Tạo danh sách trong SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo danh sách SharePoint bằng cách sử dụng mẫu danh sách, chẳng hạn như lịch và nhiệm vụ, bằng cách nhập bảng tính và bằng cách tạo danh sách tùy chỉnh. Danh sách có thể bao gồm nhiều loại dữ liệu, từ văn bản và ngày tháng, đến phép tính dựa trên các cột khác. Bạn có thể đặt cảnh báo để nhận được thông báo hoặc đăng ký một nguồn cấp RSS cho những điều mà thay đổi.

Để tạo hoặc xóa một danh sách, bạn phải có tối thiểu là quyền thiết kế cho site. Để xóa một danh sách SharePoint , hãy xem xóa danh sách trong SharePoint.

Cập Nhật 17 tháng 2, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Tạo danh sách trên một trang web SharePoint Online

 1. Bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt sau đó bấm nội dung Site.

 2. Bấm + mới, sau đó bấm danh sách.

  Đã bấm liên kết mới với Danh sách được tô sáng
 3. Nhập tên cho danh sách và hoặc bạn có thể nhập một mô tả.

  Hộp thoại danh sách mới để thêm tên và mô tả

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

  Nếu bạn muốn tạo kiểu khác của danh sách từ mẫu danh sách chẳng hạn như một danh sách nhiệm vụ, lịch hoặc đường thời gian, bấm ứng dụng chứ không phải là danh sách, sau đó chọn ứng dụng hoặc danh sách mẫu trong màn hình Nội dung Site .

 4. Bấm Tạo.

 5. Khi danh sách của bạn mở ra, bạn có thể bấm Chỉnh sửa nhanh để thêm nhất thường sử dụng cột cho nội dung của bạn, hoặc đi tới thiết đặt danh sách để thêm bất kỳ loại cột.

  Dạng xem danh sách với chế được tô sáng

  Để biết thêm thông tin về cách thêm cột, hãy xem tạo hoặc thêm một cột trong danh sách SharePoint Online hoặc thư viện .

Bạn có thể bấm vào thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt sau đó Thiết đặt danh sách để thay đổi thuộc tính, xóa bỏ danh sách, thêm quyền, quản lý cột, và một số trong các bản Cập Nhật. Hãy xem sửa danh sách để biết thêm thông tin.

Thiết đặt menu với thiết đặt danh sách được tô sáng

Tạo danh sách các loại danh sách mẫu

danh sách SharePoint Online có thể dùng cho một danh sách đơn giản hơn. Bạn có thể chọn từ danh sách mẫu chẳng hạn như nối kết, lịch, khảo sát, theo dõi vấn đề, thông báo và khác. Đây là cách để tạo các loại danh sách.

Ứng dụng để thêm màn hình
 1. Bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt sau đó bấm nội dung Site.

 2. Bấm + mới, sau đó bấm ứng dụng.

  Menu trang nội dung mới với ứng dụng được tô sáng
 3. Nếu bạn không nhìn thấy kiểu mẫu danh sách hoặc ứng dụng bạn muốn, hãy nhập nó vào hộp tìm kiếm và nhấnEnter. Bạn sẽ nhận được một danh sách tất cả danh sách mẫu khớp với.

  Ứng dụng để thêm màn hình

  Đây là một vài kiểu danh sách bạn có thể tìm kiếm

  • Lịch

  • Liên kết

  • Thông báo

  • Liên hệ

  • Nối kết Tăng cấp

  • Tác vụ

  • Theo dõi Vấn đề

  • Danh sách tùy chỉnh

  • Khảo sát

  Ví dụ này, chúng tôi sử dụng lịch và chọn ứng dụng lịch dựng sẵn cho SharePoint Online. Bạn có thể nhìn thấy lịch khác đã được cài sẵn trong công ty của bạn hoặc nhận cung cấp bên thứ ba.

