Tạo cổng thông tin cộng đồng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cổng thông tin cộng đồng là một danh bạ liệt kê tất cả các site cộng đồng sẵn có trên mạng nội bộ của công ty bạn. Thông qua cổng thông tin cộng đồng, người dùng có thể tìm kiếm, phát hiện, theo dõi, thăm và tham gia các cộng đồng mà mình quan tâm.

Ví dụ về cổng thông tin cộng đồng

Cách thức hoạt động

Cổng thông tin cộng đồng hoạt động kết hợp với Trang của Tôi và Trung tâm Tìm kiếm trong Doanh nghiệp. Đó là một mẫu trang doanh nghiệp cần rất ít cấu hình hoặc bảo trì do người chủ sở hữu hoặc người quản trị thực hiện. Sau khi cổng thông tin được xây dựng, cổng này sẽ liên tục cập nhật các cộng đồng mới và thống kê cộng đồng, như ngày tạo, số lượng thành viên, số lượng thảo luận, v.v... Khả năng cập nhật thường xuyên là nhờ tích hợp chặt chẽ với Tìm kiếm trong Doanh nghiệp, tính năng này cứ vài phút lại tìm kéo mạng nội bộ rồi lập chỉ mục và hiển thị cộng đồng mới và dữ liệu của các cộng đồng này.

Việc đưa các cộng đồng vào cổng thông tin cộng đồng không phụ thuộc cấu trúc phân cấp riêng, cũng không hỗ trợ tạo trang cộng đồng dưới tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng. Mỗi cộng đồng nên có tuyển tập trang riêng. Tìm kiếm sẽ tìm kéo tất cả các trang cộng đồng và tuyển tập trang và hỗ trợ cho bạn. Các trang cộng đồng sẽ được liệt kê theo thứ tự phổ biến.

Để đảm bảo cổng thông tin cộng đồng hoạt động như mong đợi, hãy thực hiện các việc sau đây:

 1. Tạo một tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng.

 2. Tạo các tuyển tập trang cộng đồng cá nhân hoặc tuyển tập trang (chỉ có các cộng đồng được xây dựng bằng mẫu Trang Cộng đồng mới được thêm vào cổng thông tin cộng đồng).

  Lưu ý:  Bạn sẽ được cung cấp một trung tâm tìm kiếm trong doanh nghiệp khi bạn đăng ký Office 365 và SharePoint Online, như vậy bạn không cần tạo để hỗ trợ cổng thông tin cộng đồng.

Để tạo một cổng thông tin cộng đồng, bạn phải là thành viên của nhóm quản trị của SharePoint Online. Để biết thêm thông tin hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép.

 1. Trong Trung tâm quản trị SharePoint trên tab ruy-băng tuyển tập trang, phần đóng góp, hãy bấm mới > Tuyển tập trang riêng.

 2. Trong hộp thoại Tuyển tập Trang Mới, hãy nhập thông tin sau đây:

  • Trong hộp tiêu đề , hãy nhập tiêu đề cho tuyển tập trang.

  • Cho Địa chỉ trang web công cộng, chọn tên miền và đường dẫn URL (ví dụ: / sites /) từ danh sách, sau đó nhập tên URL cho tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng của bạn.

  • Phía dưới Chọn mẫu, trong danh sách thả xuống chọn một ngôn ngữ , chọn một ngôn ngữ cho tuyển tập trang. Đó là quan trọng để chọn ngôn ngữ thích hợp cho tuyển tập trang vì sau khi nó được chọn, nó không thể thay đổi. Bạn có thể bật SharePoint nhiều ngôn ngữ giao diện trên site của bạn, nhưng ngôn ngữ chính cho tuyển tập site sẽ giữ nguyên.

  • Bên dưới Chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu , hãy chọn doanh nghiệp > Cổng thông tin cộng đồng.

  • Bên dưới múi giờ, hãy chọn múi giờ chuẩn phù hợp với vị trí của tuyển tập trang.

  • Bên dưới người quản trị, trong hộp cho tên người dùng, nhập tên người dùng của người quản trị tuyển tập trang của bạn. Bạn cũng có thể dùng các nút kiểm tra tên hoặc duyệt để tìm một người dùng để làm cho người quản trị tuyển tập trang.

  • Dưới Hạn ngạch lưu trữ, hãy nhập số lượng MB phân bổ cho tuyển tập trang này. Kiểm tra giá trị MB sẵn dùng để bảo đảm bảo rằng bạn không vượt quá MB sẵn dùng.

  • Dưới Hạn ngạch tài nguyên máy chủ, hãy nhập hạn ngạch sử dụng phân bổ cho tuyển tập trang. Nếu bạn có kế hoạch tùy chỉnh trang web của bạn bằng cách dùng giải pháp hộp cát, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng giá trị được phân bổ tài nguyên cũng đủ để chạy mã của bạn. Sử dụng giá trị mặc định nếu bạn không chắc chắn.

 3. Bấm OK. Có thể mất vài phút trước khi tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng mới của bạn xuất hiện trong danh sách URL.

Dưới đây là các bước cơ bản để tạo một cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo cộng đồng.

 1. Trong Trung tâm quản trị SharePoint trên tab ruy-băng Tuyển tập trang , phần đóng góp , hãy bấm mới > Tuyển tập trang riêng.

 2. Trong hộp thoại Tuyển tập Trang Mới, hãy nhập thông tin sau đây:

  • Trong hộp tiêu đề , hãy nhập tiêu đề cho tuyển tập trang.

  • Cho Địa chỉ trang web công cộng, chọn tên miền và đường dẫn URL (ví dụ: / sites /) từ danh sách, sau đó nhập tên URL cho tuyển tập trang cổng thông tin cộng đồng của bạn.

  • Phía dưới Chọn mẫu, trong danh sách thả xuống chọn một ngôn ngữ , chọn một ngôn ngữ cho tuyển tập trang. Đó là quan trọng để chọn ngôn ngữ thích hợp cho tuyển tập trang vì sau khi nó được chọn, nó không thể thay đổi. Bạn có thể bật SharePoint nhiều ngôn ngữ giao diện trên site của bạn, nhưng ngôn ngữ chính cho tuyển tập site sẽ giữ nguyên.

  • Phía dưới Chọn mẫu, trong phần chọn một mẫu , chọn cộng tác > Trang cộng đồng.

  • Bên dưới múi giờ, hãy chọn múi giờ chuẩn phù hợp với vị trí của tuyển tập trang.

  • Bên dưới người quản trị, trong hộp cho tên người dùng, nhập tên người dùng của người quản trị tuyển tập trang của bạn. Bạn cũng có thể dùng các nút kiểm tra tên hoặc duyệt để tìm một người dùng để làm cho người quản trị tuyển tập trang.

  • Dưới Hạn ngạch lưu trữ, hãy nhập số lượng MB phân bổ cho tuyển tập trang này. Kiểm tra giá trị MB sẵn dùng để bảo đảm bảo rằng bạn không vượt quá MB sẵn dùng.

  • Dưới Hạn ngạch tài nguyên máy chủ, hãy nhập hạn ngạch sử dụng phân bổ cho tuyển tập trang. Nếu bạn có kế hoạch tùy chỉnh trang web của bạn bằng cách dùng giải pháp hộp cát, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng giá trị được phân bổ tài nguyên cũng đủ để chạy mã của bạn. Sử dụng giá trị mặc định nếu bạn không chắc chắn.

 3. Bấm OK. Có thể mất vài phút trước khi tuyển tập trang cộng đồng mới của bạn xuất hiện trong danh sách URL.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×