Tạo dạng xem danh sách tùy chỉnh trong SharePoint Online

Tạo dạng xem danh sách tùy chỉnh trong SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo các dạng xem khác nhau của SharePoint danh sách để sắp xếp và hiển thị chỉ là một phần của dữ liệu, chẳng hạn như cột nhất định. Nếu bạn tạo một số dạng xem, bạn có thể thực hiện một dạng xem mặc định. Ngoài ra, bạn có thể tạo dạng xem với các loại dạng xem khác (tiêu chuẩn, biểu dữ liệu, biểu đồ Gantt, lịch và truy nhập). Cuối cùng, bạn có thể tạo một dạng xem cá nhân mà chỉ mình bạn có thể nhìn thấy (mà đòi hỏi phải có quyền đóng góp hoặc cao hơn mức) hoặc dạng xem công cộng cho mọi người thấy (mà đòi hỏi các quyền thiết kế mức trở lên).

Tạo dạng xem danh sách tùy chỉnh

Lưu ý: Màn hình của bạn trông khác với các ví dụ ở đây? Người quản trị của bạn có thể có chế độ cổ điển thiết trên danh sách, hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ hơn. Nếu vậy, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện. Nếu bạn là người sở hữu danh sách, chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, hãy xem chuyển trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển để biết các bước để thiết lập trải nghiệm mặc định.

 1. Trong ứng dụng công cụ khởi động Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , bấm SharePoint, định vị và đi đến trang sau đó mở danh sách. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , bấm Nội dung trang, sau đó mở danh sách.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Tạo dạng xem mới từ đầu

  1. Trong thanh lệnh, bấm tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách , sau đó bấm quản lý dạng xem.

   Nếu tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách không hiển thị, hãy đảm bảo bạn đang không sửa danh sách hoặc không có chọn một hoặc nhiều mục. Ngoài ra, bạn có thể không có quyền. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 hoặc chủ sở hữu trang hoặc danh sách.

  2. Đi đến bước 3.

  Tạo dạng xem mới dựa trên hiện tại xem và xem kiểu

  1. Trong thanh lệnh, hãy bấm tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách .

   Nếu tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách không hiển thị, hãy đảm bảo bạn đang không sửa danh sách hoặc không có chọn một hoặc nhiều mục. Ngoài ra, bạn có thể không có quyền. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 hoặc chủ sở hữu trang hoặc danh sách.

  2. Bấm Lưu.

  3. Nhập tên mới, sau đó bấm OK.

  4. Bấm tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách lần nữa, sau đó bấm tên của dạng xem mà bạn vừa tạo.

  5. Ở dưới cùng của trang thiết đặt, dưới dạng xem, bấm vào tên của dạng xem mà bạn vừa tạo.

  6. Đi đến bước 6.

 3. Ở dưới cùng của trang thiết đặt, bấm tạo dạng xem.

 4. Trên trang Kiểu dạng xem , hãy chọn một kiểu dạng xem, tạo dạng xem trang cho kiểu dạng xem mở ra. Kiểu dạng xem thông thường nhất là Dạng xem chuẩndạng xem biểu dữ liệu. Theo mặc định, bạn chỉ có thể sửa một mục tại một thời gian trong Dạng xem chuẩn , nhưng bạn có thể sửa nhiều mục cùng một lúc trong dạng xem biểu dữ liệu. Tuy nhiên, bạn có thể tạm thời đổi dạng xem chuẩn sang Dạng xem biểu dữ liệu bằng cách dùng nhanh sửa Biểu tượng sửa danh sách nhanh .

  Quan trọng: Sau khi bạn chọn một kiểu dạng xem, bạn không thể thay đổi nó, nhưng bạn có thể tạo dạng xem khác với một kiểu dạng xem khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem các dạng xem bạn có thể chọn.

 5. Trong hộp Tên Dạng xem, hãy nhập tên cho dạng xem của bạn.

 6. Chọn tạo này vào dạng xem mặc định nếu bạn muốn thực hiện dạng xem mặc định cho danh sách. Chỉ có một dạng xem công cộng có thể là dạng xem mặc định.

 7. Trong phần khán giả , tại mục Xem khán giả, hãy chọn tạo dạng xem cá nhân hoặc tạo dạng xem công cộng. Tạo dạng xem cá nhân khi bạn muốn một dạng xem chỉ cho chính bạn. Tạo dạng xem công cộng khi bạn muốn mọi người sử dụng danh sách để xem nó.

  Lưu ý: Nếu tạo dạng xem công cộng bị tắt, bạn không có quyền thiết kế mức hoặc cao hơn.

 8. Trong phần Cột, hãy chọn cột bạn muốn có trong dạng xem và xóa các cột bạn không muốn xuất hiện. Bên cạnh số cột, chọn thứ tự mà bạn muốn cột xuất hiện trong dạng xem đó.

 9. Thay đổi thiết đặt khác cho dạng xem của bạn, chẳng hạn như sắp xếplọc, sau đó bấm OK ở phía dưới cùng của trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem sửa dạng xem danh sách trong SharePoint Online.

Bạn có thể chọn loại dạng xem

Dạng xem
kiểu

Mô tả

Ví dụ

Chuẩn   

Hiển thị của bạn mục danh sách một hàng theo dõi khác. Dạng xem chuẩn là mặc định cho hầu hết các loại danh sách.

Hiển thị tiêu chuẩn cho danh sách

Dữ liệu -
trang tính
   

Hiển thị mục danh sách trong lưới, tương tự như bảng tính. Dạng xem này, còn được gọi là nhanh sửa dạng xem, có thể hữu ích nếu bạn có nhiều mục trong danh sách sửa cùng một lúc.

Biểu mẫu sửa nhanh cho một danh sách

Biểu đồ Gantt   

Hiển thị mục danh sách trong thanh để theo dõi tiến độ. Dạng xem Gantt có thể giúp bạn quản lý dự án. Bạn có thể dùng các dạng xem này, ví dụ, để xem các tác vụ nào chồng lấp lên nhau và trực quan hóa tổng thể tiến độ. Sử dụng dạng xem này, danh sách của bạn phải chứa cột với ngày tháng bắt đầu và ngày kết thúc.

Dạng xem biểu đồ Gantt

Lịch   

Hiển thị danh sách của bạn trong một định dạng tương tự như tường lịch. Bạn có thể áp dụng dạng xem hàng ngày, hàng tuần hoặc tháng trong định dạng này. Dạng xem này có thể hữu ích nếu bạn muốn xem các mục trong danh sách thứ tự thời gian. Sử dụng dạng xem này, danh sách của bạn phải chứa cột với ngày tháng bắt đầu và ngày kết thúc cho mục lịch.

Dạng xem lịch

Truy nhập   

Sử dụng Microsoft Access để tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên danh sách. Bạn phải có Microsoft Access được cài đặt.

Tạo dạng xem bằng Microsoft Access

Để lại bình luận cho chúng tôi

Cập Nhật 31 tháng 10, 2016

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×