 4. Nhập tên cho ứng dụng bạn đã chọn, chẳng hạn như sự kiện lịch, nhiệm vụ ngày hoặc công ty liên hệ.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

 5. SharePoint Online trả về bạn đến trang nội dung trang. Tìm ứng dụng mà bạn vừa tạo trong danh sách nội dung trang và mở nó. SharePoint Online sẽ tạo ra một phiên bản mặc định của ứng dụng, lịch, danh sách nhiệm vụ, hoặc bất cứ ứng dụng bạn đã tạo.

  Ví dụ về một ứng dụng danh sách lịch.

  Bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu bằng cách dùng + nhiệm vụ mới, sửa danh sách này, Thêm, hoặc bất cứ cách ứng dụng cụ thể cung cấp để thêm dữ liệu.

  Ghi chú: Một số ứng dụng dựa trên danh sách sẽ hiển thị chỉ trong chế độ SharePoint cổ điển.

Tùy thuộc vào kiểu ứng dụng bạn chọn, bạn có thể thay đổi thiết đặt của ứng dụng bằng cách dùng Thiết đặt danh sách hoặc tab danh sách và ruy-băng ở trên cùng của trang. Hãy xem sửa thiết đặt danh sách trong SharePoint Online để biết thêm thông tin về thiết đặt.

Tạo danh sách trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

 1. Bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt và sau đó bấm Thêm ứng dụng.

  Thêm ứng dụng (danh sách, thư viện)
 2. Hãy nhập loại mẫu danh sách bạn muốn (tùy chỉnh, nhiệm vụ, lịch, vv) vào hộp tìm kiếm và bấm Tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

  Tìm kiếm danh sách lịch với xây dựng trong lịch được tô sáng
 3. Bấm vào ứng dụng mẫu danh sách bạn muốn dùng.

  Ứng dụng để thêm màn hình
 4. Nhập tên (bắt buộc).

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

  Bạn cũng có thể bấm Tùy chọn nâng cao. Tùy chọn nâng cao cho phép bạn đặt một tùy chọn mô tả và thông tin bổ sung, tùy thuộc vào ứng dụng danh sách cụ thể.

  Điền vào các ứng dụng màn hình với trường
 5. Bấm OK.

Thêm một danh sách vào trang trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

 1. Trên trang mà bạn muốn thêm vào danh sách hoặc thư viện, bấm trang và sau đó bấm sửa. Nếu bạn không thấy tab trang , bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Sửa trang.

  Chỉnh sửa Trang

  Ghi chú: Nếu lệnh sửa bị tắt hoặc không xuất hiện, bạn có thể không có quyền chỉnh sửa trang.

 2. Bấm vào vị trí trên trang nơi bạn muốn hiển thị danh sách hoặc thư viện, và bấm chèn rồi bấm Phần ứng dụng.

 3. Chọn Phần ứng dụng cho danh sách hoặc thư viện và sau đó bấm Thêm. Bạn sẽ thấy bất kỳ danh sách bạn đã tạo trong Thêm ứng dụng.

 4. Khi bạn hoàn tất sửa trang, bấm vào tab trang và bấm lưu. Trong một số trường hợp, bạn có tùy chọn lưu dưới dạng bản thảo hoặc lưu và phát hành.

Quan trọng: Một số trang không thể sửa được, chẳng hạn như trang nội dung trang.

Dưới đây là ví dụ về danh sách đã được thêm vào trang bằng cách dùng các bước trước đó.

Danh sách trên trang

Thu nhỏ hoặc khôi phục danh sách hoặc thư viện trên một trang SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

 1. Trên trang nơi bạn muốn thu nhỏ hoặc khôi phục danh sách hoặc thư viện, bấm trang và sau đó bấm sửa.

  Chỉnh sửa Trang

 2. Trỏ vào danh sách hoặc thư viện, hãy bấm mũi tên xuống, bấm Thu nhỏ hoặc Khôi phục tùy thuộc vào vị trí hiện tại của danh sách hoặc thư viện rồi bấm OK.

