Tạo dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo các dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu để hiển thị mục theo cách có ý nghĩa cho bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn các cột bạn muốn hiển thị và sắp xếp chúng theo thứ tự bạn muốn. Bạn cũng có thể sắp xếp, lọc hoặc nhóm mục tạo dạng xem phù hợp với nhu cầu của bạn. Khi bạn thực hiện xong, chỉ cần đặt tên cho dạng xem và lưu nó. Nối kết đến dạng xem tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong menu dạng xem ở góc trên bên phải của trang thư viện tài liệu mà bạn đã tạo dạng xem.

Cách để tạo dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Sử dụng một hoặc nhiều các bên dưới các phương pháp để tạo dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu. Khi hoàn tất, bạn có thể đặt tên cho dạng xem và lưu nó. Nối kết đến dạng xem đã lưu sẽ xuất hiện trên menu dạng xem của thư viện nơi bạn đã tạo dạng xem tùy chỉnh.

 1. Đi tới thư viện tài liệu mà bạn muốn tạo dạng xem tùy chỉnh.

 2. Trên trang thư viện tài liệu, ở phía trên cùng của thư viện tài liệu, bấm Thư viện tài liệu thêm một nút cột nếu trong dạng xem danh sách hoặc bấm Nút sắp xếp các thư viện tài liệu sau đó bấm Thư viện tài liệu thêm một nút cột nếu trong ô xếp dạng xem.

 3. Để tạo và thêm kiểu cột mới để bao gồm trong dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy chọn kiểu cột bạn muốn thêm, đặt tên cho nó và bấm tạo. Nếu bạn có thư viện chủ sở hữu hoặc quản trị quyền cho thư viện nơi bạn muốn tạo và thêm một kiểu cột mới, hãy bấm Thêm … để đi đến trang thiết đặt thư viện nơi bạn có thể tạo và thêm các kiểu cột. Để biết thêm thông tin về cách tạo và thêm các kiểu cột, hãy xem tạo một dạng xem.

  Chọn các cột để xem trong thư viện tài liệu

 4. Để chọn cột mà bạn muốn xuất hiện, hãy bấm hiện/ẩn cột.

  Dạng xem danh sách sửa tài liệu thư viện

  Ghi chú: Màn hình của bạn trông khác với này? Người quản trị của bạn có thể có chế độ cổ điển đặt trên thư viện tài liệu. Nếu vậy, hãy xem tạo một dạng xem.

Lưu dạng xem thư viện tài liệu tùy chỉnh trong Office 365

Ghi chú: Màn hình của bạn trông khác với này? Người quản trị của bạn có thể có chế độ cổ điển đặt trên thư viện tài liệu. Nếu vậy, hãy xem tạo một dạng xem.

 1. Trên trang thư viện tài liệu, ở phía trên cùng của thư viện tài liệu, bấm Thư viện tài liệu thêm một nút cột nếu trong dạng xem danh sách hoặc bấm Nút sắp xếp các thư viện tài liệu sau đó bấm Thư viện tài liệu thêm một nút cột nếu trong ô xếp dạng xem.

 2. Bấm hiện/ẩn cột ở phía dưới cùng của danh sách.

  Chọn các cột để xem trong thư viện tài liệu

 3. Trong ngăn sửa dạng xem cột , hãy kéo và thả hoặc chọn một mục trong danh sách và sử dụng lên hoặc xuống mũi tên để thay đổi thứ tự mà các cột sẽ xuất hiện.

  Sắp xếp các cột trong thư viện tài liệu

 4. Khi bạn hoàn tất việc sắp xếp các cột, bấm áp dụng.

  Ghi chú: Màn hình của bạn trông khác với này? Người quản trị của bạn có thể có chế độ cổ điển đặt trên thư viện tài liệu. Nếu vậy, hãy xem tạo một dạng xem.

 1. Trên trang thư viện tài liệu, hãy đặt con trỏ chuột lên tên của cột mà bạn muốn sắp xếp theo và bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tên cột.

  Dạng xem sắp xếp thư viện tài liệu trong Office 365

 2. Bấm vào một trong các tùy chọn sắp xếp hai ở phía trên cùng của danh sách menu để sắp xếp các mục trong thư viện tài liệu. Tùy chọn có sẵn ở đây sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu tìm thấy trong cột đó. Ví dụ, cột được sửa đổi bởi có thể được sắp xếp chữ cái trong khi sửa đổi cột có thể được sắp xếp theo ngày--cũ hơn đến mới hơn hoặc mới hơn đến cũ hơn. Bạn cũng có thể sắp xếp theo kích cỡ--nhỏ hơn lớn hơn hoặc lớn hơn để nhỏ hơn.

 1. Trên trang thư viện tài liệu, hãy đặt con trỏ chuột lên tên của cột mà bạn muốn lọc theo và bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tên cột.

 2. Bấm bộ lọc theo và sau đó chọn giá trị mà bạn muốn dùng để lọc các mục trong thư viện tài liệu. Chỉ mục khớp với giá trị bạn chọn sẽ rồi Hiển thị trong danh sách.

  Lọc dạng xem thư viện tài liệu trong Office 365

 3. Để loại bỏ bộ lọc, hãy bấm xóa bộ lọc từ.

 1. Trên trang thư viện tài liệu, hãy đặt con trỏ chuột lên tên của cột mà bạn muốn nhóm theo và bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tên cột.

 2. Bấm nhóm theo để nhóm các mục trong thư viện tài liệu bằng cột được chọn.

  Nhóm thư viện tài liệu bằng dạng xem trong Office 365

 1. Khi bạn đã tạo một dạng xem tùy chỉnh, một * sẽ xuất hiện tiếp theo để tên của dạng xem ở trên cùng bên phải của trang thư viện tài liệu để cho biết rằng dạng xem đã được sửa đổi. Để lưu các thay đổi, bấm Tất cả tài liệu và sau đó bấm lưu dạng xem.

  Lưu một dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu trong Office 365

 2. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy nhập tên cho dạng xem của bạn và sau đó bấm lưu. Nối kết đến dạng xem tùy chỉnh của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trong menu dạng xem của thư viện nơi bạn đã tạo dạng xem và * sẽ biến mất.

Thiết đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu

Để thiết đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu, dẫn hướng đến dạng xem bạn muốn đặt làm mặc định và sau đó bấm thiết đặt dạng xem hiện tại làm mặc định trong menu dạng xem.

Sửa đổi dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Để sửa đổi dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, hãy xem sửa một dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu.

Xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Để xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, bạn phải có thư viện chủ sở hữu hoặc quản trị quyền cho thư viện mà bạn muốn xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh. Hãy xem xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu để biết các bước để xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×