Tạo cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Tạo cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint cột trợ giúp bạn nhóm, phân loại và theo dõi thông tin, trong danh sách hoặc thư viện. Các kiểu cột bao gồm các dòng văn bản duy nhất, một danh sách thả xuống của tùy chọn, một số được tính toán từ các cột khác và một cột cho phép bạn chọn tên của người đó.

Thêm cột vào SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019 danh sách hoặc thư viện

Hầu hết các kiểu cột có thể thêm mà không cần rời khỏi danh sách hoặc thư viện của bạn.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện bạn muốn tạo một cột trong.

 2. Chọn + Thêm cột hoặc + ở bên phải cột cuối cùng tên ở phía trên cùng của danh sách hoặc thư viện.

  Lưu ý: Màn hình SharePoint trông khác với các ví dụ ở đây? Người quản trị của bạn có thể trải nghiệm cổ điển đặt trên thư viện tài liệu hoặc danh sách, hoặc bạn đang dùng phiên bản trước của SharePoint Server. Nếu vậy, bấm vào tab cho phiên bản SharePoint Server 2016 ở trên. Hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?

 3. Trong menu thả xuống, hãy chọn loại cột bạn muốn.

 4. Trong tạo một cột bảng, nhập một tiêu đề hoặc tiêu đề cột vào trường tên .

  Tạo một cột bảng
 5. Nhập bất kỳ thông tin cần thiết nào khác. Số lượng các trường sẽ thay đổi theo kiểu cột bạn đã chọn. Ví dụ trên dành cho một trường số.

 6. Bấm Lưu.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một cột.

 2. Trong dạng xem tất cả các mục hoặc tất cả tài liệu của danh sách hoặc thư viện bạn muốn thêm một cột, chọn Thêm cột   Thêm biểu tượng cột ở cuối hàng đầu đề, sau đó chọn Thêm ….

 3. Trong phần Tên và Loại, hãy gõ tên cột bạn muốn trong hộp Tên cột.

  Tạo hộp thoại theo cột

 4. Dưới kiểu thông tin trong cột này là, chọn loại thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 5. Trong phầnThiết đặt Cột Bổ sung đó, hãy nhập mô tả vào hộp Mô tả để giúp mọi người hiểu được mục đích của cột đó và nên chứa dữ liệu nào. Mô tả này là tùy chọn.

  Tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn đã chọn, tùy chọn khác có thể xuất hiện trong phần Thiết lập cột bổ sung . Chọn thiết đặt bổ sung mà bạn muốn. Để biết thêm về thiết lập cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 6. Bạn có thể thêm kiểm soát để bảo đảm bảo rằng mục cột khớp với những gì được mong muốn. Bấm Xác thực cột để bung rộng phần đó, và nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực dữ liệu. Thêm người dùng thông báo mô tả những gì dữ liệu hợp lệ sẽ hiển thị như để giúp người dùng nhập dữ liệu hợp lệ. Để biết thông tin về cú pháp xác thực và công thức hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint.

  Hộp thoại xác thực cột với các trường được điền dữ liệu mẫu

  Phần Cột hợp lệ không sẵn dùng cho tất cả các kiểu cột.

 7. Chọn OK để lưu.

 1. Trên trang chủ, chọn thiết đặt  Nút thiết đặt từ SharePoint Online , bấm Thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Một số trang có thể yêu cầu bạn để chọn nội dung Site, sau đó thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web, hãy chọn cột trang.

  Tùy chọn cột trang trên trang thiết đặt site
 3. Trên Trang cột trang, hãy chọn tạo.

  Nút tạo trang cột trang
 4. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn trong hộp tên cột .

 5. Chọn loại thông tin bạn muốn lưu trữ trong cột.

  Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 6. Trong phần nhóm , hãy chọn Nhóm hiện có để lưu trữ các cột trang mới hoặc tạo một nhóm mới để lưu cột.

  Danh sách hiện có nhóm có thể thay đổi theo phiên bản SharePointvà những gì nhóm đã được thêm.

 7. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , chọn thiết đặt bổ sung cột bạn muốn. Các tùy chọn sẵn có trong phần này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn chọn trong phần tên và kiểu .

  Để biết thêm về thiết lập cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 8. Chọn OK.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện bạn muốn tạo một cột trong.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, chọn thiết đặt  Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. >Nội dung Site, và sau đó chọn tên của danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Chọn thiết đặt  Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. > thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

  Thiết đặt menu với thiết đặt thư viện được chọn
 3. Trên trang thiết đặt , cuộn xuống đến phần cột , và sau đó chọn Thêm từ cột trang hiện có.