  Bấm Thiết đặt mũi tên xuống, rồi bấm thu nhỏ
 3. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa trang, hãy bấm Lưu. Trong một số trường hợp, bạn chọn Lưu Bản Thảo hoặc Lưu và Phát hành.

Tạo danh sách trong SharePoint Server 2010

Bạn có thể tạo một danh sách mà bạn có thể sử dụng sau này trong trang của bạn. SharePoint Server 2010 bao gồm nhiều loại mẫu danh sách, chẳng hạn như lịch, khảo sát và tác vụ.

 1. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo Nút Tạo .

  Ghi chú: Một trang web SharePoint có thể sửa đổi đáng kể. Nếu bạn không thể xác định một tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Bấm vào một trong các thể loại, chẳng hạn như liên lạc hoặc theo dõi và chọn từ đó.

  Bấm một thể loại và chọn danh sách ứng dụng bạn muốn

  Bạn cũng có thể nhập loại mẫu danh sách mà bạn muốn tạo trong hộp Tìm kiếm cài đặt mục , chẳng hạn như liên hệ hoặc lịch và bấm Tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

 3. Nhập Tên cho danh sách. Phần Tên là bắt buộc.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

 4. Hoặc bạn có thể, bạn có thể bấm Tùy chọn nâng cao, và nhập mô tả cho danh sách và đặt tùy chọn khác. .

  Mô tả xuất hiện bên dưới tên trong hầu hết các dạng xem. Một số loại danh sách khác có thể nhận nội dung bằng email. Nếu bạn dự định bật danh sách để nhận nội dung bằng email, bạn có thể thêm địa chỉ email của danh sách để mô tả của nó để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ email. Bạn có thể thay đổi mô tả cho danh sách.

 5. Để thêm nối kết tới Pa-nen khởi động nhanh, hãy xác nhận rằng được chọn trong phần dẫn hướng .

 6. Nếu có một phần của email , người quản trị của bạn đã bật các danh sách trên trang web của bạn để nhận nội dung bằng email. Để cho phép mọi người để thêm nội dung vào danh sách này bằng cách gửi email, hãy bấm dưới cho phép danh sách này để nhận email. Sau đó trong hộp địa chỉ Email , hãy nhập một phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người dùng cho danh sách. Tùy chọn này không sẵn dùng cho tất cả các loại danh sách.

 7. Điền vào bất kỳ tùy chọn, chẳng hạn như xác định xem lịch hoạt động như một lịch nhóm trong ứng dụng lịch .

 8. Bấm Tạo.

Tạo danh sách trên một trang trong SharePoint Server 2010

Với SharePoint Server 2010 , bạn có thể tạo danh sách từ các trang mà bạn đang soạn thảo. Điều này giúp bạn thêm một cách hiệu quả và hiệu quả tạo các trang và danh sách mà bạn cần.

 1. Từ một trang, bấm tab sửa , sau đó bấm lệnh sửa .

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Ghi chú: Nếu lệnh sửa bị tắt, bạn có thể không có quyền sửa trang, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Bấm vào trang nơi bạn muốn thêm một danh sách mới, bấm tab chèn , sau đó bấm Danh sách mới.

  Chèn danh sách mới trên trang

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab sửa hoặc danh sách mới bị vô hiệu hóa, bạn có thể không có quyền cần thiết để tạo danh sách; liên hệ với người quản trị của bạn.

 3. Trong hộp thoại Tạo danh sách , nhập Danh sách lát xếp, hãy chọn kiểu danh sách mà bạn muốn tạo và sau đó bấm OK.

  Nhập tên và chọn một mẫu để xem danh sách

Tạo danh sách tùy chỉnh trong SharePoint Server 2010

Tạo danh sách tùy chỉnh tương tự như tạo danh sách từ mẫu, ngoại trừ rằng danh sách tùy chỉnh được tạo bằng chỉ ba cột: tiêu đề, TạoSửa đổi bởi. Sau khi bạn tạo một danh sách tùy chỉnh, bạn có thể thêm cột và thực hiện thay đổi khác vào danh sách để đáp ứng nhu cầu của bạn.

