ hai hiệu hình F để D.

 • Khi bạn chuyển sang một bố trí khác, bất kỳ hiệu ứng hoạt hình mà bạn đã thêm sẽ được chuyển sang bố trí mới.

Lưu ý: Áp dụng hiệu ứng hoạt hình hạn chế để ngăn không cho che khuất tin nhắn của bạn hoặc quá khán giả của bạn.

Xem thêm

Tạo đồ họa SmartArt

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×