  Cận ảnh thêm nối kết cột hiện có trong trang thiết đặt
 4. Trên trang Thêm cột từ cột trang , trong phần Chọn cột , chọn Nhóm cột trang để chọn từ trong danh sách thả xuống chọn cột trang từ .

  Thêm cột trang có sẵn với 3 được chọn

  Khi bạn chọn nhóm cột từ danh sách, các cột trang có sẵn xuất hiện trong danh sách Cột trang có sẵn.

  Lưu ý: Danh sách cột sẵn có trang web mặc định là tất cả các nhóm, nhưng bạn có thể thu hẹp số của trường bằng cách chọn Nhóm có thể chứa những gì bạn đang tìm kiếm. Ví dụ cốt lõi tài liệu cột hoặc tùy chỉnh cột.

 5. Chọn các cột trang bạn muốn thêm và bấm Thêm. Các cột sẽ xuất hiện trong hộp danh sách cột để thêm . Để thêm cột vào dạng xem mặc định, mọi người trên site của bạn sẽ tự động thấy khi họ trước tiên mở danh sách hoặc thư viện, hãy Thêm dạng xem mặc định được chọn. Một số danh sách chẳng hạn như danh sách nhiệm vụ cũng có thể Thêm vào tất cả các kiểu nội dung, vốn được chọn theo mặc định. Nếu bạn muốn thêm cột vào tất cả các kiểu nội dung, đảm bảo Thêm vào tất cả các kiểu nội dung được chọn.

  Tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện, có thể thêm thiết đặt trong phần tùy chọn . Chọn các tùy chọn bổ sung mà bạn muốn.

 6. Chọn OK để lưu.

Tạo một cột trong SharePoint Server 2016, hoặc SharePoint Server 2013 danh sách hoặc thư viện

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên trang hoặc trong thanh khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trong ruy-băng, hãy bấm tab Danh sách hoặc Thư viện.

  Tab Thư viện và duyệt trên ruy-băng
 3. Trong nhóm Quản lý Dạng xem, hãy bấm Tạo Cột.

  Thư viện SharePoint Online tạo nối kết cột
 4. Trong phần Tên và Loại, hãy gõ tên cột bạn muốn trong hộp Tên cột.

  Tạo hộp thoại theo cột

 5. Dưới kiểu thông tin trong cột này là, chọn loại thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 6. Trong phầnThiết đặt Cột Bổ sung đó, hãy nhập mô tả vào hộp Mô tả để giúp mọi người hiểu được mục đích của cột đó và nên chứa dữ liệu nào. Mô tả này là tùy chọn.

  Tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn đã chọn, tùy chọn khác có thể xuất hiện trong phần Thiết lập cột bổ sung . Chọn thiết đặt bổ sung mà bạn muốn. Để biết thêm về thiết lập cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 7. Bạn có thể thêm kiểm soát để bảo đảm bảo rằng mục cột khớp với những gì được mong muốn. Bấm Xác thực cột để bung rộng phần đó, và nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực dữ liệu. Thêm người dùng thông báo mô tả những gì dữ liệu hợp lệ sẽ hiển thị như để giúp người dùng nhập dữ liệu hợp lệ. Để biết thông tin về cú pháp xác thực và công thức hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint.

  Hộp thoại xác thực cột với các trường được điền dữ liệu mẫu

  Phần Cột hợp lệ không sẵn dùng cho tất cả các kiểu cột.

 8. Bấm OK để lưu.

 1. Trên trang chủ trang cổng thông tin, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web, bấm cột trang.

  Tùy chọn cột trang trên trang thiết đặt site
 3. Trên trang Cột Trang, bấm Tạo.

  Nút tạo trang cột trang
 4. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn trong hộp tên cột .

 5. Chọn loại thông tin bạn muốn lưu trữ trong cột.

  Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 6. Trong phần nhóm , hãy chọn Nhóm hiện có để lưu trữ các cột trang mới hoặc tạo một nhóm mới để lưu cột.

  Danh sách hiện có nhóm có thể thay đổi theo phiên bản SharePointvà những gì nhóm đã được thêm.

 7. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , chọn thiết đặt bổ sung cột bạn muốn. Các tùy chọn sẵn có trong phần này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn chọn trong phần tên và kiểu .

  Để biết thêm về thiết lập cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 8. Bấm OK.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên trang hoặc trong thanh khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , bấm Nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  Trang nội dung site với danh sách được chọn
 2. Trong ruy-băng, hãy bấm tab Danh sách hoặc Thư viện.

