Tạo danh sách trong SharePoint

Tạo danh sách SharePoint để theo dõi thông tin, bao gồm tiêu đề, mô tả, mọi người và ngày tháng.

Danh sách được chia sẻ với các thành viên khác và khách truy cập của một trang. Khách truy cập có thể xem danh sách và mục danh sách và họ không thể tạo hoặc sửa danh sách hoặc mục danh sách.

Mẹo: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

Tạo danh sách trên trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019

 1. Bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt rồi bấm nội dung site.

 2. Bấm + mới, rồi bấm vào danh sách.

  Đã bấm liên kết mới với Danh sách được tô sáng
 3. Nhập tên cho danh sách và tùy chọn, nhập mô tả.

  Tên xuất hiện ở đầu danh sách và có thể hiển thị trong dẫn hướng site để giúp người khác tìm thấy nó.

 4. Bấm Tạo.

 5. Khi danh sách của bạn mở ra, bạn có thể bấm + hoặc + Thêm cột để thêm phòng để biết thêm thông tin vào danh sách.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm cột, hãy xem tạo cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint .

Bạn có thể bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt và sau đó cài đặt danh sách để thay đổi thuộc tính, xóa danh sách, thêm quyền, quản lý cột và một số bản Cập Nhật khác. Xem mục chỉnh sửa danh sách để biết thêm thông tin.

Menu thiết đặt với cài đặt danh sách được tô sáng

Các danh sáchSharePoint Online và SharePoint Server 2019 có thể được sử dụng cho nhiều hơn một danh sách đơn giản. Bạn có thể chọn từ các mẫu danh sách chẳng hạn như nối kết, lịch, khảo sát, theo dõi vấn đề, thông báo và khác. Sau đây là cách tạo các loại danh sách khác.

Ứng dụng để thêm màn hình
 1. Bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt rồi bấm nội dung site.

 2. Bấm + mới, rồi bấm vào ứng dụng.

  Menu mới trong site với ứng dụng được tô sáng
 3. Nếu bạn không thấy loại mẫu hoặc ứng dụng danh sách bạn muốn, hãy nhập vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter. Bạn sẽ nhận được danh sách tất cả các mẫu danh sách khớp.

  Ứng dụng để thêm màn hình

  Dưới đây là một số loại danh sách bạn có thể tìm kiếm

  • Lịch

  • Liên kết

  • Thông báo

  • Liên hệ

  • Nối kết được tăng cấp

  • Tác vụ

  • Theo dõi Vấn đề

  • Danh sách tùy chỉnh

  • Khảo sát

  Đối với ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng lịch và chọn ứng dụng lịch tích hợp sẵn cho SharePoint. Bạn có thể thấy các lịch khác đã được xây dựng trong công ty của bạn hoặc được bên thứ ba cung cấp.

 4. Nhập tên cho ứng dụng mà bạn đã chọn, chẳng hạn như lịch sự kiện, nhiệm vụ tháng bảy hoặc liên hệ công ty.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong dẫn hướng site để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của danh sách nhưng địa chỉ web sẽ vẫn giữ nguyên.

 5. SharePoint trả về cho bạn đến trang nội dung trang . Tìm ứng dụng mà bạn vừa tạo trong danh sách nội dung site và mở nó. SharePoint tạo một phiên bản mặc định của ứng dụng, lịch, danh sách nhiệm vụ hoặc bất kỳ ứng dụng nào bạn đã tạo.

  Ví dụ về ứng dụng danh sách lịch.

  Bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu bằng + nhiệm vụ mới, sửa danh sách này, Thêmhoặc bất kỳ cách nào ứng dụng cụ thể cung cấp để thêm dữ liệu.

  Lưu ý: Một số ứng dụng dựa trên danh sách sẽ chỉ hiển thị trong chế độ SharePoint cổ điển.

Tùy thuộc vào loại ứng dụng bạn chọn, bạn có thể thay đổi thiết đặt của ứng dụng bằng cách dùng thiết đặt danh sách hoặc tab danh sách và ruy-băng ở đầu trang. Xem mục chỉnh sửa thiết đặt danh sách trong SharePoint Online để biết thêm thông tin về cài đặt.

Tạo danh sách trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

 1. Bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt rồi bấm Thêm một ứng dụng.

  Thêm ứng dụng (danh sách, thư viện)
 2. Nhập loại danh sách mẫu bạn muốn (tùy chỉnh, nhiệm vụ, lịch, v.v.) vào hộp tìm kiếm, rồi bấm tìm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

  Tìm kiếm danh sách lịch với lịch dựng trong được tô sáng
 3. Bấm vào ứng dụng mẫu danh sách mà bạn muốn sử dụng.

  Ứng dụng để thêm màn hình
 4. Nhập tên (bắt buộc).

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong dẫn hướng site để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của danh sách nhưng địa chỉ web sẽ vẫn giữ nguyên.

  Bạn cũng có thể bấm vào tùy chọn nâng cao. Tùy chọn nâng cao cho phép bạn đặt mô tả tùy chọn và thông tin bổ sung, tùy thuộc vào ứng dụng danh sách cụ thể.

