Tạo ghi chú

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú là kiểu điện tử, tương đương với ghi chú bằng giấy dính. Hãy dùng ghi chú để ghi lại câu hỏi, ý tưởng, lời nhắc và bất kỳ thứ gì bạn sẽ viết trên giấy. Bạn có thể để mở ghi chú trên màn hình trong khi làm việc. Điều này rất thuận tiện khi bạn dùng ghi chú để lưu thông tin mà bạn có thể cần sau này, chẳng hạn như hướng dẫn hay văn bản bạn muốn dùng lại trong các mục hoặc tài liệu khác.

Bạn có thể tạo ghi chú từ bất kỳ thư mục Outlook.

  1. Trong ghi chú, trên trang đầu tab, trong nhóm mới , hãy bấm Ghi chú mới.

    Lệnh Ghi chú Mới trên ribbon

Lối tắt bàn phím    Để tạo ghi chú, hãy nhấn CTRL+SHIFT+N.

  1. Nhập văn bản vào ghi chú. Ghi chú sẽ tự động lưu.

  2. Để đóng ghi chú, bấm biểu tượng ghi chú Ảnh nút ở góc trên bên trái của cửa sổ ghi chú, sau đó bấm đóng.

Bạn có thể để mở ghi chú trong khi làm việc và kéo nó đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình để dễ xem hơn.

Để đọc hoặc thay đổi ghi chú, trong thư mục ghi chú , hãy bấm đúp vào ghi chú để mở nó. Bạn có thể tùy chỉnh ghi chú để giúp dễ dàng để tìm và sắp xếp chúng.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×