  Tab danh sách được chọn trên ruy-băng
 3. Trong nhóm Thiết đặt, bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

  Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng

 4. Trên trang thiết đặt , cuộn xuống đến phần cột , sau đó bấm Thêm từ cột trang hiện có.

  Cận ảnh thêm nối kết cột hiện có trong trang thiết đặt
 5. Trên trang Thêm cột từ cột trang , trong phần Chọn cột , chọn Nhóm cột trang để chọn từ trong danh sách thả xuống chọn cột trang từ .

  Thêm cột trang có sẵn với 3 được chọn

  Lưu ý: Danh sách cột sẵn có trang web mặc định là tất cả các nhóm, nhưng bạn có thể thu hẹp số của trường bằng cách chọn Nhóm có thể chứa những gì bạn đang tìm kiếm. Ví dụ cốt lõi tài liệu cột hoặc tùy chỉnh cột.

  Khi bạn chọn nhóm cột từ danh sách, các cột trang có sẵn xuất hiện trong danh sách Cột trang có sẵn.

  Thêm Cột từ Cột Trang

 6. Chọn các cột trang bạn muốn thêm và bấm Thêm. Các cột sẽ xuất hiện trong hộp danh sách cột để thêm . Để thêm cột vào dạng xem mặc định, mọi người trên site của bạn sẽ tự động thấy khi họ trước tiên mở danh sách hoặc thư viện, hãy Thêm dạng xem mặc định được chọn. Một số danh sách chẳng hạn như danh sách nhiệm vụ cũng có thể Thêm vào tất cả các kiểu nội dung, vốn được chọn theo mặc định. Nếu bạn muốn thêm cột vào tất cả các kiểu nội dung, đảm bảo Thêm vào tất cả các kiểu nội dung được chọn.

  Tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện, có thể thêm thiết đặt trong phần tùy chọn . Chọn các tùy chọn bổ sung mà bạn muốn.

 7. Bấm OK để lưu.

Tạo một cột trong SharePoint Server 2010 danh sách hoặc thư viện

Thủ tục sau đây bắt đầu từ danh sách hoặc thư viện trang mà bạn muốn thêm cột.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trong ruy-băng, hãy bấm tab Danh sách hoặc Thư viện. Tên của tab có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, nếu danh sách của bạn là lịch, tên của tab sẽ là Lịch.

 3. Trong nhóm Quản lý Dạng xem, hãy bấm Tạo Cột.

 4. Trong hộp thoại Tạo danh sách ,

  Hộp thoại Tạo cột

  1. Trong phần Tên và Loại, hãy gõ tên cột bạn muốn trong hộp Tên cột.

  2. Dưới kiểu thông tin trong cột này là, chọn loại thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn chọn, bạn có thể không thể thay đổi kiểu cột kiểu sau khi tạo nó.

 5. Trong phầnThiết đặt Cột Bổ sung đó, hãy nhập mô tả vào hộp Mô tả để giúp mọi người hiểu được mục đích của cột đó và nên chứa dữ liệu nào. Mô tả này là tùy chọn.

  Tùy thuộc vào loại cột bạn đã chọn, có thể xuất hiện nhiều tùy chọn hơn trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung. Chọn thiết đặt bổ sung bạn muốn.

 6. Để thêm cột vào dạng xem mặc định, mọi người trên site của bạn sẽ tự động thấy khi họ trước tiên mở danh sách hoặc thư viện, hãy đảm bảo rằng xem thêm về mặc định được chọn.

  Nếu bạn muốn dữ liệu trong cột xác thực, trong phần Cột hợp lệ , hãy nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực dữ liệu, và nhập thông báo người dùng mà bạn muốn để chứng minh người dùng để giúp nhập dữ liệu hợp lệ. Phần Cột hợp lệ không sẵn dùng cho tất cả các kiểu cột.

 7. Bấm OK.

 1. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Thiết đặt site trên menu hành động site
 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong Bộ sưu tập, bấm Cột Trang.

  Tùy chọn cột trang trên trang thiết đặt site
 3. Trên trang Cột Trang, bấm Tạo.

  Nút tạo trang cột trang
 4. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn trong hộp tên cột .

 5. Chọn loại thông tin bạn muốn lưu trữ trong cột.

  Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 6. Trong phần nhóm , hãy chọn Nhóm hiện có để lưu trữ các cột trang mới hoặc tạo một nhóm mới để lưu cột.

  Danh sách hiện có nhóm có thể thay đổi theo phiên bản của SharePoint máy chủ, và những gì nhóm đã được thêm.