  Màn hình ứng dụng mới với các trường điền
 5. Bấm vào OK.

Thêm danh sách vào trang trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

 1. Trên trang mà bạn muốn thêm danh sách hoặc thư viện, hãy bấm trang , rồi bấm sửa. Nếu bạn không thấy tab trang , hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm sửa trang.

  Chỉnh sửa Trang

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt hoặc không xuất hiện, bạn có thể không có quyền sửa trang đó.

 2. Bấm vào vị trí trên trang nơi bạn muốn hiển thị danh sách hoặc thư viện, rồi bấm chèn rồi bấm phần ứng dụng.

 3. Chọn phần ứng dụng cho danh sách hoặc thư viện, rồi bấm Thêm. Bạn sẽ thấy bất kỳ danh sách nào mà bạn đã tạo trong Thêm ứng dụng.

 4. Khi bạn đã sửa xong trang, hãy bấm vào tab trang , rồi bấm lưu. Trong một số trường hợp, bạn có tùy chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc lưu vàphát hành.

Quan trọng: Một số trang không thể sửa được, chẳng hạn như trang nội dung site.

Dưới đây là ví dụ về danh sách đã được thêm vào một trang bằng cách sử dụng các bước trước đó.

Danh sách trên trang

Thu nhỏ hoặc khôi phục danh sách hoặc thư viện trên trang SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

 1. Trên trang bạn muốn thu nhỏ hoặc khôi phục danh sách hoặc thư viện, hãy bấm trang , rồi bấm sửa.

  Chỉnh sửa Trang

 2. Trỏ tới danh sách hoặc thư viện, bấm vào mũi tên xuống , bấm thu nhỏ hoặc khôi phục tùy thuộc vào vị trí hiện tại của danh sách hoặc thư viện rồi bấm OK.

  Bấm vào mũi tên xuống cài đặt, sau đó bấm thu nhỏ cực tiểu
 3. Khi bạn đã sửa xong trang, hãy bấm lưu. Trong một số trường hợp, bạn có tùy chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc lưu vàphát hành.

Tạo danh sách trong SharePoint Server 2010

Bạn có thể tạo một danh sách mà bạn có thể sử dụng sau này trong các trang của mình. SharePoint Server 2010 bao gồm nhiều mẫu danh sách, chẳng hạn như lịch, khảo sát và tác vụ.

 1. Bấm vào Menu Hành động Site hành động trang , bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tạo Nút Tạo .

  Lưu ý: Một site SharePoint có thể được sửa đổi đáng kể. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Bấm vào một trong các thể loại, chẳng hạn như liên lạc hoặc theo dõi , rồi chọn từ đó.

  Bấm vào một thể loại và chọn ứng dụng danh sách mà bạn muốn

  Bạn cũng có thể nhập loại mẫu danh sách mà bạn muốn tạo trong hộp Tìm kiếm các mục đã cài đặt , chẳng hạn như liên hệ hoặc lịch , rồi bấm Tìm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

 3. Nhập Tên cho danh sách. Phần Tên là bắt buộc.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong dẫn hướng site để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của danh sách nhưng địa chỉ web sẽ vẫn giữ nguyên.

 4. Bạn có thể bấm vào tùy chọn nâng cao, rồi nhập mô tả cho danh sách và đặt các tùy chọn khác. .

  Mô tả xuất hiện bên dưới tên trong hầu hết các dạng xem. Một số loại danh sách có thể nhận được nội dung qua email. Nếu bạn định cho phép danh sách nhận nội dung qua email, bạn có thể thêm địa chỉ email của danh sách vào mô tả của nó để mọi người có thể dễ dàng tìm địa chỉ email. Bạn có thể thay đổi mô tả cho danh sách.

 5. Để thêm một nối kết vào Pa-nen khởi động nhanh, hãy xác minh rằng được chọn trong phần dẫn hướng .

 6. Nếu có một phần email , người quản trị của bạn đã kích hoạt các danh sách trên site của bạn để nhận nội dung qua email. Để cho phép mọi người thêm nội dung vào danh sách này bằng cách gửi email, hãy bấm bên dưới bật danh sách này để nhận email. Sau đó, trong hộp địa chỉ email , hãy nhập phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người sử dụng cho danh sách. Tùy chọn này không sẵn dùng cho tất cả các loại danh sách.

 7. Điền vào bất kỳ tùy chọn nào khác, chẳng hạn như xác định liệu một lịch hoạt động như một lịch nhóm trong ứng dụng lịch .

 8. Bấm Tạo.

Tạo danh sách trên trang trong SharePoint Server 2010

Với SharePoint Server 2010 bạn có thể tạo danh sách từ các trang mà bạn đang chỉnh sửa. Điều này giúp bạn hiệu quả hơn và hiệu quả tạo các trang và các danh sách bạn cần.

