Tạo ghi chú được nối kết trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với các Ghi chú được Nối kết, bạn có thể giữ cố định OneNote 2016 ở một bên của màn hình máy tính để bạn có thể xem các website và ứng dụng ở bên kia. Thật dễ dàng để ghi chú theo cách này, và bạn sẽ có thêm lợi thế từ việc để cho ghi chú của mình được tự động nối kết với bất kỳ thứ gì bạn đang nghiên cứu.

Bạn có thể thực hiện Ghi chú được Nối kết với Internet Explorer, Word 2016, PowerPoint 2016 và thậm chí cả những trang OneNote 2016 khác.

 1. Mở ứng dụng mà từ đó bạn muốn ghi chú:

  • Trong Internet Explorer:

   1. Hãy bảo đảm nhìn thấy thanh Lệnh. Nếu không thấy, hãy bấm chuột phải vào thanh tiêu đề, rồi chọn Thanh Lệnh.

   2. Trên thanh menu hiện ra, hãy chọn Ghi chú đã Nối kết của OneNote. Nếu bạn không thấy lệnh này, bấm ký hiệu nhỏ » ở phía ngoài cùng bên phải của thanh lệnh để hiển thị các lệnh ẩn.

  • Trong Word, PowerPoint hoặc OneNote:

   • Chọn Xem lại > Ghi chú đã Nối kết.

 2. Trong hộp thoại Chọn Vị trí, hãy chọn một vị trí cho trang ghi chú mới, rồi bấm OK.

  Nếu bạn chọn một phần, một trang mới sẽ được tạo ra trong đó. Nếu bạn chọn một trang hiện có, các ghi chú được nối kết của bạn sẽ được thêm vào trang đó.

 3. Trong cửa sổ OneNote bên phải, hãy di chuyển con trỏ đến nơi bạn muốn bắt đầu thực hiện ghi chú được nối kết.

Ghi chú theo cách bạn vẫn thường làm. Trong suốt phiên Ghi chú được Nối kết, OneNote sẽ lưu trữ một ảnh thu nhỏ của trang, phần trích văn bản và nối kết đến tài liệu hoặc trang web bạn đã dùng để nghiên cứu cho bạn trở lại nội dung nguồn.

Ghi chú: Bạn có thể ngừng thực hiện ghi chú được nối kết bất cứ lúc nào. Ở góc phía trên bên phải của cửa sổ OneNote đã neo, hãy bấm vào biểu tượng nối kết chuỗi, rồi chọn Ngừng thực hiện Ghi chú được Nối kết.

Khi bạn di chuyển con trỏ chuột lên các ghi chú riêng lẻ, bạn sẽ thấy chi tiết của tệp được nối kết. Bấm vào ảnh thu nhỏ để mở tệp được liên kết của ảnh.

Để xem danh sách tất cả các tài liệu được nối kết với trang hiện thời hoặc để loại bỏ bất kỳ nối kết nào bạn không muốn hoặc không cần nữa, hãy bấm vào biểu tượng dây xích ở góc trên cùng của trang.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×