Tạo ghi chú dính

Bạn có thể tạo ghi chú dính theo các cách khác nhau trên các thiết bị khác nhau để phù hợp với kiểu và tình huống của bạn.

 1. Mở ghi chú dính.

 2. Từ danh sách ghi chú, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu cộng ( + ) ở phía trên bên trái.

 3. Nhập hoặc viết ghi chú.

  Bạn có thể viết trên các ghi chú của bạn dù sao bạn muốn. Bạn không cần phải chỉ cần nhập.

  • Sử dụng ngón tay của bạn Trên bất kỳ thiết bị hỗ trợ cảm ứng nào, bạn có thể phác họa một ghi chú với ngón tay của mình.

  • Vẽ bằng bútNếu bạn có bút kỹ thuật số, bạn có thể viết ghi chú của mình.

   Mẹo: 

   • Nếu bạn đang sử dụng bút với PC của mình, bạn có thể tùy chỉnh một trong các nút để tạo ghi chú. Nhập "thiết đặt bút" vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ Windows 10. Trên trang bút & Windows Ink , cuộn xuống đến các lối tắt bút, rồi gán một trong các nút bút vào ghi chú dính.

   • Ví dụ: đối với bút bề mặt Windows, gán nút trên cùng để mở ghi chú dính để khi một suy nghĩ gia đình bạn, hãy bỏ chọn nó chỉ là bút bấm đi.

  • Sử dụng Insights for Search Nếu bạn nhập ghi chú có chứa một ngày, thời gian, số điện thoại hoặc địa chỉ, Insights sẽ cung cấp các cách tương tác với ghi chú, chẳng hạn như thêm lời nhắc vào lịch Outlook của bạn nếu bạn nhập thời gian.

   Hãy đảm bảo bạn đã bật Insights. Trên danh sách ghi chú, hãy bấm vào biểu tượng bánh răng nằm ở phía trên bên phải, sau đó đặt tùy chọn bật Insights foron.

 4. Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng đóng ( X ) ở phía trên bên phải để đóng ghi chú.

  Bạn lưu ý sẽ được tự động lưu.

Lưu ý: Bạn hiện không thể có ghi chú dính ở trên đầu các ứng dụng khác. Tuy nhiên, bạn có thể ghim các ghi chú dính vào thanh tác vụ Windows để xem danh sách ghi chú của bạn ngay lập tức hoặc tạo nhanh một ghi chú mới. Bấm chuột phải vào biểu tượng ghi chú dính trong thanh tác vụ, rồi bấm ghim vào thanh tác vụ.

Định dạng ghi chú

 1. Từ danh sách các ghi chú, bấm đúp hoặc gõ nhẹ vào ghi chú để mở nó.

 2. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 3. Ở dưới cùng của ghi chú, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào nút định dạng.

  Bạn có thể định dạng văn bản với đậm, gạch dưới, nghiêng, gạch dưới, tấn công thông qua hoặc thêm dấu đầu dòng.

 4. Gõ nhẹ vào nút định dạng một lần nữa để ngừng áp dụng định dạng.

  Lưu ý: Hiện tại bạn không thể thay đổi phông chữ hoặc kích cỡ văn bản ghi chú.

Thêm ảnh vào ghi chú

 1. Từ danh sách các ghi chú, bấm đúp hoặc gõ nhẹ vào ghi chú để mở nó.

 2. Bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng camera để duyệt đến ảnh mà bạn muốn sử dụng.

 3. Chọn ảnh rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào mở để thêm ảnh.

 4. Để loại bỏ ảnh, hãy mở ghi chú, rồi bấm chuột phải vào ảnh. Bấm hoặc gõ nhẹ vào xóa ảnh.

 5. Để loại bỏ ảnh, hãy mở ghi chú. Bấm chuột phải hoặc gõ đúp vào ảnh, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào xóa ảnh.

  Mẹo: Bạn cũng có thể xóa một hình ảnh bằng cách mở hình ảnh. Từ một ghi chú đang mở, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) ở phía trên bên phải, rồi bấm xóa hình ảnh

Bạn có thể tạo và định dạng ghi chú mới trên iPhone theo nhiều cách khác nhau.

 1. Mở OneNote, rồi ở phía dưới cùng bên phải, gõ nhẹ vào ghi chú dính.

 2. Ở cuối danh sách ghi chú, nhấn vào biểu tượng dấu cộng ( + ) để bắt đầu một ghi chú mới.

