Tạo cổng thông tin cộng đồng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cổng thông tin cộng đồng là một danh bạ liệt kê tất cả các site cộng đồng sẵn có trên mạng nội bộ của công ty bạn. Thông qua cổng thông tin cộng đồng, người dùng có thể tìm kiếm, phát hiện, theo dõi, thăm và tham gia các cộng đồng mà mình quan tâm.

Ví dụ về cổng thông tin cộng đồng

Cách thức hoạt động

Cổng thông tin cộng đồng hoạt động kết hợp với Trang của Tôi và Trung tâm Tìm kiếm trong Doanh nghiệp. Đó là một mẫu trang doanh nghiệp cần rất ít cấu hình hoặc bảo trì do người chủ sở hữu hoặc người quản trị thực hiện. Sau khi cổng thông tin được xây dựng, cổng này sẽ liên tục cập nhật các cộng đồng mới và thống kê cộng đồng, như ngày tạo, số lượng thành viên, số lượng thảo luận, v.v... Khả năng cập nhật thường xuyên là nhờ tích hợp chặt chẽ với Tìm kiếm trong Doanh nghiệp, tính năng này cứ vài phút lại tìm kéo mạng nội bộ rồi lập chỉ mục và hiển thị cộng đồng mới và dữ liệu của các cộng đồng này.

Việc đưa các cộng đồng vào cổng thông tin cộng đồng không phụ thuộc cấu trúc phân cấp riêng, cũng không hỗ trợ tạo trang cộng đồng dưới tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng. Mỗi cộng đồng nên có tuyển tập trang riêng. Tìm kiếm sẽ tìm kéo tất cả các trang cộng đồng và tuyển tập trang và hỗ trợ cho bạn. Các trang cộng đồng sẽ được liệt kê theo thứ tự phổ biến.

Để đảm bảo cổng thông tin cộng đồng hoạt động như mong đợi, hãy thực hiện các việc sau đây:

 1. Tạo một tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng.

 2. Tạo các tuyển tập trang cộng đồng cá nhân hoặc tuyển tập trang (chỉ có các cộng đồng được xây dựng bằng mẫu Trang Cộng đồng mới được thêm vào cổng thông tin cộng đồng).

  Ghi chú:  Bạn sẽ được cung cấp một trung tâm tìm kiếm trong doanh nghiệp khi bạn đăng ký Office 365 và SharePoint Online, như vậy bạn không cần tạo để hỗ trợ cổng thông tin cộng đồng.

đầu trang

Tạo một tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng.

Để tạo cổng thông tin cộng đồng, bạn phải là thành viên của nhóm Người quản trị SharePoint Online Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu các cấp độ quyền.

 1. Trong Trung tâm Quản trị SharePoint trên tab ruy-băng Tuyển tập Trang, phần Đóng góp, hãy bấm vào Mới> Tuyển tập Trang Riêng.

 2. Trong hộp thoại Tuyển tập Trang Mới, hãy nhập thông tin sau đây:

  • Trong ô Tiêu đề, nhập tiêu đề tuyển tập trang.

  • Đối với Địa chỉ Trang web Công cộng, hãy chọn một tên miền và đường dẫn URL (ví dụ: /sites/) từ danh sách rồi gõ tên URL cho tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng của bạn.

  • Phía dưới Chọn Mẫu, trong danh sách thả xuống Chọn ngôn ngữ, hãy chọn một ngôn ngữ cho tuyển tập trang. Điều quan trọng là phải chọn ngôn ngữ phù hợp cho tuyển tập trang bởi vì không thể thay đổi sau khi đã chọn. Bạn có thể kích hoạt giao diện đa ngôn ngữ SharePoint cho các trang của mình, nhưng giữ nguyên ngôn ngữ chính cho tuyển tập trang.

  • Dưới chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu, hãy chọn doanh nghiệp > cổng thông tin cộng đồng.

  • Phía dưới Múi Giờ, hãy chọn múi giờ chuẩn phù hợp với vị trí tuyển tập trang.

  • Phía dưới Người quản trị, trong ô tên đăng nhập, hãy gõ tên đăng nhập của người quản trị tuyển tập trang. Bạn cũng có thể dùng các nút Kiểm tra tên hoặc Duyệt để tìm người dùng làm người quản trị tuyển tập trang.

  • Phía dưới Hạn mức Lưu trữ, hãy gõ số MB được phân bổ cho tuyển tập trang này. Hãy kiểm tra giá trị MB khả dụng để đảm bảo bạn không vượt quá số MB đó.

  • Phía dưới Hạn mức Tài nguyên Máy chủ, hãy gõ hạn mức sử dụng được phân bổ cho tuyển tập trang này. Nếu bạn dự định tùy chỉnh trang của mình bằng cách dùng giải pháp hộp cát, bạn cần đảm bảo số lượng tài nguyên phân bổ đủ để chạy mã của mình. Hãy dùng giá trị mặc định nếu bạn không chắc chắn.

 3. Bấm OK. Có thể mất vài phút trước khi tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng mới của bạn xuất hiện trong danh sách URL.

Tạo các cộng đồng riêng lẻ

Sau đây là các bước cơ bản để tạo một cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo một cộng đồng.

 1. Trong Trung tâm Quản trị SharePoint trên tab ruy-băng Tuyển tập Trang, phần Đóng góp, hãy bấm vào Mới> Tuyển tập Trang Riêng.

 2. Trong hộp thoại Tuyển tập Trang Mới, hãy nhập thông tin sau đây:

  • Trong ô Tiêu đề, nhập tiêu đề tuyển tập trang.

  • Đối với Địa chỉ Trang web Công cộng, hãy chọn một tên miền và đường dẫn URL (ví dụ: /sites/) từ danh sách rồi gõ tên URL cho tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng của bạn.

  • Phía dưới Chọn Mẫu, trong danh sách thả xuống Chọn ngôn ngữ, hãy chọn một ngôn ngữ cho tuyển tập trang. Điều quan trọng là phải chọn ngôn ngữ phù hợp cho tuyển tập trang bởi vì không thể thay đổi sau khi đã chọn. Bạn có thể kích hoạt giao diện đa ngôn ngữ SharePoint cho các trang của mình, nhưng giữ nguyên ngôn ngữ chính cho tuyển tập trang.

  • Dưới chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu, hãy chọn cộng tác > Trang cộng đồng.

  • Phía dưới Múi Giờ, hãy chọn múi giờ chuẩn phù hợp với vị trí tuyển tập trang.

  • Phía dưới Người quản trị, trong ô tên đăng nhập, hãy gõ tên đăng nhập của người quản trị tuyển tập trang. Bạn cũng có thể dùng các nút Kiểm tra tên hoặc Duyệt để tìm người dùng làm người quản trị tuyển tập trang.

  • Phía dưới Hạn mức Lưu trữ, hãy gõ số MB được phân bổ cho tuyển tập trang này. Hãy kiểm tra giá trị MB khả dụng để đảm bảo bạn không vượt quá số MB đó.

  • Phía dưới Hạn mức Tài nguyên Máy chủ, hãy gõ hạn mức sử dụng được phân bổ cho tuyển tập trang này. Nếu bạn dự định tùy chỉnh trang của mình bằng cách dùng giải pháp hộp cát, bạn cần đảm bảo số lượng tài nguyên phân bổ đủ để chạy mã của mình. Hãy dùng giá trị mặc định nếu bạn không chắc chắn.

 3. Bấm OK. Có thể mất vài phút trước khi tuyển tập trang cộng đồng mới của bạn xuất hiện trong danh sách URL.

đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×