 1. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo Nút Tạo .

  Ghi chú: Một trang web SharePoint có thể sửa đổi đáng kể. Nếu bạn không thể xác định một tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Bên dưới Danh sách tùy chỉnh, bấm Danh sách tùy chỉnh hoặc Danh sách tùy chỉnh trong dạng xem biểu dữ liệu.

  Ghi chú: 

  • Sử dụng danh sách tùy chỉnh khi bạn chủ yếu muốn sử dụng biểu mẫu để nhập và xem dữ liệu trong danh sách.

  • Sử dụng danh sách tùy chỉnh trong dạng xem biểu dữ liệu khi bạn chủ yếu muốn sử dụng lưới, tương tự như bảng tính, để nhập và xem dữ liệu trong danh sách. Đây là hữu ích khi bạn có một vài mục Cập Nhật cùng một lúc.

  • Bạn có thể thay đổi cách bạn nhập và hiển thị dữ liệu trong một danh sách sau khi tạo một danh sách.

 3. Nhập Tên cho danh sách. Phần Tên là bắt buộc.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

 4. Nhập Mô tả cho danh sách. Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện bên dưới tên trong hầu hết các dạng xem. Một số loại danh sách khác có thể nhận nội dung bằng email. Nếu bạn dự định bật danh sách để nhận nội dung bằng email, bạn có thể thêm địa chỉ email của danh sách để mô tả của nó để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ email. Bạn có thể thay đổi mô tả cho danh sách.

 5. Để thêm một nối kết vào Khởi động Nhanh, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng được chọn trong phần Dẫn hướng.

 6. Nếu có một phần của email , người quản trị của bạn đã bật các danh sách trên trang web của bạn để nhận nội dung bằng email. Để cho phép mọi người để thêm nội dung vào danh sách này bằng cách gửi email, hãy bấm dưới cho phép danh sách này để nhận email. Sau đó trong hộp địa chỉ Email , hãy nhập một phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người dùng cho danh sách. Tùy chọn này không sẵn dùng cho tất cả các loại danh sách.

 7. Bấm Tạo.

Thêm một danh sách vào trang trong SharePoint Server 2010

 1. Trên trang mà bạn muốn thêm vào danh sách hoặc thư viện, bấm trang và sau đó bấm sửa. Nếu bạn không thấy tab trang , bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Sửa trang.

  Chỉnh sửa Trang

  Ghi chú: Nếu lệnh Chỉnh sửa bị tắt hoặc không xuất hiện, có thể bạn không có quyền chỉnh sửa trang.

 2. Bấm vào vị trí trên trang nơi bạn muốn hiển thị danh sách hoặc thư viện, và bấm chèn rồi bấm Phần ứng dụng.

 3. Chọn Phần ứng dụng cho danh sách hoặc thư viện và sau đó bấm Thêm.

 4. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa trang, hãy bấm Lưu. Trong một số trường hợp, bạn chọn Lưu Bản Thảo hoặc Lưu và Phát hành.

Dưới đây là ví dụ về danh sách đã được thêm vào trang bằng cách dùng các bước trước đó.

Danh sách trên trang

Tạo danh sách từ mẫu danh sách trong SharePoint Server 2007

SharePoint Server 2007 bao gồm một số loại danh sách mẫu, từ lịch tới một danh sách liên hệ khác. Mặc dù một số thiết đặt khác nhau giữa các danh sách, bạn có thể sử dụng cùng một quy trình cơ bản để tạo bất kỳ kiểu danh sách.

Ghi chú: Để tạo danh sách, bạn phải có quyền thay đổi trang mà bạn muốn tạo danh sách.

 1. Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

  Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Ảnh nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 2. Bên dưới thông tin liên lạc hoặc theo dõi, hãy bấm vào kiểu danh sách mà bạn muốn, chẳng hạn như liên hệ hoặc lịch.