 7. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , chọn thiết đặt bổ sung cột bạn muốn. Các tùy chọn sẵn có trong phần này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn chọn trong phần tên và kiểu .

  Để biết thêm về thiết lập cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 8. Bấm OK.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trong ruy-băng, hãy bấm tab Danh sách hoặc Thư viện. Tên của tab có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, nếu danh sách của bạn là lịch, tên của tab sẽ là Lịch.

 3. Trong nhóm Thiết đặt, bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

  Thiết đặt danh sách

 4. Trên trang Thiết đặt danh sách hoặc Thư viện thiết đặt , cuộn xuống đến phần cột , bấm Thêm từ cột trang hiện có.

  Cận ảnh thêm nối kết cột hiện có trong trang thiết đặt
 5. Trên các cột từ trang cột trang, trong phần Chọn cột , chọn một cột trong danh sách cột trang có sẵn , sau đó bấm Thêm.

  Khi bạn chọn một cột trong cột trang sẵn dùng, nhóm cột nằm trong và mô tả được hiển thị nếu sẵn dùng.

  Thêm cột site

  Lưu ý: Danh sách cột sẵn có trang web mặc định là tất cả các nhóm, nhưng bạn có thể thu hẹp số của trường bằng cách chọn Nhóm có thể chứa những gì bạn đang tìm kiếm. Ví dụ cốt lõi tài liệu cột hoặc tùy chỉnh cột.

 6. Để thêm cột vào dạng xem mặc định, mọi người trên site của bạn sẽ tự động thấy khi họ trước tiên mở danh sách hoặc thư viện, hãy Thêm dạng xem mặc định được chọn.

  Tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện, có thể thêm thiết đặt trong phần tùy chọn . Chọn các tùy chọn bổ sung mà bạn muốn.

 7. Bấm OK.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt cho một cột, chẳng hạn như tên cột. Tùy thuộc vào loại cột và kiểu danh sách, bạn có thể thực hiện thay đổi bổ sung, chẳng hạn như văn bản bao nhiêu người dùng có thể nhập. Các chương trình chẳng hạn như SharePoint Designer 2010 cung cấp thêm tùy chọn để sửa đổi cột, chẳng hạn như xác định chiều rộng cột.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trong ruy-băng, hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện . Tên tab có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, nếu danh sách của bạn là lịch, tên tab là lịch.

 3. Trong nhóm Thiết đặt, bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

  Thiết đặt danh sách

 4. Trên trang Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện , trong phần cột , bấm vào tên của cột mà bạn muốn thay đổi.

  Phần Cột của thiết đặt danh sách

 5. Thay đổi thiết đặt bạn muốn và sau đó bấm OK.

Tạo một cột trong SharePoint Server 2007 danh sách hoặc thư viện

Lưu ý: Thủ tục sau đây bắt đầu từ danh sách hoặc thư viện trang mà bạn muốn thêm cột. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của danh sách hoặc thư viện của bạn.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn không có, bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  Menu hành động site với dạng xem tất cả nội dung trang được tô sáng
 2. Trên thiết đặt menu menu thiết đặt , bấm Tạo cột.

 3. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn trong hộp tên cột .

  Đặt tên cho cột của bạn trong trường tên
 4. Dưới kiểu thông tin trong cột này là, chọn loại thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 5. Trong phầnThiết đặt Cột Bổ sung đó, hãy nhập mô tả vào hộp Mô tả để giúp mọi người hiểu được mục đích của cột đó và nên chứa dữ liệu nào. Mô tả này là tùy chọn.

  Thêm thiết đặt bổ sung trên trang tạo cột
 6. Tùy thuộc vào loại cột bạn đã chọn, có thể xuất hiện nhiều tùy chọn hơn trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung. Chọn thiết đặt bổ sung bạn muốn.

 7. Để thêm cột vào dạng xem mặc định, mọi người trên site của bạn sẽ tự động thấy khi họ trước tiên mở danh sách hoặc thư viện, hãy bấm Thêm dạng xem mặc định.

 8. Bấm OK.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt cho một cột, chẳng hạn như tên cột. Tùy thuộc vào loại cột và kiểu danh sách, bạn có thể thực hiện thay đổi bổ sung, chẳng hạn như số lượng người dùng có thể nhập văn bản.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên thiết đặt menu menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt tùy chọn mà bạn muốn.

  • Trên blog site, dưới Nối kết quản trị, bấm Quản lý bài đăng để hiển thị danh sách bài đăng. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách.