 3. Nhập hoặc viết ghi chú.

  Bạn có thể viết trên một ghi chú dù sao bạn muốn:

  • Sử dụng ngón tay của bạn Bạn có thể phác họa một ghi chú với ngón tay của bạn.

  • Đọc ghi chú Trên bàn phím iPhone, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng micrô để đọc một ghi chú.

 4. Để lưu các thay đổi của bạn, hãy gõ nhẹ vào hoàn tất ở phía trên bên phải.

 5. Để đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ vào mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

Định dạng ghi chú

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó.

 2. Gõ nhẹ hoặc chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 3. Ở dưới cùng của ghi chú, hãy gõ nhẹ vào nút định dạng.

  Bạn có thể định dạng văn bản với đậm, gạch dưới, nghiêng, gạch dưới, tấn công thông qua hoặc thêm dấu đầu dòng.

 4. Gõ nhẹ vào nút định dạng một lần nữa để ngừng áp dụng định dạng.

  Lưu ý: Hiện tại bạn không thể thay đổi phông chữ hoặc kích cỡ văn bản ghi chú.

 5. Để lưu các thay đổi của bạn, hãy gõ nhẹ vào hoàn tất ở phía trên bên phải.

 6. Để đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ vào mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

Thêm ảnh vào ghi chú

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó.

 2. Gõ nhẹ vào ghi chú mà bạn muốn thêm ảnh.

 3. Gõ nhẹ vào biểu tượng camera, rồi gõ nhẹ vào cách bạn muốn thêm ảnh:

  • Từ thư viện: trong bộ sưu tập ảnh của bạn, dẫn hướng đến ảnh, hãy gõ nhẹ vào đó để chọn nó, sau đó gõ nhẹ xong để sửa đổi thêm. Gõ nhẹ xong để thêm nó vào ghi chú.

  • Chụp ảnh: từ ứng dụng camera, chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh, bạn có thể sửa đổi thêm, sau đó gõ nhẹ xong để thêm nó vào ghi chú.

 4. Để loại bỏ ảnh, hãy mở ghi chú. Gõ nhẹ vào ảnh để mở và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng thùng rác để xóa.

 5. Để đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ vào mũi tên hướng xuống ở phía trên bên trái.

Bạn có thể tạo và định dạng ghi chú mới trên điện thoại Android theo nhiều cách khác nhau.

 1. Mở OneNote, rồi ở phía dưới cùng bên phải, gõ nhẹ vào ghi chú dính.

 2. Từ danh sách ghi chú gõ nhẹ vào biểu tượng dấu cộng ( + ) để bắt đầu một ghi chú mới.

 3. Nhập hoặc viết ghi chú.

 4. Để lưu và đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ mũi tên trái hướng sang trái ở góc trên bên trái.

Định dạng ghi chú

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó.

 2. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 3. Ở dưới cùng trên ghi chú, hãy gõ nhẹ vào nút định dạng.

  Bạn có thể định dạng văn bản với đậm, gạch dưới, nghiêng, gạch dưới, tấn công thông qua hoặc thêm dấu đầu dòng.

  Lưu ý: Hiện tại bạn không thể thay đổi phông chữ hoặc kích cỡ văn bản ghi chú.

 4. Để lưu và đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ mũi tên trái hướng sang trái ở góc trên bên trái.

Thêm ảnh vào ghi chú

 1. Từ danh sách ghi chú, hãy gõ nhẹ vào một ghi chú để mở nó.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng camera, rồi thực hiện một trong các thao tác sau.

  • Chụp ảnh: nhấn nút camera để chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh, bạn có thể sửa đổi tiếp. Gõ nhẹ vào dấu kiểm ở phía dưới để thêm ảnh vào ghi chú.

  • Thêm ảnh từ bộ sưu tập ảnh của bạn: bên cạnh nút camera, hãy gõ nhẹ vào nút bộ sưu tập ảnh. Dẫn hướng đến ảnh, hãy gõ nhẹ vào ảnh để mở thêm để sửa đổi. Gõ nhẹ vào dấu kiểm ở phía dưới để thêm ảnh vào ghi chú.

 3. Để loại bỏ ảnh, hãy mở ghi chú. Nhấn và giữ ảnh cho đến khi menu lối tắt xuất hiện. Gõ nhẹ vào xóa ảnh.

 4. Để lưu và đóng ghi chú, hãy gõ nhẹ mũi tên trái hướng sang trái ở góc trên bên trái.

Xem thêm

Bắt đầu với Ghi chú dính

Xem các ghi chú dính ở mọi nơi

Chia sẻ ghi chú dính

Xóa ghi chú dính

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×