  Các loại danh sách

  Loại danh sách mà bạn dùng phụ thuộc vào loại thông tin mà bạn đang chia sẻ:

  • Thông báo    Sử dụng danh sách thông báo để chia sẻ biết các thông tin và trạng thái và cung cấp lời nhắc. Hỗ trợ thông báo nâng cao định dạng với hình ảnh, siêu kết nối, và định dạng văn bản.

  • Liên hệ    Sử dụng danh sách liên hệ để lưu thông tin về người hoặc nhóm mà bạn làm việc với. Nếu bạn đang sử dụng một chương trình quản lý email hoặc liên hệ tương thích với SharePoint, bạn có thể xem và cập nhật liên hệ của bạn từ trang web của bạn SharePoint trong chương trình khác. Ví dụ, bạn có thể cập nhật danh sách các nhà cung cấp tất cả tổ chức của bạn từ Office. Một danh sách liên hệ không thực sự quản lý các thành viên của site của bạn, nhưng nó có thể dùng để lưu trữ và chia sẻ liên hệ cho tổ chức của bạn, chẳng hạn như một danh sách nhà cung cấp bên ngoài.

  • Bảng thảo luận    Sử dụng bảng thảo luận để cung cấp một vị trí trung tâm để ghi lại và lưu trữ thảo luận nhóm có tương tự như định dạng tin tức. Nếu người quản trị của bạn đã bật chức năng danh sách trên trang web của bạn để nhận email, bảng thảo luận có thể lưu trữ email thảo luận từ chương trình email phổ biến nhất. Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng thảo luận cho phiên bản sản phẩm mới của tổ chức của bạn. Nếu bạn đang dùng chương trình email tương thích với SharePoint, bạn có thể xem và cập nhật bảng thảo luận của bạn trong khi làm việc trong chương trình khác.

  • Nối kết    Dùng một danh sách nối kết dưới dạng một vị trí trung tâm cho nối kết đến web, mạng nội bộ của công ty của bạn, và các nguồn tài nguyên. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách các nối kết đến các trang web của khách hàng của bạn.

  • Lịch    Sử dụng lịch cho tất cả các sự kiện nhóm của bạn hoặc cho trường hợp cụ thể, chẳng hạn như ngày lễ công ty. Lịch cung cấp các dạng xem hình ảnh, tương tự như lịch bàn hoặc tường, sự kiện nhóm của bạn, bao gồm cuộc họp, sự kiện xã hội và sự kiện cả ngày. Bạn cũng có thể theo dõi các mốc thời gian nhóm, chẳng hạn như hạn chót hoặc ngày phát hành sản phẩm, mà không liên quan đến một khoảng thời gian cụ thể. Nếu bạn đang sử dụng một chương trình email hay lịch tương thích với SharePoint, bạn có thể xem và cập nhật lịch của bạn từ trang SharePoint của bạn trong khi làm việc trong chương trình khác. Ví dụ, bạn có thể so sánh và cập nhật lịch của bạn trên site SharePoint với các ngày từ lịch Office Outlook của bạn, bằng cách xem cả hai lịch song song hoặc xếp chồng với nhau trong Office Outlook.

  • Nhiệm vụ    Sử dụng danh sách nhiệm vụ để theo dõi thông tin về dự án và các sự kiện khác của việc cần làm cho nhóm của bạn. Bạn có thể gán nhiệm vụ cho mọi người, cũng như theo dõi trạng thái và tỷ lệ phần trăm hoàn thành như nhiệm vụ di chuyển tiến tới hoàn thành. Nếu bạn đang sử dụng một chương trình quản lý email hoặc nhiệm vụ tương thích với SharePoint, bạn có thể xem và Cập Nhật nhiệm vụ của bạn từ trang SharePoint của bạn trong chương trình của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách nhiệm vụ cho quy trình ngân sách của tổ chức của bạn và sau đó xem và cập nhật nó trong Office Outlook cùng với các tác vụ của bạn.