 3. Bên dưới cột, bấm vào tên của cột mà bạn muốn thay đổi.

 4. Thay đổi thiết đặt bạn muốn và sau đó bấm OK.

Lưu ý: Bạn có thể chỉ rõ rằng một cột được lập chỉ mục, mà có thể thực hiện nhanh hơn để chuyển đổi dạng xem của danh sách hoặc thư viện dàn trải qua nhiều thư mục. Để xem các thiết đặt cho một danh sách hoặc thư viện, trên trang chính tùy chỉnh thiết đặt, hãy bấm Cột chỉ mục. Chọn cột mà bạn muốn tạo chỉ mục, sau đó bấm OK. Để biết thêm thông tin trên chỉ mục, hãy xem quản lý danh sách lớn và thư viện trong SharePoint.

Cột trang là định nghĩa cột có thể dùng lại hoặc mẫu, bạn có thể gán cho nhiều danh sách trên nhiều SharePoint trang. Cột trang rất hữu ích nếu tổ chức của bạn muốn thiết lập một số thiết đặt nhất quán trong các danh sách và thư viện. Bạn có thể chia sẻ các thiết đặt qua nhiều danh sách và thư viện để bạn không cần phải tạo lại các thiết đặt mỗi lần.

 1. Trên trang chủ trang cổng thông tin, bấm hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  Sửa đổi tất cả tùy chọn thiết đặt trang bên dưới thiết đặt site
 2. Trên Trang thiết đặt trang, dưới bộ sưu tập, bấm cột trang.

 3. Trên Trang cột bộ sưu tập trang, hãy bấm tạo.

 4. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn trong hộp tên cột .

  Đặt tên cho cột của bạn trong trường tên
 5. Dưới mục Loại thông tin trong cột này, hãy chọn loại thông tin bạn muốn xuất hiện trong cột.

  Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột trang và tùy chọn.

 6. Trong phần nhóm , hãy chọn Nhóm hiện có để lưu trữ các cột trang mới hoặc tạo một nhóm mới để lưu cột.

  Danh sách hiện có nhóm có thể thay đổi theo phiên bản SharePointvà những gì nhóm đã được thêm.

  Bảng sau đây mô tả các nhóm có sẵn theo mặc định.

  Chọn tùy chọn này

  Để hiển thị này

  Cơ sở cột

  Cột có hữu ích trong nhiều kiểu danh sách hoặc thư viện.

  Cốt lõi liên hệ và lịch cột

  Cột có hữu ích trong danh sách liên hệ và lịch. Cột này thường được sử dụng để đồng bộ hóa siêu dữ liệu từ các chương trình lịch và liên hệ khách hàng, chẳng hạn như Microsoft Outlook.

  Cốt lõi tài liệu cột

  Tài liệu chuẩn cột từ Microsoft Office cốt lõi thuộc tính tập và Dublin Core siêu dữ liệu thiết.

  Cốt lõi nhiệm vụ và vấn đề cột

  Cột có hữu ích trong danh sách nhiệm vụ và các vấn đề. Cột này thường được sử dụng để đồng bộ hóa siêu dữ liệu từ ứng dụng khách nhiệm vụ và vấn đề chương trình, chẳng hạn như Office Outlook.

  Cột tùy chỉnh

  Cột mà bạn thêm cho phù hợp với mục đích của danh sách hoặc thư viện của bạn.

  Mở rộng cột

  Một tập hợp các mục đích đặc biệt cột.

  Chỉ số Hiệu suất Then chốt

  Cột có hữu ích cho việc hiển thị hiệu suất then chốt chỉ báo dữ liệu.

  Cột của bố trí trang

  Cột có hữu ích cho việc có chứa thông tin bố trí trang.

  Cột phát hành

  Cột có hữu ích cho việc có chứa thông tin phát hành.

  Báo cáo

  Cột rất hữu ích cho việc tạo báo cáo.

 7. Trong phầnThiết đặt Cột Bổ sung đó, hãy nhập mô tả vào hộp Mô tả để giúp mọi người hiểu được mục đích của cột đó và nên chứa dữ liệu nào. Mô tả này là tùy chọn.

  Thêm thiết đặt bổ sung trên trang tạo cột
 8. Tùy thuộc vào loại cột bạn đã chọn, có thể xuất hiện nhiều tùy chọn hơn trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung. Chọn thiết đặt bổ sung bạn muốn.

 9. Bấm OK.

Tìm hiểu thêm, bạn có thể làm với cột

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm. Vui lòng bao gồm SharePoint, Hệ điều hành và phiên bản trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×