 1. Từ một trang, hãy bấm vào tab sửa , rồi bấm vào lệnh sửa .

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa đã bị vô hiệu hóa, bạn có thể không có quyền sửa trang đó, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Bấm vào trang bạn muốn thêm danh sách mới, bấm vào tab chèn , rồi bấm vào danh sách mới.

  Chèn danh sách mới trên trang

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tab sửa hoặc danh sách mới bị tắt, bạn có thể không có các quyền cần thiết để tạo danh sách; liên hệ với người quản trị của bạn.

 3. Trong hộp thoại tạo danh sách , nhập lát xếp danh sách, chọn kiểu danh sách bạn muốn tạo, rồi bấm OK.

  Nhập tên và chọn mẫu cho một danh sách

Tạo danh sách tùy chỉnh trong SharePoint Server 2010

Tạo danh sách tùy chỉnh tương tự như tạo danh sách từ mẫu, ngoại trừ danh sách tùy chỉnh được tạo chỉ với ba cột: tiêu đề, được tạo bởisửa đổi theođó. Sau khi bạn tạo một danh sách tùy chỉnh, bạn có thể thêm các cột và thực hiện các thay đổi khác vào danh sách để đáp ứng nhu cầu của bạn.

 1. Bấm vào Menu Hành động Site hành động trang , bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tạo Nút Tạo .

  Lưu ý: Một site SharePoint có thể được sửa đổi đáng kể. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Bên dưới danh sách tùy chỉnh, hãy bấm danh sách tùy chỉnh hoặc danh sách tùy chỉnh trong dạng xem biểu dữliệu.

  Lưu ý: 

  • Sử dụng danh sách tùy chỉnh khi bạn muốn sử dụng biểu mẫu để nhập và xem dữ liệu trong danh sách.

  • Sử dụng danh sách tùy chỉnh trong dạng xem biểu dữ liệu khi bạn muốn sử dụng lưới, tương tự như một bảng tính, để nhập và xem dữ liệu trong danh sách. Điều này hữu ích khi bạn có một số mục cần Cập Nhật cùng một lúc.

  • Bạn có thể thay đổi cách bạn nhập và hiển thị dữ liệu trong danh sách sau khi tạo danh sách.

 3. Nhập Tên cho danh sách. Phần Tên là bắt buộc.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong dẫn hướng site để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của danh sách nhưng địa chỉ web sẽ vẫn giữ nguyên.

 4. Nhập Mô tả cho danh sách. Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện bên dưới tên trong hầu hết các dạng xem. Một số loại danh sách có thể nhận được nội dung qua email. Nếu bạn định cho phép danh sách nhận nội dung qua email, bạn có thể thêm địa chỉ email của danh sách vào mô tả của nó để mọi người có thể dễ dàng tìm địa chỉ email. Bạn có thể thay đổi mô tả cho danh sách.

 5. Để thêm một nối kết vào Khởi động Nhanh, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng được chọn trong phần Dẫn hướng.

 6. Nếu có một phần email , người quản trị của bạn đã kích hoạt các danh sách trên site của bạn để nhận nội dung qua email. Để cho phép mọi người thêm nội dung vào danh sách này bằng cách gửi email, hãy bấm bên dưới bật danh sách này để nhận email. Sau đó, trong hộp địa chỉ email , hãy nhập phần đầu tiên của địa chỉ mà bạn muốn mọi người sử dụng cho danh sách. Tùy chọn này không sẵn dùng cho tất cả các loại danh sách.

 7. Bấm Tạo.

Thêm danh sách vào trang trong SharePoint Server 2010

 1. Trên trang mà bạn muốn thêm danh sách hoặc thư viện, hãy bấm trang , rồi bấm sửa. Nếu bạn không thấy tab trang , hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm sửa trang.

  Chỉnh sửa Trang

  Lưu ý: Nếu lệnh sửa bị tắt hoặc không xuất hiện, có thể bạn không có quyền sửa trang đó.

 2. Bấm vào vị trí trên trang nơi bạn muốn hiển thị danh sách hoặc thư viện, rồi bấm chèn rồi bấm phần ứng dụng.

 3. Chọn phần ứng dụng cho danh sách hoặc thư viện, rồi bấm Thêm.

 4. Khi bạn đã sửa xong trang, hãy bấm lưu. Trong một số trường hợp, bạn có tùy chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc lưu vàphát hành.

Dưới đây là ví dụ về danh sách đã được thêm vào một trang bằng cách sử dụng các bước trước đó.

Danh sách trên trang

Để tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản nào của SharePoint nào, hãy xem mục tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?.

Bạn muốn thực hiện cùng với các thư viện?

Để tạo thư viện, hãy xem tạo thư viện tài liệu trong SharePoint

Các bước tiếp theo có danh sách

Cột Cấu hình loại thông tin nào có chứa danh sách bằng cách thêm và xóa cột. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint.

Dạng xem Thay đổi danh sách hiển thị như thế nào bằng cách tạo dạng xem. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, thay đổi hoặc xóa bỏ dạng xem của danh sách hoặc thư viện.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×