  • Nhiệm vụ dự án    Để lưu trữ thông tin tương đương với danh sách nhiệm vụ, nhưng cũng cung cấp một trực quan hoặc dạng xem Gantt với thanh tiến độ, hãy dùng danh sách nhiệm vụ dự án. Bạn có thể theo dõi trạng thái và tỷ lệ phần trăm hoàn thành như nhiệm vụ di chuyển tiến tới hoàn thành. Nếu bạn đang sử dụng một chương trình quản lý email hoặc nhiệm vụ tương thích với SharePoint, bạn có thể xem và Cập Nhật nhiệm vụ dự án của bạn từ trang SharePoint của bạn trong chương trình của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách nhiệm vụ trên site SharePoint của bạn để xác định và gán công việc để tạo một sổ tay đào tạo. Sau đó bạn có thể theo dõi tiến độ của tổ chức của bạn từ Office Outlook.

  • Theo dõi vấn đề    Dùng danh sách theo dõi vấn đề để lưu thông tin về các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như vấn đề hỗ trợ, và theo dõi tiến độ của họ. Bạn có thể gán các vấn đề, phân loại chúng và vấn đề liên quan với nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách theo dõi vấn đề để quản lý các vấn đề về dịch vụ khách hàng và giải pháp. Bạn có thể cũng nhận xét vấn đề về mỗi lần bạn sửa, tạo một lịch sử của chú thích mà không thay đổi mô tả ban đầu của vấn đề này. Ví dụ, người đại diện dịch vụ khách hàng có thể ghi lại từng bước thực hiện để giải quyết vấn đề và kết quả.

  • Khảo sát    Để thu thập và biên soạn phản hồi, chẳng hạn như bản khảo sát sự hài lòng của nhân viên hoặc bài kiểm tra, hãy dùng một bản khảo sát. Bạn có thể thiết kế các câu hỏi và câu trả lời của bạn trong một vài cách khác nhau và xem tổng quan về phản hồi của bạn. Nếu bạn có một bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu chương trình cài đặt tương thích với SharePoint chẳng hạn như Office Excel, bạn có thể xuất kết quả của bạn để thêm phân tích chúng.

  • Tùy chỉnh    Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ danh sách, bạn có thể bắt đầu với một danh sách tùy chỉnh và sau đó tùy chỉnh chỉ các thiết đặt mà bạn xác định. Bạn cũng có thể tạo một danh sách dựa trên một bảng tính, nếu bạn có chương trình bảng tính tương thích với SharePoint. Ví dụ, bạn có thể nhập một danh sách từ Office Excel mà bạn đã tạo để lưu trữ và quản lý hợp đồng với nhà cung cấp.

 3. Danh sách tất cả yêu cầu tên. Trong hộp tên , nhập tên cho danh sách.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

 4. Trong hộp Mô tả, hãy nhập mô tả mục đích của danh sách. Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, bên dưới tên của danh sách. Một số loại danh sách có thể nhận nội dung bằng email. Nếu bạn dự định bật danh sách để nhận nội dung bằng email, bạn có thể thêm địa chỉ email của danh sách để mô tả của nó, để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ email.

 5. Để thêm một nối kết này danh sách trên khởi động nhanh, bấm trong phần dẫn hướng .

  Nếu một phần Đến email xuất hiện, người quản trị của bạn đã bật các danh sách trên trang web của bạn để nhận nội dung bằng email. Để cho phép mọi người để thêm nội dung vào danh sách bằng cách gửi email, hãy bấm dưới cho phép danh sách này để nhận email. Sau đó trong hộp địa chỉ Email , hãy nhập một phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người dùng cho danh sách.

  Tùy chọn này có thể không sẵn dùng cho một số loại danh sách.

 6. Nếu một phần của Email thông báo xuất hiện, người quản trị của bạn đã bật các danh sách trên trang web của bạn để gửi email thông báo khi danh sách mục được gán. Để cho phép danh sách để gửi email tới những người khi một mục được gán cho họ, hãy bấm dưới gửi email khi quyền sở hữu được gán?.

  Tùy chọn này có thể không sẵn dùng cho một số loại danh sách.

 7. Bấm Tạo.

Ghi chú: Theo mặc định, bạn có thể thêm nội dung bằng cách gửi email tới bảng thảo luận, thông báo, và lịch liệt kê, nếu thư đến email được bật trên site của bạn. Nhiệm vụ, nhiệm vụ dự án và danh sách theo dõi vấn đề có thể gửi email đến người khi mục được gán cho người đó, nếu thư đi được bật cho site. Danh sách khác có thể được bật bởi người quản trị của bạn với một giải pháp tùy chỉnh chẳng hạn như một trình xử lý email.

Tạo danh sách tùy chỉnh trong SharePoint Server 2007

Tạo danh sách tùy chỉnh là tương tự như cách tạo một danh sách mặc định, ngoại trừ rằng danh sách tùy chỉnh đi kèm với chỉ một số cột, chẳng hạn như tiêu đề. Sau khi bạn tạo một danh sách tùy chỉnh, bạn có thể thêm cột để phù hợp với mục đích của danh sách của bạn.

Ghi chú: Để tạo danh sách, bạn phải có quyền thay đổi trang mà bạn muốn tạo danh sách.

 1. Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

  Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Ảnh nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 2. Bên dưới Danh sách tùy chỉnh, bấm Danh sách tùy chỉnh.

  Trong hộp thoại tạo, chọn một kiểu danh sách tùy chỉnh

  Trong hộp tên , nhập tên cho danh sách. Tên danh sách được yêu cầu.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong trang dẫn hướng để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách, nhưng địa chỉ web sẽ giữ nguyên.

 3. Trong hộp Mô tả, hãy nhập mô tả mục đích của danh sách. Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách, bên dưới tên của danh sách.

 4. Để thêm một nối kết này danh sách trên khởi động nhanh, bấm trong phần dẫn hướng .

 5. Bấm Tạo.

Đầu trang

Để tìm hiểu bạn đang dùng phiên bản nào của SharePoint , hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?.

Tạo danh sách bằng cách nhập bảng tính

Bạn có thể tiết kiệm thời gian tạo một danh sách bằng cách nhập một bảng tính có các cột và dữ liệu mà bạn muốn cho danh sách. Nhập bảng tính cũng là một cách để tạo một danh sách mà không cần cột tiêu đề mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một danh sách dựa trên một bảng tính.

Đầu trang

Lưu một mẫu danh sách tùy chỉnh

Nếu bạn đã tạo một định dạng danh sách mà bạn muốn dùng lại, sau đó bạn có thể lưu nó dưới dạng mẫu danh sách. Mẫu danh sách có thể được tải lên lựa chọn ứng dụng trong SharePoint mà bạn có thể tạo danh sách mới. Để biết thêm thông tin về lưu danh sách mẫu, hãy xem quản lý danh sách mẫu.

Bạn muốn thực hiện cùng với thư viện?

Để tạo một thư viện, hãy xem tạo một thư viện tài liệu trong SharePoint

Để xóa bỏ một thư viện, hãy xem xóa bỏ thư viện tài liệu trong SharePoint

Bước tiếp theo với danh sách

Cột Bạn có thể cấu hình loại dữ liệu có chứa một danh sách bằng cách thêm và xóa cột. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một cột trong danh sách SharePoint hoặc thư viện.

Dạng xem Bạn có thể cấu hình cách hiển thị dữ liệu trong một danh sách bằng cách tạo dạng xem.

Quyền Bạn có thể cấu hình người có thể truy nhập danh sách và họ có thể làm gì với dữ liệu danh sách bằng cách cấu hình quyền.

Thùng rác Bạn có thể khôi phục một danh sách đã xóa từ thùng rác.

Đầu trang

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của bạn SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt bạn đang dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×